DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


DRUGI INTERNACIONALNI SIMPOZIJ
O PROBLEMLMA BALKANSKE FLORE I VEGETACIJE


U Istambulu, s ekskurzijom u Nacionalni park Uludag, od 3. do 10. srpnja
ove, 1978, godine održan je DRUGI INTERNACIONALNI SIMPOZIJ O PROBLEMIMA
BALKANSKE FLORE I VEGETACIJE.


Na ovom Simpoziju bile su zastupljene 21 zemlje s ovim brojem učesnika:


1. Turska 106 12. Irak . . . . 2
2. Jugoslavija 51 13. Libija . 2
3. Bugarska 14 14. Portugal 2
4. SR Njemačka 11 15. Švicarska 2
5. Austrija 9 16. Čehoslovačka
9 17. Danska
6. Grčka
5 18. Iran . . . .
7. Engleska
4 19. Rumuniija .
8. Finska
20. Švedska
9. Mađarska
21. USA . . . .
10. Italija . 3
11. Nizozemska 3 Ukupno: . . . . 233
z,astave iSalkansJtin zemalja su bile poredane s desna na lijevo ovim redom:
TURSKA — RUMUNIJA — JUGOSLAVIJA — GRČKA — BUGARSKA — ALBANIJA
(SI. 1).


RAD SIMPOZIJA


Rad Simpozija odvijao se u 3 sekcije i 12 podsekcija, već prema užim specijalizacijama.


Referati su čitani a bili su često popraćeni s dijapozitivima, kartama, slikama,
grafikonima i skicama, te se nakon toga vodila diskusija o pojedinom problemu.


Nakon završetka teoretskoga rada bila je organizirana stručna ekskurzija u
Nacionalni parlk Uludag koji je udaljen oko 250 km od Istanbula. Put nas je
vodio preko novog mosta na Bosporu koji povezuje Evropski i Azijski kontinent.
Preko Izmita i Burse stigli smo u Nacionalni park Uludag koji je ujedno
i skijaški centar toga dijela Male Azije. Hoteli su smješteni na 1.9,65 m n. v., a
najviši vrh se nalazi na 2.505 m.


Vrlo je interesantna zonacija vegetacije u Turskoj. Evropski dio Turske je
sav obrađen i služi za proizvodnju žita (pšenice) to je ustvari žitnica Turske. Od
šumske vegetacije nalazimo samo poneke ostatke šumica iz girupe hrasta kitnjaka.


Azijski dio Turske je brdovit i gorovit. Matičnu podlogu tvore stare magmatske
stijene kisele reakcije. Uz Mramorno more nalazimo mediteransku vegetaciju
i jako puno kultiviranih maslinjaka. Nešto više javlja se šuma hrastova
(SI. 2) i pitomog kestena a na nju se odmah nadovezuje zona krimskog crnog
bora (Pinus nigra nad morem. U zorni krimskog crnog bora nalazimo i azijsku bukvu (Fagus orientalis
Lipsky) koja tu tvori suvisle fitocenoze. Iznad ovih šuma nadovezuie se
Bornmüleriana Mattf.) koja tvori suvislu zonu od 1.000—2.000 m n. v. (SI. 3).


511
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 82     <-- 82 -->        PDF

SI. 1. Učesnici II simpozija o problemima balkanske flore i vegetacije
Foto: Đ. Rauš


Na prijelazu od borovih prema jelovim šumama nalazi se azijska bukva
koja zna biti često pomiješana s kninskim borom i azijskom jelom pa tako te
tri vrste tvore jednu stabilnu fitocenozu. U tom dijelu M. Azije (Uludag) azijska
jela tvori granicu šumske vegetacije (SI. 4). Iznad nje se razvijaju samo planinske
suvati i pašnjaci.


Simpozij je uspio u potpunosti, a domaćinima zahvaljujemo na dobroj organizaciji
i gostoprimstvu.


