DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ranih da ocjene mogućnosti, pravce i pretpostavke razvoja drvne industrije: Privredne
komore Dalmacije, Hrvatske i Jugoslavije, Skupštine Zajednice općina
Split, Zajednice šumarstva, prerade i prometa drva Hrvatske, Instituta za drvo
i ostali eminentni stručnjaci i pozvaoci drvne industrije.


Na savjetovanje je izražena jedinstvena ocjena, da intenzivniji razvoj drvne
industrije u Dalmaciji ima svoje opravdanje, obzirom na značajnu potrošnju
proizvoda od drva u ovoj regiji, kao i obzirom na ostale komparativne prednosti
koje ova industrija pruža, a koje se prvenstveno ogledavaju u radno intenzivnom
karakteru ove grane, koja uz mala investiciona ulaganja pruža mogućnost
zapošljavanja većeg broja radnika, mogućnost lociranja pogona u nedovoljno
razvijenim područjima regije, male potrebe na energiji i neugrožavanje okoline
zagađivanjem.


Na tom savjetovanju je donesen zaključak o potrebi prethodnog razmatranja
i definiranja slijedećih momenata kao preduslova intenzivnijeg razvoja:


— najrealnijeg i najoptimalnijeg pravca u kome bi se u narednom periodu
trebala razvijati drvoprerađivačka djelatnost u Dalmaciji, obzirom na strukturu
i obim proizvodnje, usmjeravanje na industrijski način i zahtjeve tržišta;
— realnog sagledavanja mogućnosti i potreba tržišta i plasmana proizvoda;
— mogućnosti udruživanja i poslovnog povezivanja, kako između radnih organizavija
u regiji, tako i sa već postojećim sistemima u sferi proizvodnje i prometa
koji su prisutni na ovom području i u njemu nalaze svoj interes.
U vezi s ovim zaključcima Grupacija donosi zaključak da se izradi jedna
temeljita, stručno i naučno fundirana studija koje će na osnovi proučavanja
svih navedenih momenata definirati mogućnosti razvoja drvoprerađivačke djelatnosti
u Dalmaciji u narednom razdoblju i ujedno poslužiti kao osnova izrade
konkretnih pojedinačnih programa. Izrada je povjerena Institutu za drvo iz
Zagreba kao našoj najeminentnijoj instituciji u ovom području. Finansiranje
izrade studije osigurali su Privredna komora za Dalmaciju, Zajednica općina
Split i radne organizacije drvoprerađivačke djelatnosti koje predstavljaju okosnicu
drvne industrije (Drvni kombinat — Split, Drvodjelac — Split, Drvoprerađivač
— Šibenik, Vlado Bagat, TDP — Zadar, Krka — Knin, Naprijed — Sinj i
i PZ Selca — Brač). Studija je izrađena i po njoj drvna industrija u Dalmaciji
ulazi u novo srednjoročno razdoblje s jasno definiranom koncepcijom
razvoja temeljenoj na studioznoj obradi svih činioca koji uvjetuju mogućnost
razvoja, međusobno usklađenoj i usklađenoj s razvojnom koncepcijom drvne industrije
Hrvatske. Koliko će se razvojne mogućnosti obrađene i sagledane u
studiji ostvariti zavisi u prvom redu o naporima u radnim organizacijama, ali
isto tako o podršci koje će društveno političke zajednice pružiti razvoju drvne
industrije kroz planove razvoja i kroz suradnju sa poslovnim bankama u realizaciji
predloženog programa.


4. Navedeni napori da se nakon dugog perioda stagnacije stvore pretpostavke
za intenzivniji razvoj šumarstva i drvne industrije koje je izvršila Grupacija
za šumarstvo i preradu drva Privredne komore za Dalmaciju potakli su tu istu
Grupaciju, odnosno inžinjere i tehničare koji pretežno čine njen delegatski sastav
da pred izvjesno vrijeme pokrene inicijativu za ponovno oživljavanje rada
Društva inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije. Inicijativa je prven443