DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 79     <-- 79 -->        PDF

2. U »Šumarskom listu«:
— Prilog istraživanju areala bukve u
Dalmaciji, 1952, br. 5-6;
— Interesantan primjerak čempresa na
Hvaru, 1954, br. 4;
— Razlike u gradnji lista šmrike i pukinje,
1954, br. 8;
— Neke karakteristike bušina (Citus sp.
L.), 1954, br. 11-12;
— Temperaturne razlike minimalnih
termometara u zaklonu i pri dnu, 1954,
br. 11-12;
— Upotreba krovne ljepenke u izradi
tuljaka, 1955, br. 7-8;
— Ekskurzija šumarskih stručnjaka
Dalmacije u Dubrovačku okolicu i Pelješac,
1956, br. 1-2;
— Posljedice hladnog perioda zime
1955/56 godine na dendroflori u Splitu i
okolici (s Ing. O. Piškorićem), 1957, br.
11-12;
— Institut za topole u Casale Monferrato,
1960, br. 7-8;
— Tuljci od polietilena za uzgoj sadnica,
1961, br. 1;
— Dokumenti iz 1646. i 1681. godine u
prvoj Korporaciji korisnika drveta u Blatu
na Korčuli, 1965, br. 34;
— Šumarstvo Dalmacije u periodu 19451965,
1965, br. 11-12;
— Simpozij »Ekološko valoriziranje primorskog
krša, 1977, br. 1-2;
— Utjecaj požara vegetacije na tlo i ishranu
šumskog drveća (s Dr J. Martinovićem
i Dr N. Komlenovićem), 1978, br.4-5;
— Institut za pošumljavanje i melioraciju
krša kao dio prikaza Tri poslijeratne
institucije za pošumljavanje i melioraciju
krša, 1979, br. 1-3.
3. U raznim publikacijama
— Temperature tla pod kamenim pločama,
»šumarstvo« — Beograd, 1958, br. 2;
— Arboretum Vallombrosa, »Narodni
šumar« — Sarajevo, 1956;
— Obični bor (Pinus silvestris L.) u
Italiji, ibid., 1962;
— Utjecaj vjetrozaštitnih pojaseva topola
na eolsku eroziju u Sinjskom polju,
»Topola« — Beograd, 1974, br. 100;
— Topole u Sinjskom polju, ibid., 1962,
br. 7-8;
— Struktura žiljnog sistema nekih grmova,
polugrmova i trajnica na kršu,
»Zemljište i biljka« — Beograd, 1964, br.
2-3;
— Mogućnost uzgoja eldarskog bora u
području submediterana, »Agronomski
glasnik« — Zagreb, 1974, br. 5-6;
— Meteorološka opažanja kod primjene
suhih kultura u šumskim rasadnicima
»Hidrometeorološki glasnik« — Beograd,
1950, br. 3;
— Primjena fotogrametrije kod kartiranja
šumske vegetacije, »Hidrografski
godišnjak Instituta JRM«, Split, (s Ing.
Z. Vrdoljakom), 1956;
— Maskiranje objekata obalne zone pošumljavanjem,
»Mornarički glasnik«, 1953,
br. 6;
— Drvo u brodogradnji, ibid., 1956, br.
3-4;
— Razvijena stabla konoplje u Kaštelima,
»Priroda«, 1952, br. 1;
— Problematika šumarstva u odnosu na
turističku privredu Dalmacije, »Privreda
Dalmacije«, Split, 1966, br. 2;
— Naučno-istraživački rad na kršu,
»Krš Hrvatske«, knj. II, Split, 1957;
— Naučno-istraživački rad u šumarstvu,
»Zbornik Društva inženjera i tehničara
Split«, Split, 1958;
— Šumarstvo Dalmacije — Uređenje
bujica, Ibid., 1958.
Mr Vlado Topic