DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 91     <-- 91 -->        PDF

KADROVI I ŠKOLE


PROSLAVA TRIDESETGODIŠNJICE
RADA ŠUMARSKE ŠKOLE U KARLOVCU


1. U Hrvatskoj, do svršetka drugog
svjetskog rata nije bilo šumarskog stručnog
kadra sa srednjom spremom — šumarskih
tehničara. Nije bilo takovih
škola ni u ostalim dijelovima Jugoslavije
s izuzetkom Bosne i Hercegovine u
kojoj je, od 1889. do 1907. godine, u Sarajevu
u okviru Srednje tehničke škole
u Sarajevu postojao šumarski odjel, a
od 1907. trosemes´tralina Šumarska škola.
Za obje bile su potrebne četiri godine
srednje škole (gimnazije). Od 1919. do
1922. godine u Sarajevu djelovala je takova
dvogodišnja škola. Potreba za srednjim
stručnim kadrom, posebno od kako
se proširivalo iskorišćavanje (državnih)
šuma u vlastitoj režiji, ponovo se pokazala
aktualnom, ali njezinu realizaciju
prekinuo je drugi svjetski rat. I stoga
je prirodno, da se ubrzo nakon Oslobođenja
osnivaju srednje šumarske šikole:
već 1945. godine u Makedoniji, a 1946. i
u drugim Republikama s izuzetkom Slovenije u kojoj su takove škole počele
s radom 1948. g.


U Hrvatskoj) je tadanje Ministarstvo poljoprivrede šumarstva osnovalo
»ŠUMARSKU ŠKOLU« 1946. godine sa sjedištem u Glini i to kao dvogodišnja.
No već 1947. godine isto Ministarstvo, rješenjem od 26. VI, ovu školu premješta
u Karlovac s produžetkom trajanja na tri godine (što je tada ´vrijedilo za sve
stručne škole uz uvjet da je kandidat svršio sedmoljetiku odnosno tri razreda
gimnazije). Do 1952. godine Šikola je spremala kadar za šumarstvo i za drvnu industriju,
a dalje samo za šumarstvo (za uzgojne i eksploataoione radove). Od
šk. god. 1952/53. školovanje je produženo, kao i u ostalim srednjim stručnim
školama, na četiri godine*.


Uz školovanje redovnih učenika osnivanjem tzv. »dopisne škole« 1960.
godine omogućeno je školovanje »iz rada i uz rad« za zvanje šumarskog tehničara
uzgojino-eksploatacionog smjera. Djelovanje Škole (Centra) proširuje se i
dalje, te se od 1969. do 1972. god. obrazuju kadrovi za zvanje KV «radnik u šumarstvu,
od 1972. godine na osposobljavanje radnika za tad s motornom pilom,
za dizaličara te za tiraktc>ristu. U skladu s općom školskom reformom u SR
Hrvatskoj 1973. godine počinje obrazovanje radnika šumarske struke u okviru
I stupnja stručnog osposobljavanja radnika u šumarstvu. Takovo osposobljavanje
vrši se ne samo u Karlovcu nego i u područnim centrima Bjelovaru, Gospiću
i Vinkovcima.


Bilanca školovanja do kraja šk. god. 1976/77. bila je blizu 1500 šumarskih
tehničara i nekoliko stotina kvalifikacija za radnike u šumarstvu.


2. Tridesetgodišnjica osnivanja i djelovanja Šikole obilježena je manifestacionom
proslavom koja je održana 30. rujna 1977. godine.
* Šk. god. 1952/53. karlovačkoj Šumarskoj školi priključena je. 1948. god. osnovana.
Šumarska škola u Plaškom (jer su uvjeti za rad u toj školi bili vrlo teški).


521
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 92     <-- 92 -->        PDF

. Kao uvod u proslavu 30. godišnjice djelovanja Šumarske stole u Karlovcu
koja je održana pod pokroviteljstvom republičkog sekretara za poljoprivredu´
prehrambenu industriju i šumarstvo iog. RADOM PAVLOVIĆEM SIZ odgojausmjerenog obrazovanja šumarstva i dirane industrije SR Hrvatske izdala je


blikaci


P^?z°»o Pu´.m pod naslovom »1947—1977 — ŠUMARSKA ŠKOLA KAR-
LL) VAL«.


