DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Sedmo poglavlje ustvari predstavlja posebni
dio u kojem je na 63 stranice prikazano
oplemenjivanje slijedećih vrsta:
Salix sp. Populus sp., Robinia pseudoacacia,
Quercus sp., Fagus silvatica, Alnus
glutinosa, Juglans sp. Pinus sylvestris, Larix
decidua, Picea abies, Pinus nigra i
Pseudotsuga menziesii.


Iz ovog kratkog prikaza može se vidjeti
da su autori obradili sva značajnija
područja oplemenjivanja šumskog drveća.
Kod opisa oplemenjivanja pojedinih
vrsta prikazane su one vrste koje su i za


REVUE FORESTIfeRE FRANCAISE,
XXXIII, 1981. br. 1 i 2


Prvi broj ovog francuskog šumarskog
časopisa kojeg, preko L´Ecole nationale
de Genie rural, des Eaux et des Forets
izdaje Ministarstvo poljoprivrede, koje obuhvaća
i šumarstvo, sadrži:


— Riječ glavnih urednika (J. GUILLARD
i J. PARDfi),
— Kalendar jesenjih veleprodaja 1981,
— Zemljopisna razmatranja o rasprostranjenosti
šuma u području l´Est du
Massif Central (F. BRET),
— Klimatologija arboretuma d´Amance
(Meurthe-et-Moselle) (G. AUSSENAC, J.
M. DESJEUNES, F. WILLM),
— Razredi proizvodnosti za obični bor
u (županiji) le Cantal (J. M. DELORD),
— Dendrometar Sanlaville-a i iz njega
izvedeni ili karakter ponavljanja stanovitih
izuma (L. BRENAC),
— Štete cervitida u le Massif landais.
Opis i procjena (J. DOUTRELOUX),
— Šuma i dijete; zašto i kako uspostaviti
neophodni kontakt (D. DASKE),
— Pregled zakonskih tekstova i javnih
odredbi u mjesecima studenome i prosincu
(F. MEYER).
nas važne. Zbog toga smatramo da će knjiga
biti interesantna za svakog šumara
genetičara i uzgajivača te studente šumarstva
koji se mogu koristiti mađarskim
jezikom. Sretna je okolnost da su autori
s obzirom na njihova radna mjesta mogli
u ovoj knjizi dati integralne poglede na
mnoge probleme koji se javljaju kod oplemenjivanja
kako autohtonih tako i introduciranih
vrsta. Tako su njihova iskustva
i saznanja došla do punog izražaja.
To čini knjigu još interesantnijom i vrednijom.


Prof. Mirko Vidaković


Veleprodaje (dražbe) sječina provode
se u vremenu od 14. rujna do 15. listopada
u raznim mjestima diljem cijele Francuske
i ovdje su saopćeni podaci o danu,
satu i mjestu dražbi.


Arboretum d´Amance nalazi se 13 km
od Nanci-ja, osnovan 1901. kao arboretum
l´ficole nationale des Eaux et Forets, danas
proširena i za obrazovanje stručnjaka
za zaštitu prirode odnosno životnog
okoliša. I Revue forestiere francaise ima
redovnu rubriku »priroda, okolica i šuma
«.


O štetama cervitida u Landes-u pisano
je u prethodnom svesku Šumarskog lista
(str. 312)


Drugi svezak sadrži:


