DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 55     <-- 55 -->        PDF

lovstvo, trgovina, industrija za preradu drva, poljoprivreda, elektroprivreda vodoprivreda
i prekomjerni zagađivači atmosfere.


Putem Zakona o šumama, nakon puna dva decenija nastojanja dalmatinskih
šumara, stvoreni su konačno osnovni preduvjeti za poboljšanje položaja šumarstva
na kršu. Krajnje nepovoljan položaj u kome se šumarstvo Dalmacije gotovo
dva decenija nalazilo rezultirao je poznatim štetnim posljedicama, osobito u
organizacionom i kadrovskom pogledu. Jasno je, da tako oslabljeno šumarstvo
ne bi bilo u stanju do kraja iskoristiti sve one mogućnosti koje su mu se za njegov
razvoj pružile u Zakonu o šumama. Radi toga s´u šumarske radne organizacije
Dalmacije, paralelno s akcijom za rješenje položaja šumarstva na kršu
putem Zakona o šumama, povele akciju za međusobno udruživanje i poslovno
povezivanje, kako bi na taj način stvorile osnovne organizacione, kadrovske i
materijalne preduvjete za sprovođenje u život svih onih rješenja koje zakon pruža.
Tako je početkom 1978. godine otpočela djelovanjem Poslovn a zajed nica
šumarstva Dalmacije u koju se udružuju sve radne organizacije
s područja regije.


Opravdanost povezivanja u poslovnu zajednicu potvrdila se kroz protekle
dvije godine njenog rada i djelovanja. Ona je bila nosioc svih dosadašnjih akcija
provođenja u život novog sistema gospodarenja šumama inaguriranog Zakonom
o šumama. Tako je kroz ovo vrijeme zaključen Društveni dogovor o utvrđivanju
užih područja krša na teritoriju Zajednice općina Split i davanju istih
na gospodarenje šumarskogospodarskim organizacijama, a pred neposrednim
zaključivanjem nalazi se i Društveni dogovor o finansiranju biološke reprodukcije
i zaštite šuma od požara na kršu. Pripremljen je i upućen na javnu raspravu
Samoupravni sporazum o osnivanju Samoupravne interesne zajednice za unapređivanje
šuma na kršu. Objektivno je očekivati da će se tokom ove godine
kroz ove dokumente osigurati početak funkcioniranja novog sistema gospodarenja
šumama na kršu i time stvoriti bolja perspektiva te šume. Uostalom
klima tih boljih dana već se osjeća kroz početak organizacionog sređenja šumarstva,
pojačani obim zaštite i unapređenja šuma, započet prošle i nastavljen
ove godine.


3. Kao što je inicirala akcije usmjerene na intenzivniji razvoj šumarstva,
Grupacija za šumarstvo i preradu drva Privredne komore za Dalmaciju radila
je na poticanju intenzivnijeg razvoja drvne industrije. Rezultat tih nastojanja
je Studija o mogućnostima razvoja drvnoprerađivačke
djelatnosti u Dalmaciji, čija je promocija obavljena pred početak rada
Skupštine.
Za razliku od sadašnjeg stanja drvoprerađivačka djelatnost u Dalmaciji je
zauzimala u prošlosti istaknuto mjesto. U najvećem dijelu bila je vezana za
brodogradnju (drveni brodovi), vinogradarstvo i ribarstvo (bačve i ostalo drveno
posuđe) — dakle pratila je osnovne privredne djelatnosti na svom području
i, što je naročito važno, pokrivala njihove potrebe na drvnim proizvodima, uz
podmirenje potreba stolarije i namještaja.


Međutim, u čitavom posljeratnom periodu drvoprerađivačka djelatnost, ne
samo da ne prati sve veće potrebe na drvnim proizvodima u raznim vidovima
potrošnje, već ne zadržava ni onaj predratni nivo. Naročito se to očituje opadanjem
broja zaposlenih.


441