DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 51     <-- 51 -->        PDF

SUVREMENA KRETANJA U ŠUMARSTVU I PRERADI DRVA
U DALMACIJI*


1. Šumarstvo u Dalmaciji u periodu između 1950. i 1960. godine nalazi se u
snažnom razvoju i to je zapravo period najintenzivnijeg njegovog razvoja od
kako ono postoji kao organizirana djelatnost na tom području. Takav svoj razvoj
šumarstvo zahvaljuje u prvom redu briz i društv a za obnovu šuma
na kršu, koje je putem tadašnjeg FONDA ZA UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA
osiguralo potrebna sredstva, ne samo za pošumljavanje golog krša i zaštite postojećih
šuma, već i za školovanje stručnog kadra i za naučno-istraživački rad.
U tom je periodu šumarstvo kao djelatnost u Dalmaciji organizirano u jedinstvenom
Šumskom gospodarstvu »DALMACIJA« sa 14 područnih šumarija,
koje s´u pokrile čitavi teritorij. Provode se značajni radovi na pošumljavanju,
godišnje na oko 2000 ha, melioriraju i rekonstruiranju degradirane šume, osigurana
je intenzivna zaštita od štetnika i požara, grade lugarnice, podižu rasadnici.
U Splitu djeluje Srednja šumarska škola za krš, koja školuje kadar šumarskih
tehničara specijaliziranih za potrebe kraškog područja čitave Jugoslavije.
Također djeluje i lugarska škola koja odgaja kvalificirane šumske radnike


— lugare. U Splitu se 1949. g. osniva Institut za pošumljavanje i melioraciju
krša sa zadatkom izučavanja svih pitanja vezanih za specifične uslove gospodarenja
šumama na kršu i daje privredi potrebna tehnološka rješenja. Konačno
u to vrijeme u Splitu djeluje Sekcija za uređivanje šuma, kao specijalizirana
stručna organizacija. U svim tim organizacijama i institucijama radi oko 75 šumarskih
inžinjera i tehničara, što je za ono vrijeme, karakterizirano deficitarnošću
stručnog kadra uopće, bio i te kako značajan stručni potencijal.
Ovaj period u razvoju šumarstva u Dalmaciji možemo slobodno nazvati
»zlatnim periodom«, u kojem nije beznačajan ni rad Društva inžinjera i tehničara
šumarstva Dalmacije. Ono razvija mnogobrojne aktivnosti: stručna predavanja
i ekskurzije, vodi brigu o stručnom osposobljavanju svojih članova i radnika
u šumarstvu, pokreće inicijative za razna rješenja koja će doprinjeti unapređenju
struke i položaja šumarstva uopće, aktivno surađuje sa ostalim društvenim
i stručnim organizacijama i prisutno je u svim zbivanjima važnim za
razvoj šumarstva (drvna industrija bila je tek u povoju).


Jedna od najznačajnijih akcija Društva u to vrijeme je pokretanje inicijative
za održavanje saveznog savjetovanja o kršu, koje bi razmotrilo kompleksnu
problematiku jugoslavenskog krša kao specifičnog geografskog i prirodnog
područja i predložilo rješenja za njegov intenzivniji razvoj, naročito u oblasti
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ova inicijativa prihvaćena je na Šumarskom
kongresu u Ohridu 1955. g. i, nakon opsežnih priprema, održano je u
organizaciji Saveza šumarskih društava Jugoslavije, Saveza društava poljopri


* Ovo je nešto skraćeno izlaganje, koje je autor održao na skupštini obnovljenog Društva inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije održane u Splitu 12. svibnja 1980. g. (UR)