DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 55     <-- 55 -->        PDF

ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA


ŠUME I ŠUMARSTVO KUBE


Dr Uroš GOLUBOVIĆ, znan. savjetnik
Dr Branko KRALJIĆ, redov. profesor
Dr Ivan MIKLOŠ, izvan, profesor


Šumarski fakultet u Zagrebu
Šimunska cesta 25


SAŽETAK. Nakon 15-dnevnog studijskog boravka u Republici
Kubi — autori sažeto prikazuju šumarstvo i preradu drva te zemlje.
Iz njega se vidi stanje i golemi problemi koji stoje pred stručnjacima
prijateljske i nesvrstane Republike Kube tijekom dvadesetgodišnjeg
razdoblja organiziranja i planske privrede nakon provedene
socijalističke revolucije. Pri mnogim od tih problema naši
stručnjaci, instituti i fakulteti, pa i privreda SFR Jugoslavije, mogu
drugovima iz Republike Kube pružiti izdašnu stručnu pomoć.


Na temelju Protokola o znanstveno-tehničkoj suradnji između SFRJ i Republike
Kube, autori članska su proveli od 3. 03. do 18. 03. 1981. godine na studijskom
boravku u toj zemlji.


Kuba se nalazi između 19" i 240 sjeverno od ekvatora i između 74« i 85« zapadno
od Greenwicha (si. 1). Ona je najveći otok u skupini Velikih Antila s površinom
od 114.524 km2 i sa 7,2 mil. stanovnika (stanje 1963/65.), odnosno oko 9 mil. stanovnika
(stanje 1981.).


Godine 1492. Kubu je otkrio Kolumbo, a godine 1511. su je počeli naseljavati
Španjolci, istrebljujući indijanske domoroce. Već godine 1523. Španjolci uvoze iz
Afrike Crnce — robove, tako da danas na Kubi živi oko 75% pučanstva španjolskog,
a oko 25°/o crnačkog, odnosno mulatskog podrijetla.


Burna je povijest naroda Kube. Od pljačkaških napada francuskih i engleskih
gusara do engleske okupacije Kube 1762. godine pa do njezinog vraćanja Španjolskoj
— Kubu zapljuskuju crnački ustanci za oslobođenje robova i ujedinjenje
sa Crncima na Haitiju.


Zbog strateški važnog položaja Kube na ulazu u Meksički zaljev — SAD su od
godine 1898. do 1917. nekoliko puta intervenirale na tome otoku, a i poslije sve do
1941. godine — kada je Kuba objavila rat Japanu, Njemačkoj i Italiji.


Sada je Kuba jedina zemlja na Zapadnoj hemisferi sa socijalističkom planskom
privredom (Repüblica de Cuba). U njoj je godine 1956. započela, a godine 1959.
završila socijalistička revolucija.


Kuba ima tropsku klimu s prosječnom godišnjom temperaturom od 25» C i
velikom zračnom vlagom. Prosječna godišnja količina oborina iznosi oko 1.400


381
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 56     <-- 56 -->        PDF

´S N


1 1


\


´*


N SJ


3 5


s


382
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 57     <-- 57 -->        PDF

mm, od čega oko 75% od svibnja do listopada (kišno razdoblje — tropske kišel,
dok je od studenog do svibnja, u pravilu, suho (suho razdoblje). Zbog toga je
Kuba uvijek zelena zemlja s bujnom tropskom vegetacijom. To je, uglavnom, ravničarska
zemlja, iako ima i planina s nadmorskom visinom od 1.156 m (Sierra de
Santa Clara) do 2.560 m (Sierra Maestra).


Kuba je poljoprivredna zemlja s plantažama šećerne trske koje zauzimaju oko
56% njezine cjelokupne obradive površine (si. 2).


SI. 2. Plantaža šećerne trske na Kubi.


