DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


DRUGI INTERNACIONALNI SIMPOZIJ
O PROBLEMLMA BALKANSKE FLORE I VEGETACIJE


U Istambulu, s ekskurzijom u Nacionalni park Uludag, od 3. do 10. srpnja
ove, 1978, godine održan je DRUGI INTERNACIONALNI SIMPOZIJ O PROBLEMIMA
BALKANSKE FLORE I VEGETACIJE.


Na ovom Simpoziju bile su zastupljene 21 zemlje s ovim brojem učesnika:


1. Turska 106 12. Irak . . . . 2
2. Jugoslavija 51 13. Libija . 2
3. Bugarska 14 14. Portugal 2
4. SR Njemačka 11 15. Švicarska 2
5. Austrija 9 16. Čehoslovačka
9 17. Danska
6. Grčka
5 18. Iran . . . .
7. Engleska
4 19. Rumuniija .
8. Finska
20. Švedska
9. Mađarska
21. USA . . . .
10. Italija . 3
11. Nizozemska 3 Ukupno: . . . . 233
z,astave iSalkansJtin zemalja su bile poredane s desna na lijevo ovim redom:
TURSKA — RUMUNIJA — JUGOSLAVIJA — GRČKA — BUGARSKA — ALBANIJA
(SI. 1).


RAD SIMPOZIJA


Rad Simpozija odvijao se u 3 sekcije i 12 podsekcija, već prema užim specijalizacijama.


Referati su čitani a bili su često popraćeni s dijapozitivima, kartama, slikama,
grafikonima i skicama, te se nakon toga vodila diskusija o pojedinom problemu.


Nakon završetka teoretskoga rada bila je organizirana stručna ekskurzija u
Nacionalni parlk Uludag koji je udaljen oko 250 km od Istanbula. Put nas je
vodio preko novog mosta na Bosporu koji povezuje Evropski i Azijski kontinent.
Preko Izmita i Burse stigli smo u Nacionalni park Uludag koji je ujedno
i skijaški centar toga dijela Male Azije. Hoteli su smješteni na 1.9,65 m n. v., a
najviši vrh se nalazi na 2.505 m.


Vrlo je interesantna zonacija vegetacije u Turskoj. Evropski dio Turske je
sav obrađen i služi za proizvodnju žita (pšenice) to je ustvari žitnica Turske. Od
šumske vegetacije nalazimo samo poneke ostatke šumica iz girupe hrasta kitnjaka.


Azijski dio Turske je brdovit i gorovit. Matičnu podlogu tvore stare magmatske
stijene kisele reakcije. Uz Mramorno more nalazimo mediteransku vegetaciju
i jako puno kultiviranih maslinjaka. Nešto više javlja se šuma hrastova
(SI. 2) i pitomog kestena a na nju se odmah nadovezuje zona krimskog crnog
bora (Pinus nigra nad morem. U zorni krimskog crnog bora nalazimo i azijsku bukvu (Fagus orientalis
Lipsky) koja tu tvori suvisle fitocenoze. Iznad ovih šuma nadovezuie se
Bornmüleriana Mattf.) koja tvori suvislu zonu od 1.000—2.000 m n. v. (SI. 3).


511