DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Danas u Dalmaciji ima 18 drvoprerađivačkih organizacija koje djeluju kao
RO ili OOUR-i u sastavu drugih. U njima je zaposleno 1554 radnika, od čega se
1312 ili 84% vodi u industriji i 242 ili 16%> u zanatsvu. Tu djelatnost karakterizira
pretežno zanatski vid proizvodnje koji počiva na malim i raznovrsnim radnim
nalozima.


Na nerazvijenost drvne industrije u Dalmaciji najbolje ukazuju slijedeći
podaci:


— Broj zaposlenih u ovoj grani čini oko 2% od ukupnog broja zaposlenih
u cjelokupnoj industriji Dalmacije a 3,l°/o od zaposlenih u drvnoj industriji Hrvatske.
Drvna industrija Hrvatske zapošljava pak 8,8% od ukupno broja zaposlenih
u industriji Hrvatske;
— u drvnoj industriji Dalmacije ostvareno je u 1976. godini 1,1%> društvenog
proizvoda drvne industrije Hrvatske. S druge strane drvna industrija Hrvatske
ostvarila je 5,8% društvenog proizvoda industrije Hrvatske;
— udio fizičkog obujma proizvodnje drvne industrije Dalmacije u ukupnom
fizičkom obujmu industrijske proizvodnje iznosio je 1,2% a u drvnoj industriji
Hrvatske 2,5%, dok drvna industrija Hrvatske učestvuje u fizičkom obujmu
industrije Hrvatske s 6,3%.
Navedeni podaci nedvojbeno govore o malom značaju drvne industrije Dalmacije
u drvnoj industriji Hrvatske i industriji Dalmacije. S druge strane određene
analize tržišta i plasmana govore da je Dalmacija veoma interesantno
područje za proizvode drvne induustrije. Prema podacima temeljenim na izvorima
iz radnih organizacija i SDK u Dalmaciji promet namještaja u 1976. godini
iznosio je od 700 do 800 milijuna dinara, a građevne stolarije, piljene građe
i ostalih drvnih proizvoda oko daljnjih 700 milijuna dinara ili Ukupno prodaja drvnih
proizvoda iznosila je u 1976. godini oko 1,5 milijardu dinara. Ocjenjuje se da
su domicilna poduzeća učestvovala u ovom samo s oko 25% u građevnoj stolariji
(opremanje stanova, hotela i drugih objekata) i oko 5,0°/o u prometu namještaja
i drvnih repromaterijala.


Minimalno učešće regionalnih poduzeća u ostvarenom prometu ukazuje na
činjenicu da je Dalmacija veoma jako apsorpciono područje za proizvode drvne
industrije, no ovo u isto vrijeme ukazuje na činjenicu da sadašnja drvna industrija
baš na osnovu tržišta ima velike mogućnosti za intenzivniji razvoj.


Što je uvjetovalo ovako neopravdan zastoj u razvoju drvne industrije u
Dalmaciji kroz čitavo posljeratno razdoblje? Po našem mišljenju to je


— s jedne strane rezultat jedne pogriješne razvojne politike koja se u pogledu
drvne industrije u Hrvatskoj vodila, a to je, da se ona locirala gotovo isključivo
u sirovinskim područjima uz istovremeno pomanjkanje interesa i nesagledavanja
prednosti razvoja drvne industrije u razvojnoj politici koja se vodila
u regiji;
— s druge strane da male, nerazvijene, kadrovski slabe i međusobno nepovezane
radne organizacije nisu bile u stanju vlastitim snagama osigurati ni svoj
pojedinačan ni ukupni razvoj drvne industrije u regiji.


U nastojanju da se ukaže na opravdanost i potrebu razvoja drvne industrije
u regiji Grupacija za šumarstvo i preradu drva Privredne komore za Dalmaciju
organizira u svibnju 1977. godine savjetovanje na kome pored predstavnika
radnih organizacija prisustvuju predstavnici organizacija i institucija kvalifici


442