REFERATI IZ JUGOSLAVIJE


Učesnici iz Jugoslavije podnijeli su ukupno´ 45 referata od čega je šumarsku
problematiku tretiralo 5 referata. To su:


1.
E. Mayer (Ljubljana) und P. Fukarek (Sarajevo): Die Entwicklung und der
heutige Stand der floristichen und vegetationskundlichen Erforschung in Jugoslawien.
2.
L. Jerković (Sarajevo) and L. Agoston (Sarajevo): The Statistical analysis of
the morphological characters of Cyclotella plitvicensis Hust., Frustules (Diatomeae).
3.
B. Danis (Sarajevo): The statistical analysis of the morphological characters
of Eunotia species, Frustules (Diatomeae).
4.
L. Jerković (Sarajevo): The Diatoms of spings in the Karst of Herzegovina
(Jugoslavia).
5.
S. Džekov (Skopje): Die Gattung Crataegus L. in der SR Mazedonien.
6.
A.-Z. Lovrić (Zagreb) and B. Korica (Zagreb): Ecosystems, adaptation, and
diversity in coastal Karst.
7.
M. Janković (Belgrade) and R. Bogojević (Belgrade): Microclimatic characteristics
of some important and herbaceuos communities in Serbia.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 83     <-- 83 -->        PDF

i Nedaleko Istanbula nalazi se hrastova šuma iz grupe kitnjaka. Naziva se
»Beogradskom šumom«, jer su na pošumljavanju prvotne Sastojine, početkom
XIX stoljeća, radili zarobljenici iz Beograda i Srbije


Foto: D. Rauš


8. J. Blaženčić (Belgrade): A contribution to the knowledge of the distribution
and ecology of the Chara species in Serbia.


9. T. Wraber (Ljubljana): Vicia terronii (Jen.) Lindb. fil., hitherto neglected
species from the V. hirsuta-complex.


10.
V. Gaži-Baskova (Zagreb), K. Dubravec (Zagreb) and N. Segulja (Zagreb):
Particularity of flora and vegetation of the Island Cres.
11.
K Dubravec (Zagreb) and I. Trinajstić (Zagreb): The comparative anatomy
of the Eeast Adriatic population of the species Phillyrea angustifolia L.
12.
N. Hulina (Zagreb): The flöristic elements in the Turopolje region (Croatia/
Jugoslavia).


13.
Z. Blaženčić (Belgrade): Meadow-pasture communities on the serpentine
ground in the surroundings of Mitrovo Polje (Serbia).
14.
R. Jovanović (Belgrade): The steppe-type communities of the montane pastures
(montane steppe) in Serbia.
15.
B. Tatić (Belgrade), V. Veljović (Kragujevac), B. Peflković (Belgrade), S. Radotić
(Kragujevac) and M. Stefanović (Kragujevac): Lathyreto-Molinietum
coeruleae ass. nova — New association of meadow vegetation of the plateau
Pester (Serbia).
513
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 84     <-- 84 -->        PDF

SI. 3. Sastojine Bornmiillerove jele (Abies bornrnülleriana Mattf.) na putu od
Burse prema Uludagu (Mala Azija)
Foto: Đ. Rauš


16.
N. Diklić (Belgrade) and V. Nikolić (Belgrade): Einige anatomische und taxonomisch
wichtige Unterschiede zwischen Nepeta rtanjensis und Nepeta ernesti-
mayeri.
17.
V. Gaži-Baskova (Zagreb): A contribution to the knowledge of grassland vegetation
of the Mountain Pljesevica.
18.
M. Kojić (Zemun): The effect of antropogenous factors on floristic composition
and syntaxonomic position of weed vegetation.
19.
J. Topic (Zagreb): The hoe weed vegetation of western continental part of
Croatia.
20.
M. Muratagic (Priština): Endemische und relikte Arten des Bergmassives
von Prokleti je und die Möglichkeiten ihres Schutzes unter den Verhältnissen
eines Nationalparks.
21.
N. Plavšić-Gojković (Zagreb): Seltene, geschützte und endemische Taxa der
Natiomalparke Plitwitzer Seen und Paklenica (SR Kroatien, Jugoslawien).
22.
L. Zeneli (Priština): Balkan endemics on Koisova Shar-Mountains and their
protection.
23.
ZI. Pavletić (Zagreb), B. StilinovV- (Zagreb) and Z. Žutić-Maloseja (Zagreb):
Characteristics of the flora on the travertine barriers of the lakes of Plitvice
in the Jugoslav Karst.
24.
B. Korica (Zagreb): Taxonomy, chorology, and ecology of insular Asperulae
in Central Dalmatia.
25.
A.-Z. Lovrić (Zagreb): Geotectonics, ecozonation, and paleoendemism in W.
Balkans.
26.
H. Em (Skopje): Der gelbfrüchtige Zürgelbaum (Celtis tournefortii Lam.) in
Mazedonien.
27.
Zl. Pavletić (Zagreb) and M. Mural i (Skopje): About lichenologic investigations
in Jugoslavia.
28.
T. Bruhns (Ljubljana): Chromosomal variation in pentaploid Allium neapolitanum
from Jugoslavia.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 85     <-- 85 -->        PDF

