DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Sedmo poglavlje ustvari predstavlja posebni
dio u kojem je na 63 stranice prikazano
oplemenjivanje slijedećih vrsta:
Salix sp. Populus sp., Robinia pseudoacacia,
Quercus sp., Fagus silvatica, Alnus
glutinosa, Juglans sp. Pinus sylvestris, Larix
decidua, Picea abies, Pinus nigra i
Pseudotsuga menziesii.


Iz ovog kratkog prikaza može se vidjeti
da su autori obradili sva značajnija
područja oplemenjivanja šumskog drveća.
Kod opisa oplemenjivanja pojedinih
vrsta prikazane su one vrste koje su i za


REVUE FORESTIfeRE FRANCAISE,
XXXIII, 1981. br. 1 i 2


Prvi broj ovog francuskog šumarskog
časopisa kojeg, preko L´Ecole nationale
de Genie rural, des Eaux et des Forets
izdaje Ministarstvo poljoprivrede, koje obuhvaća
i šumarstvo, sadrži:


— Riječ glavnih urednika (J. GUILLARD
i J. PARDfi),
— Kalendar jesenjih veleprodaja 1981,
— Zemljopisna razmatranja o rasprostranjenosti
šuma u području l´Est du
Massif Central (F. BRET),
— Klimatologija arboretuma d´Amance
(Meurthe-et-Moselle) (G. AUSSENAC, J.
M. DESJEUNES, F. WILLM),
— Razredi proizvodnosti za obični bor
u (županiji) le Cantal (J. M. DELORD),
— Dendrometar Sanlaville-a i iz njega
izvedeni ili karakter ponavljanja stanovitih
izuma (L. BRENAC),
— Štete cervitida u le Massif landais.
Opis i procjena (J. DOUTRELOUX),
— Šuma i dijete; zašto i kako uspostaviti
neophodni kontakt (D. DASKE),
— Pregled zakonskih tekstova i javnih
odredbi u mjesecima studenome i prosincu
(F. MEYER).
nas važne. Zbog toga smatramo da će knjiga
biti interesantna za svakog šumara
genetičara i uzgajivača te studente šumarstva
koji se mogu koristiti mađarskim
jezikom. Sretna je okolnost da su autori
s obzirom na njihova radna mjesta mogli
u ovoj knjizi dati integralne poglede na
mnoge probleme koji se javljaju kod oplemenjivanja
kako autohtonih tako i introduciranih
vrsta. Tako su njihova iskustva
i saznanja došla do punog izražaja.
To čini knjigu još interesantnijom i vrednijom.


Prof. Mirko Vidaković


Veleprodaje (dražbe) sječina provode
se u vremenu od 14. rujna do 15. listopada
u raznim mjestima diljem cijele Francuske
i ovdje su saopćeni podaci o danu,
satu i mjestu dražbi.


Arboretum d´Amance nalazi se 13 km
od Nanci-ja, osnovan 1901. kao arboretum
l´ficole nationale des Eaux et Forets, danas
proširena i za obrazovanje stručnjaka
za zaštitu prirode odnosno životnog
okoliša. I Revue forestiere francaise ima
redovnu rubriku »priroda, okolica i šuma
«.


O štetama cervitida u Landes-u pisano
je u prethodnom svesku Šumarskog lista
(str. 312)


Drugi svezak sadrži:


— Proizvodnja drva 1980. god. iz šuma
pod šumarskim režimom i postignute cijene
na dražbama u jesen 1980 (L´OFFICE
NATIONAL DES FORfiTS),
— Jedno malopoznato drvo: vez (Ulmus
laevis Pallas) (J. TIMBAL),
— Komparativna analiza testa provenijencija
duglazije provedenog u Francuskoj
i u Poljskoj (Y. BIROT i G. BURZYNSKI),
— Studija o velikom vrijesu za proizvodnju
lula (D. ALEXANDRIAN),
401