DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 105     <-- 105 -->        PDF

apel Saveza za moralan i u punom smislu etički odnos ljudi prema prirodi.
Komentar im nije potreban, pravila sama za sebe sve kažu. U slobodnom prijevodu
njihov tekst glasi:


1. Ne oštećujte drveće ni grmlje!
2. Divite se divlje rastućem cvijeću, ali ga ne berite!
3. Pustite na miru životinje!
4. Preduhitrite (svojim ponašanjem) šumske požare!
5. Ponesite svoje otpatke sa sobom kući!
6. Ne remetite mir prirode!
7. Parkirajte automobil na za to predviđenim prostorima!
8. Ostavite se velikih čišćenja vašeg automobila u prirodi!
9. Poštujte lokalna uputstva i zakonske propise!
10. Ponašajte se kao civilizovani ljudi, svjesni odgovornosti!
Dugo sam razmišljao o onome što smo vidjeli u ciriškim šumama. Pitao sam
se — možemo li se mi (i trebamo li) iz njihovog primjera nečemu naučiti. Da li
Trebević i druge šume i planine u okolini naših velikih industrijalizovanih urbanih
aglomeracija mogu u prvom planu služiti potrebama odmora i rekreacije građana?
Došao sam do zaključka da mogu i da trebaju. Poštujući naše principe društvenog
i ekonomskog sistema, uvažavajući naše uslove poslovanja, privređivanja i raspodjele
dohotka, odgovor u cjelini leži u nama, u nama samima — u bazi i na vrhu.


Prof. Fazlija ALIKALFIĆ, dipl. Ing.


(Prenijeto iz časopisa »ŠUMARSTVO
I PRERADA DRVETA«, XXXV — 1981, br. 1—3)


PRENIJETO


OBOREN »CAR HRASTOVA«


Bjelovarski »Šumarski vjesnik«, br. VIII — IX / 1981, pod gornjim naslovom
saopćava:


»U šumskim predjelima Grabik odjel 34a g. j . Daruvarske prigorske šume oboreno
je ovog proljeća stablo, koje je s pravom od žitelja obližnjih sela nazivano
´carem hrastova´.« Riječ je o lužnjakovu stablu čiji je promjer u prsnoj visini iznosio
154 cm. Ukupna masa stabla bila je oko 15 m*. Pored trupca... izrađeno je 12 prm
ogrjeva. Trupac je dug 310 cm a opseg mu je iznosio 475 cm, tako da u njemu ima
5,76 m3 mase. Inače saznali smo od predstavnika DIK »Papuk«, trupac neće ići
u redovnu pilansku obradu već će iz njega biti načinjena skulptura povodom 90-
godišnjice DIK »Papuk«. »´Car hrastova´ bio je već oko 7 puta doznačivan za sječu,
ali vjerojatno iz nekih sentimentalnih razloga nisu ga sjekači posjekli. Sada, kada
se radilo o dovršnom sijeku, i ´caru´ je došao kraj« (iako je mirne duše mogao
ostati kao spomenik prirode i uzor mladom naraštaju; međutim, ako će trupac
poslužiti kao izradu skulpture, spomen na njega bit će zacijelo dugotrajniji).


Pred stotinu godina u Šumarskom listu (sv. IV/18 82, str. 215) zabilježena je
također sječa jednog »cara«. Taj se nalazio u Budimačkom srezu Šumarije D. Miholjac
i bio je star 246 godina. Na visini od 2,6 m iznad zemlje izbrojena su 234 goda,
a na 16 m 21-1; promjer na 2,6 mm iznosio je 152 cm, a na 16 m 124 cm.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 106     <-- 106 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Mihovil Gračanin i Ljudevit Ilijanić


UVOD U EKOLOGIJU BILJA


Knjiga Uvod u ekologiju bilja čiji su
autori sveučilišni profesori dr Mihovil
Gračanin i dr Ljudevit Ilijanić izdana je
1977. godine u »Školskoj knjizi«, u okviru
serije Moderna biologija. U svom uvodu
Gračanin skromno navodi da je knjiga —
kratak uvod u ekologiju biljaka — s čime
se, dakako, ne slažemo jer su u njoj
obrađeni gotovo svi problemi koji ulaze
u područje zanimanja biljne ekologije.


Veći dio knjige napisao je Gračanin.
Ilijanić je obradio Biotske odnose kao
ekološke faktore, ali i sam Gračanin. napominje
da je Ilijanić vrlo intenzivno
surađivao u obradi čitavog rukopisa (napomene,
sugestije, sređivanje bibliografskih
podataka, pomoć oko redakcije djela)
i da bi bez njegove pomoći ovo djelo
teško ugledalo svjetlo dana.


Knjiga je podjeljena u dva velika poglavlja
— Sfere života i Značenje i djelovanje
ekoloških faktora. Sfere života
obuhvaćaju atmosferu, hidrosferu, litosferu
i pedosferu, dok su ekološki faktori
raščlanjeni u više poglavlja i potpoglavlja.
Knjiga ima 318 stranica od čega
se u 116 stranica obrađuju životne sfere,
a ostale 22 stranice obuhvaćaju ekološke
faktore. U tekstu ovog djela navode auri
476 literaturnih izvora od kojih se 78
odnosi na Gračaninove radove (od toga
14 s drugim autorima). Osim svojih radova
autori citiraju preko stotinu domaćih
autora.


Ovaj podatak govori o činjenici da
su u djelu korišćena domaća iskustva
iz područja ekologije biljaka, a brojni
Gračaninovi radovi koje je koristio u pisanju
knjige ukazuju na akcentiranje pe


dološke i hranidbene komponente. U djelu
su navedeni brojni primjeri koji se odnose
na šumsko drveće i šumu, što mu
daje posebnu vrijednost i upotrebljivost
u ovoj privrednoj grani. Iz čitavog djela
izvire Gračaninovo bogato iskustvo i znanje
o tlu i ishrani bilja čemu je i posvetio
svoj čitav život.


Autori daju u uvodu podjelu ekologije
bilja i ukazuju na činjenicu da je čovjek
jedan od najznačajnijih ekoloških
faktora, i da biljke, životinjski svijet i
ljudi čine jedan zatvoreni biološki krug
što upućuje na usku povezanost biljne, animalne
i humane ekologije.


U sferama života, atmosfera, hidrosfera
i litosfera obrađeni su u granicama
dobrih prikaza za njihovo poimanje, dok
obrada pedosfere daje odličan uvid u tlo
kao ekološki faktor. U ovom poglavlju
Gračanin je znalački ali sažeto obuhvatio
pedosferu od morfologije do sistematike
tala.


Značenje djelovanja ekoloških faktora
obrađeno je u potpoglavljima: Zakoni
djelovanja ekoloških faktora, Stanišni
fakori i odnosi, Biotski odnosi kao ekološki
faktori, te Životni oblici biljaka. Uz
Liebigov i Mitscherlichov zakon o djelovanju
biogenih faktoia Gračanin daje
svoja dva zakona koji se odnose na ekološke
i fiziološke zakonitosti biljaka. Njegovi
su zakoni: 1. Zakon razvoja, rasta
i proizvodnje biljaka: »Biljke se razvijaju,
rastu i proizvode vlastitom energijom
uz pomoć tvari i energije vanjskog
svijeta«, i 2. Zakoni djelovanja ekoloških
faktora: a) »Utjecaj vanjskih (ekoloških)
faktora ispoljava se u granicama koje
rastu, razvoju i prozvodnji postavljanju
unutarnji (genetski) faktori« i b) »Granice
rasta, razvoja i proizvodnje kao funkcija
ekoloških faktora, određene su ap