Foto: I. Mikloš


Po proizvodnji šećera prva je zemlja u svijetu, jer ima 152 tvornice šećera
koje rade permanentno u tri smjene, skoro cijele godine (uključujući i remont
postrojenja). Od vrijednosti cjelokupnog izvoza — 80 do 90% otpada na izvoz
šećera, a ostatak na izvoz duhana, kave, kakaoa, banana, ananasa itd. Kuba je
poznata i po proizvodnji čuvenog kubanskog ruma — i to najkvalitetnijeg ornog,
zatim manje kvalitetnog zlatnog i bijelog. Rum proizvode iz šećerne trske, ali ne
kao nusproizvod, nego u posebnim tvornicama od birane sirovina


Na Kubi je izuzetno razvijeno i stočarstvo. Doduše, u planinskim predjelima
ekstenzivno, a u ravničarskim intenzivno stajsko i polustajsko u oborima gdje
stoku hrane i otpacima iz tvornica šećera.


Na Kub; postoje i znatna ležišta željezne, kromove, manganove i bakrene
rude, ali je vrlo siromašna na energetskim izvorima. Zbog toga 90% drvne mase
odlazi na ogrjev, odnosno za proizvodnju ugljena kao energetskog izvora za industriju
šećera.


Kada su godine 1511. Španjolci došli na Kubu zatekli su 90% površine kopna
pod raznim autohtonim tropskim šumama. Nakon završetka revolucije godine
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 58     <-- 58 -->        PDF

1959. — pod šumama je bilo 14%, a godine 1981, kada su autori ondje boravili,
bilo je pod šumom 15%> kopnene površine. Dakle, šume Kube su devastiranedegradirane, pa su, kao posljedica toga, nastale i velike erozije, odnosno odnošenje
golemih količina plodnoga tla u okolna mora.


Prema podacima kubanskih stručnjaka, Kuba ima 26°/o površine pod šumama
i šumskim zemljištem, a prema podacima iz publikacije što je izdala Poljska
akademija nauka, taj postotak iznosi 22°/o. Prema novim izvorima Kuba ima 3,0
milijuna hektara šuma i šumskog zemljišta, od čega 2,5 milijuna šuma ili 0,4 ha
po stanovniku. Od ukupne površine šuma i šumskog zemljišta na Kubi (22%) —
4% su šume četinjača, a 18°/» šume listača i šumska zemljišta, odnosno goleti (7).


Prema podacima pak organizacije FAO, objavljenima 1964, Kuba je godine
1953. imala ukupnu površinu zemljišta i voda 11,451 milijuna ha, od čega 1,30 milijuna
ha šuma, od kojih se koristilo 1,09 milijuna ha; god. 1962. imala je 7,07
milijuna stanovnika.


Također prema podacima organizacije FAO, objavljenima 1968, Kuba je godine
1964. imala ukupnu površinu zemljišta i voda 11,40 milijuna ha, od čega
šumskog zemljišta 2,98 milijuna ha, a obraslog šumama 2.53 milijuna ha; god.
1966. imala je 7,83 milijuna stanovnika (2, 3).


Sve su šume na Kubi u društvenom vlasništvu, od čega 83,0% u državnom,
a 17,0% u zadružnom.


U državnom grbu Kube, kao nacionalni simbol nalazi se palma. To znači
da je to zemlja palmi (si. 3).


SI. 3. Palme i terase u Rosariu za pošumljavanje i sprečavanje erozije.


Foto: I. Mikloš
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Pješčane su obale obrasle kokosovim palmama (Cocos nucifera), a ravničarska
i brežuljkasta unutrašnjost palmom Oreodoxia regia, dok su naplavne obale obrasle
mangorn (Magnifera indica L.).


Od 14 Kubanskih provincija, računa se da samo u provinciji Las Villas ima
više od 3 milijuna stabala palmi. Ostale glavne šumske vrste drveća su eban
(Diospyros spp.), te mahagonij (Swietenia mahagonl (L). Jack, i S. macrophylla,
King.), te nekoliko vrsta borova (Pinus caribaea, Morelet. P. tropicallis, Morelet,


P. cubensis Gvis, i P. occidentalis, Swart) i
Uglavnom od oko 150 vrsta drveća — 25 do 30 su ekonomske, a ostale imaju za
sada više biološko značenje.


Drvna zaliha j godišnji prirast drvne mase nije poznat. To stoga što je tek
1976. godine osnovana Sekcija za uređivanje šuma, koja je do godine 1980. uredila
samo oko 450.000 ha. Godišnja sječa kreće se oko 2,0 milijuna m», pa se
ocjenjuje da je toliki i godišnji prirast drvne mase.