Ova publikacija sadrži:


— Pokrovitelj i radni odbor,
— Razvoj šumarske škole Karlovac 1947—1977. g.,
— Maturanti Šumarske škole u Karlovcu (od 1948/49. šk. g. do 1976/77. šk. g.),

Nastavnici,
— Ostalo osoblje,

Samoupravna interesna zajednica odgoja i usmjerenog obrazovanja šumarstva
i drvne industrije SR Hrvatske — Zagreb,
— Narodna tehnika Hrvatske,
— Zajednica šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom,
Zagreb,


— Likovna izložba inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije SR
Hrvatske povodom 30. godišnjice proslave Šumarske škole — Karlovac**.
Program proslave ispunio je cio dan 30. rujna 1977. godine:


— u 9 sati otvaranje i kratka akademija,

slijedi otvaranje likovne izložbe i razgovor generacija đaka Škole,
SI. 1. Zgrada u ulici Rakovac br. 2 u kojoj je bila Šumarska škola
do šk. god. 1968/69.


Foto: M. Skoko
** Opširnije prikaz o Šumarskoj školi u Karlovcu objavljen je u publikaciji »Šumarska


nastava u Hrvatskoj 1860-1960«, Zagreb 1963., od autora tog. J. Lipovšćakai prof. S Jemana
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 93     <-- 93 -->        PDF

— u 11 sati započelo je IX Savezno natjecanje šumarskih š´kola SFR.1,
— ,u 14 sati svečani ručak za učesnike proslave te
— u 20 sati kulturno-umjetnički program u »Zarin domu«.
Sljedeći dan tj. 1. listopada nastavilo se natjecanje, a zatim je bio zajednički
izlet natjecatelja u Nacionalni park »Plitvička jezera«, gdje su Mi gosti Uprave
Nacionalnog parka.
Proslavu je otvorio pozdravom gostiju prof. Duša n J a s i ć, predsjednik
Zbora radnika Školskog centra za šumarstvo i drvoprerađivačku djelatnost. Ing.


S. Šibeni k održao je referat o historijatu Centra odnosno prijašnje Šumarske
škole te o zadaći Centra u današnje vrijeme.
Poslije referata prof. Jošića slijedili su pozdravi svečaru (prema redosljedu
govornika):Inž. Rade Pavlo v i ć, sekretar za poljoprivredu, prehrambenu industriju
i šumarstvo,

Inž. Ivan Puškar , direktor Šumskog gospodarstva Karlovac i pokrovitelj
IX Saveznog natjecanja Šumarskih škola uz predaju skulpture — statue,
— Prof. Stanko Bađun , dekan Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
— Mr Joško Gračan , v. d. direktora Šumarskog instituta Jastrebarsko.
— Inž. Ivica Vukelić , predsjednik Skupštine Karlovac,

Prof. Brane Pcrpić, predsjednik Saveza inžiojera i tehničara šumarstva
>i drvne industrije Hrvatske uz predaju jubilarne zlatne plakete Saveza,

Inž. Dušan Ivetić , predsjednik Zajednice šumarskih i drvnoprerađivačkih
škola Jugoslavije, ujedno i u inie Drvno-— predstavnici Šumarskih škola u Kraljevu, Postojni, Delnicama, Ivangradu
i Kavadarcima uz predaju prigodnih darova.
Proslavi 30-godišnjice sudjelovali su i:


— drug Drago Farkaš , predsjednik Izvršnog vijeća SO Karlovac,
— predstavnici d´ruštiveno-političkih organizacija grada Karlovca,

Inž. Vladimir Cetinić , savjetnik Prosvjetno-pedagoške službe u Zagrebu,

predstavnici Republičke samoupravne interesne zajednice odgoja i obrazovanja
na čelu s drugom Valentom Andrijanom,
SI. 2. Maketa zgrade za Školski centar za šumarstvo i drvoprerađivačku djelatnost
u predjelu Gaza, koja je u gradnji


