DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 77     <-- 77 -->        PDF

IN MEMORIAM
Dr DUŠAN JEDLOWSKY, dipl. inž. šum.


(1913 — 1980)


Drugog dana mjeseca studena 1980. godine
prestalo je kucati srce jednog od
pionira suvremenog šumarstva na našem
kršu — Dra Dušana Jedlowskog. Ugasio
se život odličnog znanstvenika, šumarskog
stručnjaka s pravom riznicom znanja
i iskustva, koje je nesebično prenosio i
na nas mlađe kolege, koji mu to neće
nikada zaboraviti.


Dr Dušan Jedlowsky rođen je u Trstu


5. rujna 1913. godine, odakle dolazi u
Split, gdje svršava osnovnu školu (19191923)
i srednju — Veliku realku (1924-1931).
Šumarstvo studira na poljoprivredno-šumarskom
fakultetu u Beogradu (1931-1936).
Na Šumarskom fakultetu u Beogradu postiže
1976. god. i doktorat na osnovu disertacije
»Venecija i šumarstvo Dalmacije
od XV do XVIII vijeka«1).
´) Disertaciju je u ograničenom broju primjeraka
umnožio Institut za jadranske kulture i melioraciju
krša u Splitu a nalazi se i u knjižnici Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske u Zagrebu.


Prvo radno mjesto Dra Jedlowskog bilo
je šumarskog referenta Sreskog načelstva
u Benkovcu (1937—38), odakle je
1939. godine premješten u Odsjek za šumarstvo
Banske uprave Primorske banovine
u Splitu. Nakon demobilizacije 1946.
godine postaje šef Odsjeka za uređenje
bujica najprije u Narodno-oslobodilačkom
oblasnom odboru za Dalmaciju a zatim
u, 1947. godini osnovanoj, Upravi za pošumljavanje
i melioraciju krša u Splitu.
Dvije godine kasnije tj. 1949. godine, prelazi
u Savezni institut za pošumljavanje
i melioraciju krša u Splitu u svojstvu
asistenta (do 1951. godine), a kada je ovaj
Institut ukinut i poslove preuzeo Institut
za eksperimentalno šumarstvo JAZU
u Zagrebu nastavlja započete poslove kao
znanstveni suradnik ovog Instituta na
Šumsko-pokusnoj stanici u Splitu (19521957).
Neposredni, terenski, istraživački
rad Instituta za eksperimentalno šumarstvo
prestaje 1957. godine, a Š. -p. stanica
u Splitu dolazi u sklop Instituta za šumarska
i lovna istraživanja NR Hrvatske
u Zagrebu da konačno 1962. godine bude
i likvidirana.´) Za cijelo vrijeme postojanja
Šumsko-pokusne stanice Dr Jedlowsky
bio je njezin direktor. Nakon likvidacija
Stanice prelazi Dr Jedlovsky u
svojstvu znanstvenog suradnika u Institut
za jadranske kulture i melioraciju
krša u Splitu, gdje ostaje do umirovljenja
1977. godine, dakle punih 15 godina.


Veći dio svog radnog vijeka Dr Jedlowsky
proveo je u istraživačkoj djelatnosti,
ali valja naglasiti i značaj njegovog
djelovanja u operativi. To je rad na uređenju
bujdčnih slivova tehničkim, građevinskim
i biološkim zahvatima. To su
radovi na uređenju bujica izvedeni na
osnovu njegovih projekata u Paklenici,
Suvaji, Vedrinama, Makarskoj, Pisku i dr.


Znanstvenoistraživački rad Dra Jedlowskog
odvijao se u nekoliko pravaca, od


´) Vidi šumarski list br. 1-3/1979., str. 92.