Od posječene drvne mase 90% je ogrjevno drvo i drvo za proizvodnju ugljena,
koji služi za energiju u industrijskim pogonima. Oko 130.000 m3 posječene
drvne mase ima kvalitetu tehničkog drva i služi za reprodukciju, dok oko 200.000
m> oblovine služi za neposrednju potrošnju.


Na Kubi postoji 8 drvnoindustrijiskih poduzeća sa 83 pogona za koje se uvozi
drvna masa za reprodukciju. Doduše, za ploče iverice i vlalknatice upotrebljava se
vlastita sirovina od ostataka šećerne tonske, pa su zato i te tvornice u sastavu
tvornica šećera i potpadaju pod Ministarstvo šećera. Tvornice za proizvodnju ploča
na bazi usitnjenog otpadnog materijala od šećerne trske — podigli su na Kubj
čehoslovački stručnjaci s potpuno evropskom tehnologijom.


Dakle, očiti je nedostatak sirovine za reprodukciju u drvnoj industriji, jer
su se Kubanci nakon revolucije opredjelili za proizvodnju šećerne trske odnosno
šećera a šumarstvo su bili zapostavili.


Međutim kasnije su donijeli plan pošumljavanja u nadležnosti Ministarstva
narodne obrane. Ali prije nego što sa pristupili tom planskom pošumljavanju —
izvršili su nacionalizaciju zemljišta koja je završena 1968. godine.


Prije 12 godina osnovali su, uz pomoć organizacije FAO, Centralni institut za
istraživanja u šumarstvu i drvnoj industriji u Havani. On ima 6 terenskih pokusnih
stanica. Taj je Institut u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.
Ima 370 zaposlenih, od čega 44 s fakultetskom spremom, zatim 116 tehničara, a
ostalo su radnici i službenici.


U Institutu radi nekoliko odjela, a među najvažnijima su uzgojni, zaštitni,
ekonomski i odjel za iskorišćivanje. U vezi s tim posljednjim — u Institutu se
razvija i odjel za mehaničku i kemijsku preradu drva.


Svi ti odjeli, i Institut kao cjelina rade, po jedinstvenom petgodišnjem planu
istraživanja. Već su jedan takav plan završili i sada su u drugom. Sredstva dobivaju
od države na temelju planskih potreba i zadaća, te postižu određene rezultate.


Izvršili su kartiranje cijele zemlje i tom prilikom ustanovili da imaju 16
šumskih zajednica. Utvrdili su da na Kubi ima i 7 milijuna ha goleti, zatim oko


250.000 ha borovih šuma, nadalje 10.000 ha hrastovih šuma (Quercus vlrginiana,
385
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Mill). Na slabo dreniranim tlima ima 500.000 ha sa oko 150 vrsta drveća, a u
pluvijalnim područjima oko 9.000 ha šuma. Tipičnih kserofilnih šuma u kojima
pridolaze Diospyros vrste ima oko 60.000 ha i te se šume ne eksploatiraju. Oko


20.000 ha zaštitnih šuma nalazi se na kršu, a 80.000 ha heterogenih sastojina u
planinama daje vrlo cijenjeno i traženo drvo.
Na obalama se nalazi i oko 400.000 ha nizinskih šuma sa obiljem vrsta i podvrsta
drveća.
Treba istaći da oko 13% od ukupnog kopna Kube čine planinski masivi, kao
Sierra Maestra, Sierra del Rosario i druge.
Interesantno je bilo ponegdje vidjeti dvoetažne borove šume, gdje se u gornjoj
etaži nalaze već spomenuti borovi, a u donjoj raste kava, ili kakao (si. 4).


SI. 4. Sastojina bora (Plnus caribaea) s kavom u donjoj etaži.


Foto: I. Mikloš


Gornja etaža (borovi) je u nadležnosti Ministarstva šumarstva, a donja (kava)
Ministarstva poljoprivrede. Kava je kvalitetnija ako se uzgaja pod krošnjama borova
nego na otvorenim površinama.