Foto: M. Skoko


Inž. Bogdan De re t a, tajnik Samoupravne zajednice odgoja i obrazova


nja u šumarstvu i drvnoj industriji u Zagrebu,
direktori ili predstavnici. Šumskih gospodarstava i Šumarija te predstavnici
radnih organizacija »EXPORT-DRVO« u Zagrebu i »DRVO-RIJEKA«,
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Anzić Radovan, dipl. ing. Fizika
Fundus Miloš, prof. Društveno i političko uređenje FNRJ
Jasić Dušan, prof. Uvod u književnost
Majnarić Tereza, prof. Njemački jezik
Morović Miro, prof. Matematika (algebra, geometrija, trigonometrija,


stereometrija, analitika, kamatni i rentovni račun)
Peršin Vladimir, prof. Geografija, Kemija
Senica Vladimir, prof. Povijest
Strzalkowsky Tonček, orof. Povijest


Danas se za opće obrazovne predmete koriste samo propisani udžbenici.


Šumarska škola u Karlovcu za osiguranje udžbenika iz predmeta struke
izvršila je u proteklih dvadesetak godina obiman posao, jer nema niti jednog
prednieta za koji nisu izdana skripta prema odgovarajućem nastavnom programu.
Reformom srednjeg obrazovanja obrazovanje omladine i odraslih, kao što
je poznato, prešlo je u stupnjevito srednješkolsko obrazovanje. Ovakav sistem
obrazovanja zahtijeva prilagođavanje i usklađivanje postojećih udžbenika struke
novim programima ili izrađivanje novih udžbenika.


U proteklom periodu izdani su udžbenici za predmete struke prema popisu
uz napomenu da su uz šumarske stručnjake Šumarske škole u Karlovcu angažirani
i šumarski stručnjaci iz operative.


Anzić Radovan, dipl. ing. — Geologija, Nauka o tlu, Ekologija šuma


Berleković Stjepan, dipl. i — Organizacija privrednog poslovanja, Uzgajanje šuma,
Iskorištavanje šuma, Izvod iz JUS-a za drvo
Čuvaj Josip, dipl. ing. — Šumsko građevinarstvo I dio, Tehničko crtanje,


Nacrtna geometrija, Tehnička mehanika
Dereta Bogdan, dipl. ing. — Transport dlrveta, Zaštita na radu u šumarstvu
Herman Josip, dipl. img. — Dendrologija
Ivanković Josip, dipl. ing. — Zglobni traktori
Jakovac Marija, dipl. ing. — Fitocenologija, Iskorištavanje šuma, Meteorologi


ja s klimatologijom
Križanac Berislav, dipl. ing. — Mehanika
Lipovščak Jura, dipl. ing. — Uređivanje šuma, De.r.drometrija
Mrziljak Anica, dipl. ing. — Zaštita šuma
Mr. Mirzljak Ivan, dipl. ing. — Uzgoj šuma (obnova i njega šuma)
Pištorić Oskar, dipl. ing. — Ekonomika šumarstva, Šumsko građevinarstvo


II dio, Sjemenarstvo, Šumski rasadnici, Ekologija
i biologija šumskog drveća i šume, Organizacija
privrednog poslovanja (dio)


Sabolić Adolf, šum. teh. — Pogonski i radni strojevi
Stoko Mladen, dipl. ing. — Ekologija šuma (dio)
Šibenik Stanko, dipl. ing. — Lovstvo i ribarstvo, Lovstvo, Geodezija (dio)
Slat Stjepan, dipl. ing. — Iskorištavanje šuma
Vučetić Vladimir, dipl. ing. — Organizacija privrednog poslovanja


Većina udžbenika izdana je u vlastitoj nakladi, a u posljednje vrijeme udžbenici
se izdaju uz suradnju SlZ-a za odgoj i usmjereno obrazovanje u šumarstvu
i drvnoj industriji SRH — Zagreb.


Oskar PIŠKORIĆ
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 94     <-- 94 -->        PDF

— predstavnici nacionalnih parkova »Plitvička jezera« i »Risnjak«,

predstavnici NARODNE TEHNIKE iz Zagreba s Inž. Mladenom Novakovićem
na čelu,

drug Aleksandar O r 1 a n d i ć, predsjednik Komisije SFRJ za natjecanje
u šumarstvu i Inž. Branko P uš kad.i ja, tajnik Republičke komisije za
natjecanje radnika u šumarstvu,

predstavnici »UNIKOMERCA« iz Zagreba i Građevnog poduzeća »MEĐIMURJE
«, koje gradi novu školsku zgradu,
— predstavnici štampe (zagrebačkog »Večernjeg lista« i »Karlovačkog tjednika
«) te RTV Zagreb kao i
— bivši đaci, direktori i profesori Šumarske škole u Karlovcu.
Na IZLOŽBI svojim radovima sudjelovali su:

