DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 87     <-- 87 -->        PDF

IZ RADA ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA


STAKLENIK U RASADNIKU »ŠLJUKINGON« U BJELOVARU


U rasadniku »Šljukingon«, danas objekt posebne organizacije
udruženog rada, 25. svibnja o. g. otvoren je staklenik za proizvodnju
ukrasnog drveća i grmlja i cvijeća. O stakleniku i planovima
proizvodnje u njemu donosimo sljedeći prikaz — govor,
održan prigodom otvaranja staklenika:


Osnovna organizacija udruženog rada Rasadnik »ŠLJUKINGON« nastala je
izdvajanjem od Šumarije Bjelovar i konstituirana je 28. 06. 1974. godine, te ravnopravno
i sporazumno udružuje rad i sredstva s devetnaest ostalih OOUR-a
i Radnom zajednicom Zajedničkih stručnih službi u radnu organizaciju Šumsko
gospodarstvo (MOJICA BIRTA« Bjelovar. OOUR-a Rasadnik prostire se na ukupnoj
površini od 44,71 ha od čega obradive površine cea 20 ha a ostalo je šuma
»Šljukingon«, koja se pretvara u arboretum. Rasadnik je osnovan na iskrčenom
šumskom zemljištu pod nazivom »Imovinski vrt« (Đurđevačke iimovne općine),
negdje oko 1880. godine kao voćarski rasadnik na površini od 2 ha. Centralna
stara zgrada (u kojoj su sada poslovne prostorije), sagrađena ie također kada
je rasadnik osnovan, služila je kao lugarnica. Dvorana, sada društvena prehrana,
dograđena je poslije rata za vrijeme upravljanja rasadnikom Šumarije »BILO«
Bjelovar.


Rasadnik je smješten na nadmorskoj visini od 150 m, jugoistočne je ekspozicije.
Prema klimatogeno-vegetacijskoj podjeli ovaj rasadnik pripada u područje
s vlažnom (humidnom) klimom s prosječnim godišnjim vrednostima: temperatura
zraka 10 °C, relativna zračna vlaga 80´Vo i godišnje količine oborina 813 mm.
Tlo je po svom teksturnom sastavu u površinskam sloju pjeskovito-glinasta ilo-


SI. 1. Dio rasadnika i staklenik