— Proizvodnja drva 1980. god. iz šuma
pod šumarskim režimom i postignute cijene
na dražbama u jesen 1980 (L´OFFICE
NATIONAL DES FORfiTS),
— Jedno malopoznato drvo: vez (Ulmus
laevis Pallas) (J. TIMBAL),
— Komparativna analiza testa provenijencija
duglazije provedenog u Francuskoj
i u Poljskoj (Y. BIROT i G. BURZYNSKI),
— Studija o velikom vrijesu za proizvodnju
lula (D. ALEXANDRIAN),
401
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— Ploče na bazi drva i poljoprivredne
građevine (R. de LADONCHAMPS),
— Osvrt na proređivanje plantaža četinjača
(J. -M. GEORGEOT),
— Šuma je povlašteno mjesto odmora
(H. VIAUX),
— Pošumljavanje u Narodnoj republici
Kongo (B. JEAN i J. -C. DELWAULLE),
— Pregled zakonskih tekstova i javnih
odredbi izdanih u siječnju i veljači 1981.
Iz saopćenja Nacionalnog ureda za šume
proizlazi, da je u jesen 1980. godine 82,5%
prodano drva na panju, a n,5v/a u izrađenim
sortimentima. Cijene su prikazane
grafički i to od 1967. do 1980. godine
posebno hrastovine, bukovine, smrekovine
i borovine, odvojeno običnog od primorskog
bora. Cijene su razvrstane prema
debljinskim razredima, za sve vrste
po tri, a za pojedine:


— hrastovinu do 25 cm, 30-45 cm te 50
i više cm promjera,
— bukovina do 25 cm, 30-35 cm te 40
i više cm,
— za četinjače prema masi stabla.
Osim za hrastovinu cijene ostalih vrsta
1980. bile su veće nego 1979. i unatrag 5
godina; za hrastovinu zabilježen je porast
cijene samo za najtanje drvo (od
19 Fr/ms 1979. na 23 Fr 1980), dok je za
drugi razred pala od 269 1979. na 256 Fr
u 1980., a za najdeblji tj. za dimenzije od
50 i više cm promjera od 850 na 771 Fr/m3.


Za Ulmus laevis Pallas autor pored sinonima
koje navodi i naša Šumarska enciklopedija,
navodi još tri: Ulmus octandra
Schk, Ulmus racemosa Borkh i Ulmus
ciliata Ehr. U Francuskoj vez se nalazi
na glejnim ili aluvijalnim tlima pojedi


načno u smjesi s johom, jasenom, lužnjakom
ili klenom u zajednicama Alnio glutinosae
i Alno-Padion (Prunus padus). Zaključak
je autora, da bi ga trebalo zbog
njegove rijetkosti bolje upoznat, posebno
što i on strada od Ceratocystis ulmi.


Ovdje saopćena »Studija o drvu velikog
vrijesa za proizvodnju lula« zapravo
je zažetak u listopadu 1979. godine objavljene
»Monografijske studije o velikom
vrijesu i o iskorištavanju njegovih panjeva
za proizvodnju lula na nacionalnom
teritoriju«. Studiju je izdao »Division
Protection des forets contre l´incendie
du Centre du genie rural, des euax et
des forets« (Odjel zaštite šuma od požara
Centra za prirodu, vode i šume).*


Veliki vrijes (Erica arborescens) u Francuskoj
se nalazi na velikom prostoru:
na kopnu, u mediteranskom području od
Nice do Perpignan-a, u nekoliko odvojenik
kompleksa na površini od 200000
ha, a na otoku Korzici na površini
od oko 550000 ha. Kako je poznato, panjevina
velikog vrijesa koristi se za izradu
lula. Tvornica lula nalazi se u mjestu
ST-Claude i godišnje troši 3500 tona panjevine
iz koje proizvode 1,3 milijuna
glava za lule i 2,9 milijuna gotovih lula
u vrijednosti od 40 milijuna franaka (blizu
300 milijuna, dakako novih, dinara),
a 60°/o se izvozi. Uz gotov ili poludovršen
proizvod izvoze se i panjevi, u Italiju, u
količini između 2 i 3 tisuće tona godišnje.
Prema procjenama na 1 ha u Francuskoj
ima oko 70 kg panjeva, a na Korzici i do
140 kg. Studija je obuhvatila i mjere uzgoja
te zaštite ove vrste.


O. Piškorić
* Od 21. siješnja 1981. godine ovaj Centar postao
je »Centre national du machinisme agricole, du
genie rural, des eaux et de forets« (C.E.M.A.G.R.E.F.).