šum. tehničar Andrija Kus a n i ć, b. đak karlovačke Šumarske škole s kipovima
u drvu,

Inž. Hrvoje Lab ura, Inž. Karlo P o s a v e c, i šum. tehničar Josip Š i-
m i ć, također b. đak karlovačke Škole, sa slikama te
— Josip Laslavi ć i Inž. Krešimir Stanc i s đuborezima. S izuzetkom
J. Sirnica, koji je rođen 1955. god., svi ostala izlagali su i po više puta na
skupnim ili samostalnim izložbama, te su u svakom slučaju znatno doprinjeli
kvaliteti proslave 30-godišnjice Škole.
Proslava i izložba održana je u netom dovršenom dijelu nove zgrade Centra,
a u istom lkrugu i natjecanje učenika.


Šumarska škola u Karlovcu dvadeset i jednu godinu radila je u zgradi u
današnjoj ulioi Rakovac 2. To je zgrada podignuta za vrijeme Vojne Krajine,
dakle stara preko 150 godina kao stražarnica — mitnica te »RAŠTEL« tj. stanica
za sanitarni pregled stoke i poljoprivrednih proizvoda, ikoji su se unosili
u grad Karlovac (u to -vrijeme Rakovac, kao i Dubovac bili su samostalna naselja),
te kao takova i označena na kartu***). Od 1. IX 1968. godine Škola odnosno
tada osnovan Školski centar za šumarstvo itd. preselio se u dio zgrade tadanje
Ekonomske škole u Kurelčevoj ulici, da se, prema planu, 6. V 1979. godine
tj. na dan Komune Karlovac i proslave 400-godišnjice osnivanja grada preseli u
novu zgradu u predjelu Gaze. Do dana proslave 30-godišnjice bila je dovršena I
faza — radionice za drvoprerađivače te za mehanizaciju te je u tim radionicama
i održan unutarnji dio proslave.


Nova školska zgrada imat će korisne površine nešto preko 3.600 m2, od čega
učenički i kabinetski prostor 808,05 m2, fisikultumi trakt 562,10 m2 (s dvoranom
površine 472,10 m-), radionice za drvoprerađivački dio škole 388,40 m2, radionice
za mehanizaciju u šumarstvu (traktore, dizalice i dr. 370,55 m2), prostorije za
društveni rad 185,75 m2 te ostale prostorije (uprava, hodnici, blagovaonica i dr.)
1.139,10 m2. Autori idejnog projekta su ing. arh. M. Bijeli ć d N. Bišća n iz
karlovačkog projektnog biroa »URBANIST«, glavni projekt izrađen je u karlovačkom
građevnom poduzeću »NOVOTEHNA«, a izvađač radova je građevno poduzeće
»MEĐUMURJE« iz Čakovca. Predraeunska svota iznosi oko 22000.000 dinara
ne računajući vrijednost zemljišta i komunalija. Zemljište i komunalije doprinos
su grada Karlovca, a ostale troškove podmiruje RSIŽ i SIZ odgoja i Obrazovanja
u šumarstvu i drvnoj industriji time, da se koriste i krediti (zagrebačke
Privredne i karlovačke Komercijalne) te izvođača radova — radne organizacije
»Međimurje« (30a/o s rokom otplate dvije godine po završetku radova).


3. Na proslavi nije spomenuta jedna značajna djelatnost ove Škole, odnosno
njezinih nastavnika, a to je izdavanje skripata . Skripata, koje ne služe samo
za neposrednu nastavu nego koji se mogu smatrati1 i priručnicima u budućem
radu tehničara. O izdavanju skripata profesor Inž. Mladen Skok o dao je sljedeći
tekst:
Radi lakšeg svladavanja opće obrazovnih predmeta uz postojeće udžbenike
za srednje škole u početnoj fazi rada škole za odrasle izrađeni su i ovi pomoćni
udžbenici:


**"
Podatak o toj zgradi zahvaljujemo prof. Vladimir Peršinu, kustosu Gradskog mu


zeja u Karlovcu.


524