Treba istaći planski razvoj Republike Kube, a napose planski razvoj šumarstva.
Počeli su, zapravo, od kartiranja i rajoniiziranja, zatim sakupljanja sjemena
određenih provenijencija i podizanja rasadničarske proizvodnje. Odabrali
su nekoliko ekonomski vrijednih vrsta drveća, postavili sjemenske baze i u njima
sakupljaju sjeme za rasadničarsku proizvodnju u folijama (si. 5). Takvih rasadnika
ima svaka od 6 ispostava Šumarskog instituta i u njima se ne samo proizvode,
nego i cijepe sadnice (posebno borove) za pošumljavanje u planinskim
i brežuljkastim predjelima Kube (si. 6).
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 61     <-- 61 -->        PDF

SI. 5. Rasadničarska proizvodnja borovih sadnica u polietilenskim
loncima.
Foto: I. Miklos


SI. 6. Klonska baza (Banco de clones) karipskog bora (Pinus caribaea)


u pokusnoj stanici Vinales.


Foto: I. Mikloš
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Godine 1968. donesen je plan plantažnog uzgoja šuma na terasama u planinskim
i brežuljkastim predjelima zemlje. Tako je u jednoj od terenskih istraživačkih
stanica Instituta u mjestu Rosario udaljenom oko 70 km od Havane već
podignuto oko 1.300 km terasa na površini od 5.000 ha (si. 3). S tog je mjesta iseljeno
160 domaćinstava sa 850 ljudi, porušene su im stare kuće (brvnare), koje
su se nalazile raštrkano po obližnjim šumama i podignuti na terasama novi suvremeni
domovi sa školskim i zdravstvenim centrima, kino i kazališnim dvoranama,
parkovima i umjetnim jezerima i na koncu s muzejom gdje je prikazano
kako je nekada bilo, kako je sada i kako će biti do 2000. godine. I samo to
selo nazvano je Terase (Las Terrazas). (SI. 7).


SI. 7. Novoizgrađeno naselje Las Terrazas u Rosariu.


Foto: I. Mikloš


Terase za pošumljavanje široke su 4,20 m ili 3,10 m, izrađuju se teškom mehanizacijom
i po izohipsama. Na terasama se najviše sadi oko 70%)
brzorastuća vrsta Hibiscus elatus, Sw. (Malvaceae). Zatim slijede Tectona grandis.
L. (Verbenaceae), Swietenia macrophylla King (Meliaceae), Cordia gerascanthus


L. (Borgainaceae), Juglans insularis Gris. (Juglandaceae) i druge vrste.
Sadnice se sade u dva reda na širinu, odnosno u jedan red na užim terasama,
dok je između redova ostavljen prolaz za strojeve koji služe za obradu tla
i izvoz drvne mase.
Ophodnja tih plantaža iraje 25 godina, a terase ostaju takoreći vječne, pa
služe za ponovna pošumljavanja i čuvanje tla od erozije. Između terasa na tzv.
»cijelim tlima« sade borove sadnice ili siju sjeme bora na površinama koje su
različitih širina, ovisno o nagibu tla. Ukoliko je, naime, nagib tla veći, utoliko
su i te međupovršine uže i obratno.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Razumljivo je da se u takvim intenzivno uzgajanim nasadima pojavljuje opasnost
od raznih štetnika i bolesti. Najveće štete čini mrav Atta insularis Guer.
(Formicidae), veoma polifagna vrsta od koje nije pošteđena gotovo nijedna vrsta
drveta listača i četinjača (iznimka je na pr. Pinus tropicalis Morelett.). Taj je
mrav u stanju potpuno obrstiti krošnje osobito mladih stabala, a nakon toga i
pupova terminalnih izbojaka. Borba protiv tog štetnika bila je vrlo teška sve
do nedavne pojave preparata Mirex, koji se najprije uvozio iz Meksika, a sada
se proizvodi i u zemlji. Upotrebljava se u formi granulata. Daje vrlo dobre rezultate
između ostalog i zato, što ga mravi unose u mravinjake i tako truju
i ostale mrave koji se ondje nalaze. Jedna druga vrsta, također polifagni defolijator
koji se često može naći na hibiskusu je Oiketicus kirbyi Guild., leptirić
iz familije Psychidae. Njegove gusjenice najprije iskeletiraju lišće, a zatim
ga potpuno obrste. Swietenia vrste napada Hypsipyla grandella Zeller, leptir iz
familije Phycitidae, čije gusjenice buše hodnike u mladih izbojcima. Posljedica
je tog oštećenja nepravilno grananje krošanja, a u težim slučajevima sušenja i
ugibanja napadnutih stabala.