SI. 4. Granica šumske vegetacije od Bornmiillerove jele na 2.000 m n. v.
u predjelu Uludaga — Mala Azija


Foto: Đ. Rauš


29.
M. Lovka (Ljubljana): Karology of Oroithogalum comosum L. from the Mediterranean
region of Jugoslavia.
30.
M. Janković (Belgrade) and V. Stevanović (Belgrade): Analysis of the Šara
high-mountain flora.
31.
R. Lakušić (Sarajevo): Relations between species and community in the flora
and vegetation of high mountains.
32.
V. Mišić (Belgrade), R. Jovanović (Belgrade), M. Popović (Belgrade), L. Borisavljević
(Belgrade) and A. Dinić (Belgrade): The forest communities and
montane pastures of the mountains Staira planina in Serbia.
33.
N. Šegulja (Zagreb): Some vegetation degradation stages of the north-western
part of the Adriatic coast region in Jugoslavia.
34.
Đ. Rauš (Zagreb): Die Waldvegetation an der nordwestlichen Grenze der Balkanhalbinsel.
35.
L. Ilijanić (Zagreb) and J. Topic (Zagreb): Über den Wasserhaushalt der Steineiche
(Quercus ilex) und der Flaumedche (Quercus pubescens) in Südistrien
(Kroatien) bei Bodenbewässerung.
36.
M. Janković (Belgrade), R. Popović (Belgrade), S. Stefanović (Belgrade) and
J. Dimitrijević (Belgrade): Characteristics of the metabolism of some oak
and beech forests on the mountain Avala (Jugoslavia).
37.
S. Ungar (Zagreb): Pflanzenarten der Balkanhalbinsel die unesere Gärten und
Parkanlagen zieren.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 86     <-- 86 -->        PDF

SI. 5. Granica snijega javlja se iznad 2.800 m n. v. no ova slika pokazuje ostatke
snijega na 2.500 m na Uludagu (Mala Azija) sredinom jula mjeseca. Inače se tu
razvijaju planinske suvati i pašnjaci


Foto: D. Rauš


38.
V. Stefanović (Sarajevo) and V. Beus (Sarajevo): Die Phytozenose der Zerreiche
in den Vegetationsbedingungen Jugoslawiens.
39.
S. Matić (Zagreb): Natural regeneration of fir forests in the north western
part of the Balkan Peninsula (Gorski Kotar).
40.
V. Pulević (Titograd): Genus Crocus L. in flora of Jugoslavia.
41.
M. Bedalov (Zagreb): Chromosome numbers and distribution of the Arum
species in Jugoslavia.
42.
M. Janković (Belgrade) and V. Stevanović (Belgrade): Contribution to the
knowledge of the vegetation of Boka Kotorska (Montenegro).
43.
Zl. Pavletić (Zagreb): The phytogeographieal analysis of the East Adriatic
Rosmarinetums.
44.
I. Trinajstić (Zagreb): The Rosmarino-Ericion multiflorae vegetation in the
Adriatic coast region of the Balkan Peninsula.
45.
M. Janković (Belgrade), J. Blaženeić (Belgrade) and B. Stevanović (Belgrade):
Some morpho-ecological characteristics of terrestrial forms of the species
Myriophyllum verticillatum L., from Savsko jezero (the Mediterranean type
of lake.
Dr
Đuro Rauš