DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 98     <-- 98 -->        PDF

VIJESTI


SASTANAK SEKCIJE ZA UREĐIVANJE ŠUMA ZAJEDNICE FAKULTETA
I INSTITUTA ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA


U Sarajevu je od 4. — 6. listopada 1978. godine održan sastanak Sekcije za
uređivanje šuma Zajednice fakulteta i instituta šumarstva i prerade drveta Jugoslavije.


Domaćini sastanka Sekcije za uređivanje šuma bili su Šumarski fakulet Sarajevo
i Institut za istraživanje i projektovanje u šumarstvu »Silva« — Sarajevo.
Prisutne učesnike pozdravio je prilikom otvaranja sastanka Sekcije, osini domaćina
i pomoćnik Republičkog sekretara za šumarstvo B i H drug Svet o za r
B u t u 1 i j a, koji je prisutne upoznao s osnovnim problemima šumarstva u B i H.
Učesnici sastanka tokom rada Sekcije upoznali su se:


1.
s izvršenim zaključcima Sekcije donesenim ina sastanku u Ohridu, održanom
od 3 — 7. X 1977. godine,
2.
sa stanjem i problemima uređivanja šuma u praksi pojedlindh Socijalističkih
republika.
Tijekom rada Sekcije izvršena je i stručna ekskurzija u Nacionalni park
»Sutjeska«, Tjentiište i prašumu Perućicu. Sudionici su se upoznali d sa radom
ŠIPAD — IRC-a (Istraživačko razvojni centar ŠIPAD-a) u Sarajevu.


Zadnji dan rada Sekcije za uređivanje šuma, izabran je nov i predsjed nik
Sekcije: prof, dr Franc Gašperčić, Ljubljana. Utvrđen je i termin
idućeg sastanka, koji će se održati u Listopadu 1979. godine u Ljubljani.


Nikola Lukić, dipl. ing. šum.


U ŠUMARSKOM LISTU IZ PROŠLOG STOLJEĆA


Na šumarskoj skupštini koja je održana početkom rujna 1879. godine u Rijeci
i Senju Dragutin Faller, šumarnik kameralnih šuma u Fužinama, iznio je i ove
podatke:


Površina šuma državne gospoštije u Fužinama iznosila je


1760. godine 80 000 katastralnih jutara,


1822. godine 62 000 katastralnih jutara, a


1862. godine još samo 47 794 katastralna jutra.


(Š.
1. 1879. god., str. 219, hrvatskog izdanja)