Od štetnika na četinjačama najvažnija je osa pilarica Neodiprion insularis
Cress Diprionidae), koja na borovima čini slične štete kao u nas vrsta Neodioprion
sertifer Geoffr. i Diprion pini L. Zbog brštenja pagusjenica u borovini sjemenskim
sastojinama nedaleko grada Bayama 1977/78. godine gubitak na prirastu iz.
nosio je 30—40%, a urod sjemena bio je samo 12 kg umjesto očekivanih 105 kg.
Protiv tog štetnika primjenjena je prvi puta na Kubi aviokemijska metoda sazbijanja
prošle, 1980, godine u planinskom masivu Sierra Maestra. Borove napada
i nekoliko vrsta savijača, od kojih je najčešća Rhyacionia frustrana Comst. (Olethreutidae).
Štete su slične onima što ih na našim borovima uzrokuje savijač
Rhyacionia buoliana Schiff.


Općento govoreći, šumska entomofauna Kube potpuno je različita od evropske,
o čemu npr. govori i podatak da među 185 štetnika u kubanskim šumama
koje spominje HOCHMUT (5) u svojoj Šumarskoj entomologiji, nema nijedne
naše vrste.


Za suzbijanje insekata još se uvijek upotrebljava i DDT, ali se u novije
vrijeme eksperimentira i sa suvremenijim sredstvima kao što su biopreparati,
juvenilni hormoni i feromoni.


Od bolesti šumskog drveća na Kubi najčešća je osip borovih iglica, koji uzrokuje
gljivica Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers. Bolest je utvrđena prije desetak
godina, ali se veće štete pojavljuju tek a posljednjih nekoliko godina. U
jednom se rasadniku nedavno moralo uništili 70% oboljelih borovih biljaka,
što je značilo gubitak od 9.100 pesosa (= 12.130 dolara). U posljednje vrijeme
protiv te bolesti provode se rigorozne preventivne i represivne mjere suzbijanja.
Napominjemo da je Scirrhia acicola i u nas prvj puta konstatirana tek 1975.
godine i da se od tada stalno pojavljaje na našim vrstama borova.*)


Rasadničarska proizvodnja na Kubi i prenošenje sadnica na terase (pošumljavanje)
odlično su organizirani. Ti su radovi normirani. Do sada je izrađeno
12 sistema normi, koje su obvezne za sve rasadnike odnosno pošumljavanja u
zemlji. Nadalje se izradilo i kompletne norme za sječu i izradu drvnih sortimenata.
Na njima je radila grupa od 7 ljudi Instituta. Ta grupa nastavlja s izradom nor


) Vidi M. GLAVAŠ: O suzbijanju Scirrhia acicola u Crvenoj Luci, Šumarski list br. 9—10/1979. (Ur)


389
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 64     <-- 64 -->        PDF

mi za sve radove u šumarstvu u 10 šumskih gospodarstava od 31 koliko ih ukupno
ima u zemlji. Tih 10 šumskih gospodarstava prezentiraju sve uvjete rada u šumarstvu
Kube.


^ Inače je šumarstvo Kube oskudno stručnjacima. U šumarstvu radi samo 150
šumarskih i poljoprivrednih inženjera, te öko 500 tehničara. Zatim imaju oko
l.UUO radnika, koji su specijalizirani za radove u šumarstvu.


Na Kubi postoji samo jedan Šumarski fakultet, odnosno Školski centar u
kome se obrazuju šumarski stručnjaci od šumskih radnika do šumarskih inženjera
kao i radnici za drvnu industriju i drvno-indastrijski tehničari. Drvnoinstrustnijske
inženjere školuju u inozemstvu (pretežno SSSR i CSSR).


