DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 58     <-- 58 -->        PDF

stveno potaknuta sa željom da se stručne snage organizirano pokrenu i doprinesu
ostvarenju zadataka o kojima ovisi zacrtani prosperitet naših grana.


Izabrani inicijativni odbor za oživljavanje rada društva izvršio je potrebne
pripreme za održavanje ove Skupštine. One su se u prvom redu sastojale u registriranju
inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije koji žive i rade
na području Dalmacije i u pripremi prijedloga Statuta društva koji vam je dostavljen.


Prema obavljenoj anketi u Dalmaciji ima ukupno 155 inžinjera i tehničara
šumarstva i prerade drva. U šumarstvu ih radi 41, od čega 28 u šumskogospodarskim
organizacijama, 13 u društvenopolitičkim zajednicama, institutima i
zaštiti prirode. U drvnoj industriji od ukupno 68, 53 je zaposleno u proizvodnim
radnim organizacijama, a 15 u organizacijama prometa drvnih proizvoda. Od
ostalih 46, 14 radi u hortikulturnim radnim organizacijama, 4 u vodoprivredi, 10
su umirovljenici, a 18 su zaposleni van struke. Od ovog broja 127 inžinjera i tehničara,
odnosno 82%> od registriranih ispunili su pristupnicu u Društvo i svima
njima je upućen poziv za ovu Skupštinu.


Drugovi i drugarice, ciljevi i zadaci rada Društva proizlaze iz člana 9. predloženog
Statuta, a konkretni programa rada Društva trebao bi u prvom redu proizlaziti
iz neposrednih nabrojenih zadataka o kojima ovisi realizacija zacrtanog
intenzivnijeg razvoja šumarstva i drvne industrije, ali isto tako i svih onih grana
u kojima rade naši stručnjaci, posebno zaštite prirode, hortikulture i vodoprivrede.


No, pored ovih zadataka koji su pretežno usmjereni na razvoj grana i djelatnosti
u kojima naši članovi rade, naše Društvo bi posebnu pažnju trebalo posvetiti
razvijanju svijesti o važnosti i značaju šuma. Koliki je značaj šuma u
zaštiti čovjekove okoline i održavanju ravnoteže ekosistema, danas uslijed naglog
i često nekontroliranog industrijskog razvoja ne treba posebno naglašavati
na ovom mjestu, jer je nama svima dobro poznat. Ali mi kao organizirana
stručna snaga moramo učiniti maksimalne napore da spoznaja o značaju šuma
dođe do svakog našeg radnog čovjeka, građanina, a posebno omladine. Šuma je
dobro od općeg interesa i nastojanje da se one trajno podižu i zaštićuju treba
da bude prihvaćeno od svih. Bez podrške i uključivanja širokog kruga građana
i omladine u neposredne akcije pošumljavanja i zaštite šuma od požara svi napori
nas stručnjaka neće dati željene rezultate.


Titova poruka, citirana pred početak rada naše Skupštine, njegova želja i
ljubav prema podizanju i očuvanju naših šuma, neka našem Društvu bude inspiracija
za trajan i sadržajan rad na ovom našem dalmatinskom kršu!


Žarko Vrdoljak


dipl. inž. šum.