DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 79     <-- 79 -->        PDF

O ulozi koju ima fauna u šumskom tlu prikazao je prof. Kovačević
u više zanimljivih rasprava i predavanja kao što su »Važnost istraživanjafaune u šumskom tlu« (Šum. list br. 3—4, Zagreb, 1968), »Usporedna istraživanja
faune tla u različitim tipovima tala i biotopima« (Referat na skupštini
JED-a na Tjentištu 1968) te »Organization der Untersuchungen von
Boden fauna in Jugoslawien«, (Pedobiologija br. 516, 1969). Osim toga izradio
je o torn problemu više izvještaja podnesenih Sekretarijatu za privreduSRH (Zagreb 1969), Jugoslavenskom entomološkom društvu, te Saveznom
fondu za naučni rad (Beograd, 1969). I dalje se bavi tim istraživanjima
te objavljuje radove: »Istraživanje entomofauna u Slavoniji i njena problematika
« (Zbornik radova Slavonije i Baranje JAZU, Osijek, 1970), te piše


o istraživanju faune tla u šumi Žutici i Opekama, na oranicama na Lonjskom
polju, u šumama Gorskog Kotara itd.
Vrijedan je entomološki rad prof. Kovačevića, koji je 1971. objavljen
u Radu instituta za zaštitu bilja pod naslovom »Otiorrynchus — vrste i
njihovo geografsko rasprostranjen je«, kao i rad »Značaj nekih Otiorrhynchus
— vrsta ko štetnika šumskog drveća (Šum. list. 1, 2, Zagreb, 1973).


Prof. Kovačević raspravlja i daje prijedloge za što bolju organizacijudijagnostične i obavještajne prognoze službe u zaštiti šuma, te surađuje u
rješavanju tog problema sa Poslovnim udruženjem šumsko privrednih organizacija,
koje i objavljuje u svojim biltenima 1972. i 1974. god. njegovečlanke, što je, uzevši u obzir i mnoge ranije njegove radove, dokaz o stalnoj
saradnji prof. Kovačevića sa šumarskom praksom na širokom područjuzaštite šuma.


U novije vrijeme ga osobito zanima suzbijanje štetnika u šumama sa
stanovišta integralne zaštite šuma o čemu je održao predavanje na skupštini
JED-a (Agrononmski glasnik br. 9—12, Zagreb 1974).


I zaštita čovjekovog okoliša od zagađivanja potiče ga na istraživanja
u području njegovog znanstvenog rada, pa o rezultatima tih istraživanjapodnosi izvještaje i referate (Izvještaj o istraživanju zagađivanja tla, Šumarski
fakultet, Zagreb 1973, Istraživanja entomofaune, »Čovjek i biosfera«
izvještaj Republičkom i naučnom savjetu, Zagreb 1973).


Sušenje hrastovih šuma i proučavanje entomofaune u tim šumama zaokuplja
prof. Kovačevića u svojim istraživanjima isto tako danas, kao što
ga je zanimalo prije više od pola stoljeća, kad je bio na početku svoje
znanstvene djelatnosti. Između ostalih navodimo rasprave: Istraživanjefaune tla u degradiranim hrastovim šumama, Sarajevo 1975; »Zašto se suši
drveće u međurječju Save i Drave?«, Priroda br. 9, Zagreb 1975; bavi se
i problemom sušenja jelovih šuma u Gorskom Kotaru, te objavljuje raspravu
»Proučavanje zemljišnje faune radi određivanja biološke aktivnosti
šumskog tla u odnosu na sušenje jelovih šuma« (Šumarski institut Jastrebarsko,
br. 23 — 1975). Isti institut izdaje i rad prof. Kovačevića: »Istraživanje
tla u šumama«.


Iz ovoga što smo prikazali možemo zaključiti, da je prof, dr ZeljkoKovačević svojim dugogodišnjim upornim radom kao znanstvenik, nastavnik
i praktičar dao veliki doprinos Zaštiti šuma i Zaštiti bilja te entomološkoj
šumarskoj i poljoprivrednoj znanosti, kao i općem napretku naše
znanosti, te podizanju dobrih šumarskih i poljoprivrednih kadrova.