Taj je Centar osnovan tek 1970. godine u provinciji Pinar del Rio, u malom
gradu Vinaiesa (si. 8). Internatskog je tipa i u njemu žive i rade nastavnici i
đaci (studenti). Školovanje je besplatno. U Centru postoje sve potrebne službe
priracne radionice, trgovine, sportski objekti, kino kazališne dvorane, te komforni
obiteljski stanovi.


§§ggi


wKBSSKSmSKm


SI. 8. Dio Šumarskog školskog centra u Vinalesu,
provincija Pinar del Rio.


Foto: U. Golubović


Centar ima i vlastite autobusne linije za vezu s gradom. Okružen je autohtonim
borovim šumama, koje ujedno služe i kao objekti za praktičnu izobrazbu
kadrova.


Kuba ima i velikih problema. To je zemlja u razvoja, pa — kao i sve takve
zemlje — očekuje pomoć i sa strane. Tu pomoć joj svesrdno daju istočno-evropske
zemlje, a naročito SSSR i CSSR. To se može primijetiti na svakom koraku
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Kubanci su marljiv narod i stalo im je da što prije i što bolje izgrade svoju
zemlju, pa su zato veoma revni i rigorozni pri izvršavanju preuzetih obaveza i
međunarodnih ugovora. Tako se realiziraju mnogi projekti organizacije FAO. Jedan
od takvih projekata odnosi se i na njihov povijesni planinski masiv Sierra
Maestra. U Bayanru se nalazi sjedište Šumskog gospodarstva, koje ima površinu


437.300 ha i zadaću da realizira preuzetu obvezu u slijedećih 20 godina, a u vrijednosti
više od 100 milijuna pesosa (1 $ = 0,75 pesosa). Osnovni je problem na
toj planini, odnosno njezinom dijelu koji pripada Šumskom gospodarstvu u Bayama
s površinom 5.300 km2, sprečavanje erozije i migracije stanovništva u gradove.
S te površine bujice godišnje odnesu oko 4,5 mil. m3 plodnog tla, što odgovara
1.600 ha obradive površine. Stoga su projektom data tehnička i biološka rješenja
da se to spriječi.
Obavljeni su geodetski i pedološki radovi, zatim kartiranje i rajoniziranje
cijele planine, utvrđen je način i poduzete mjere (poboljšanjem životnog standarda)
da se spriječi migracija stanovništva, usmjeravajući ga da se bavi intenzivnom
poljoprivredom, šumarstvom i turizmom.


Dakle, u projektima i obavezama koje Kubanci preuzimaju taksativno su navedeni
problemi, načini i rokovi kako i do kada će se riješiti i tko će ih riješiti.
U konkretnom slučaja za Sierra Maestru navedeno je 8 kompleksnih problema.
Neki su kratkoročni, a neki dugoročni. Problematika je integralnog i interdisciplinarnog
značenja, a sastoji se od 13 različitih planova i na njemu je radilo
nekoliko raznorodnih specijaliziranih instituta.


Budući da autori ovoga članka nisu bili na Kubi kao službeni predstavnici
naše zemlje, a ni šumarske struke, nego na studijskom boravku po znanstveno-
tehničkoj suradnji između naše dvije zemlje, nisu imali ni ovlaštenja da preuzmu
bilo kakve obveze u ime zemlje i struke u smislu pomoći Kubi. S tim u
vezi oni su samo notirali u jednoj promemoriji u čemu bi se moglo pomoći drugovima
na Kubi. Kako je to već navedeno, na Kubi nema drvnoindustrijski inženjera,
a postoje 83 drvnoindustrijska pogona u kojima često rade i inženjeri a
gronomije. Mi imamo 5 šumarskih fakulteta sa smjerovima za izobrazbu drvnoindustrijskih
inženjera, koji nakon školovanja često ne mogu naći posao u struci.
Smatrali smo da bi bila od obostrane koristi kada bi se našli odgovarajući državni
mehanizmi putem kojim bi se ti stručnjaci na određeno vrijeme zapošljavali u
drvnoinđustrijskim poduzećima Kube.


Na našim bi se fakultetima također mogli školovati dodiplomski i postdiplomski
stručnjaci iz Kube, opet na temelju međudržavnih ugovora o stipendiranju ili
na slične načine.


Drvna industrija Kube ima i određenih specifičnosti u tehnološkim procesima
proizvodnje. Takva je npr. sirovina od šećerne trske za proizvodnju raznih
ploča. Tu im nedostaje iskustvo o ljepilima. Kod piljenja izuzetno tvrdih vrsta
drva lome se zubi pila. Nadalje kao izuzetno važno postavlja se pitanje konzervacije
i zaštite mekih vrsta drveća.


Dobro bi im došlo naše dugogodišnje iskustvo pri zaštiti šuma, a posebno
aviometodom, jer se ta metoda u njihovoj zemlji primjenjuje tek od prošle
(1980.) godine.


Na Kubi se još uvijek smolari, pa bi im metode dobivanja smole iz stabala
i panjeva, zatim organizacija smolarenja, kalkulacija troškova i utvrđivanje rađ


391
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 66     <-- 66 -->        PDF

nih normi pri smolarenju omogućili i pomogli da brže idu naprijed i u toj djelatnosti
koristeći naše iskustvo. Također i opis tehnologije dobivanja biljnih ulja
iz oetina crnogorice mogao bi biti jedan od oblika naše pomoći Kubi.


Metode utvrđivanja optimalne veličine šumskih gospodarstava i kriteriji po
kojima se utvrđuju te veličine— bila bi znatna pomoć kubanskim šumarima. Osim
toga njih zanimaju i razne metodologije koje se kod nas koriste pri pojedinim
istraživanjima kao što su: projekcija potražnje drva do godine 2000., procjene
vrijednosti šumskih sastojina i utvrđivanje šteta od raznih biotskih i abiotskih
faktora, itd.


Postoje, dakle, široke mogućnosti za suradnju naše zemlje s republikom Kubom
,a posebno našeg šumarstva i drvne industrije s njihovim odnosnim strukama.


Na iSkupštini Zajednice fakulteta i instituta šumarstva i prerade drveta Jugoslavije
prihvaćeno je da 20 članica-organizacija te zajednice uspostave trajnu razmjenu
svojih publikacija i stručnih informacija s Kubom te da naši istraživači
pruže autorima ovog napisa potrebne informacije da bi mogli pomoći stručnjacima
Kube oko rješenja pitanja koja su izdvojili kao najurgentnija.


Uputno je da se pojedini specijalisti direktno povezu sa stručnjacima na
Kubi dostavljajući im svoje publikacije odnosno potrebne stručne informacije.
Pri tome im mogu izraziti svoje želje za eventualno objavljivanje traženih stručnih
informacija u stručnim časopisima Republike Kube. Za to treba se obratiti
na adresu:


CENTRO DE INVESTIGACIÖN FORESTAL
Calle 174 No. 1723
e/17 B y 17 C. Siboney


LA HABANA


REPUBLICA DE CUBA


IZVORI


1.
Experencias y conclusiones obtenidas en la Sierra del Rosario: »Sistema de
terrazas de plataforma constante«, Habana, Mayo de 1978.
2.
Food and Agriculture Organization of the United Nations: »Yearbook of
Forest Products Statistics, 1964«, Rome, 1964.
3.
Food and Agriculture Organizaton of the United Nations: »Yearbook of Forest
Products, 1968«, Rome, 1968.
4.
Fors , A. J. (1965): »Maderas cubanas«. Instituto Nacional dela Reforma Agraria.
La Habana.
5.
Hochmut R.. Man so D. M. (1975): Protection contra las piagas forestales
en Cuba. Instituto Cubano del Libro, La Habana.
6.
Jugoslavenski leksikografski zavod: ENCIKLOPEDIJA, svezak 4, Zagreb, 1959.
7.
Poljskaja Akademija Nauk, Otdelenie seljskohozjajstvennih i lesnih nauk: »Lesnoe
hozjajstvo v sisteme planiruemoj ekonomiki«, Gosudarstvennoe naučnoe
izdateljstvo, Varšava 1972.
8.
»Promemorija o razgovorima u Kubi, dne 17. ožujka 1981.«, La Habana, 1981.
Umnoženo ciklostilom.