DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 125     <-- 125 -->        PDF

In memoriam IVICU FRANU


29. VII ove godine sahranili smo u Gospiću
diplomiranog inženjera šumarstva
Ivicu Frana.
Bio je specifična i karakteristična ličnost
u šumarstvu Like i za to mu iz srca
posvećujem ovih nekoliko redaka. Iako
rođen (19. VI) 1921. godine u Vel. Kladuši,
bio je od koljena i roda ličkoga i sve
što je za svoga vijeka u šumarstvu i
struci radio i stvarao, bilo je prožeto
izuzetnom ljubavi za dobrobit Like i ličkog
šumarstva.


Šumarski fakultet diplomirao je 1949.
godine u Zagrebu, potom odmah nastupio
na poslove šumarstva u Gospiću i
Lici, gdje je praktično i ostao do svoje
smrti u šezdesetoj godini života. Trideset
i dvije godine pronosio je naš Ivica
Fran svijetle ideje razvoja i napretka šumarstva
i drvne industrije u Lici.


Sjećam ga se još kao danas sa prvih
velikih sastanaka u Šumskom gospodar


stvu »Kapela« Gospić, gdje sam počeo
raditi 1951. godine. Pomalo patrijarhalan
svojim stilom i srcem, a vrstan poznavalac
struke, bio je centar okupljanja
svojih kolega šumara i šumarskog osoblja.
Poznavao je svoju Liku u detalje, a
u pitanjima šumarstva bio je čist, jasan
i principijelan — i takav je ostao do svoje
smrti.


Ivica nije nosio pisane referate, a nije
podnosio ni gušenje struke od birokracije
i formalizma koji je sve više bujao.
On je svoju struku nosio u glavi i srcu
i govorio jednostavno, ali za praktičan
rad na terenu jasno kao otvorena knjiga.


Deset godina bio je upravitelj Šumarija
u Lovincu, Perušiću i Pazarištu, sedam
godina rukovodio je proizvodnim
sektorom u Šumskom gospodarstvu Gospić,
tri godine bio je direktor Združenog
drvnoindustrijskog poduzeća »Lika« Gospić
i pet godina direktor DIP-a Perušić.
Posljednjih šest godina bio je inspektor
za šumarstvo i lovstvo u općini i Zajednici
općina u Gospiću.


Volio je šumu — ali posebno se veselio
novim pošumljavanjima. Mnoge današnje
prekrasne kulture četinjača na ličkoj vrištim
i velebitskom području, kao npr.
Riđan i Bukovci kod Žira, Oštrac Bok i
Marina glava kod Perušića, početak plantaža
u Žitniku — i mnoge melioracije
niskih šuma u sredogorju — njegovo su
djelo zbog kojih mu i šumari i narod
toga kraja mogu iskazati i zahvalnost i
poštivanje.


Gradio je prve velike poslijeratne ceste
u Velebitu: za Klementu, Bovan i Begovaču,
surađivao na razvoju fazanerije
u Gospiću, izgradnji magistralnih šum


531
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 126     <-- 126 -->        PDF

skih cesta u Kremen-Sarajevo na Plješivici
i M. Kapeli. Bio je prisutan svemu što se
u struci, na područje Like, u zadnja tri
decenija poticalo i stvaralo, u gorljivoj
težnji da se sačuva zajedništvo šumarstva
Like koje se naočigled sviju počelo naglo
osipati i topiti. I koliko mu je bila
bliža spoznaja njegove bolesti, koja ga
je skončala, toliko je sve više trpio i
tugovao nad diasporom šumarstva Like,
kojemu je šumarstvu ipak posvetio svoje
najljepše, a često i najteže, godine života.


VIJESTI


SASTANAK SEKCIJE ZA UREĐIVANJE
SUMA ZAJEDNICE FAKULTETA I INSTITUTA
ŠUMARSTVA I PRERADE
DRVETA


U Titogradu je od 28. rujna do 2. listopada
1981. godine održan sastanak Sekcije
za uređivanje šuma zajednice fakulteta
i Instituta šumarstva i prerade drveta.


Domaćin sastanka Sekcije za uređivanje
šuma bili su Biro za uređivanje šuma
Crne Gore — Titograd i Savez inžinjera
i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Crne Gore.


S aktualnom problematikom učesnike
sastanka upoznali su slijedeći referenti:


1. dr Dušan Jović i ing. Branko Mijović:
»Planiranje unapređenja i optimalnog
korišćenja šuma pri izradi prostornog
plana Crne Gore«.
2. prof, dr Dragomir Milojković: »Sistemi
gazdovanja visokim šumama Pljev-
Ijanskog šumsko-privrednog područja«.
3. ing. Branko Mijović: »Osnovne karakteristike
nacionalnog parka Durmitor«.
4. dr Dušan Jović i dr Lazar Tomanić:
»Planiranje unapređenja i korišćenja potencijala
šuma nacionalnih parkova«.
Shrvan teškom bolešću, u posljednjim
danima svoje drame, na sterilnim krevetima
bolnice Rebro u Zagrebu, žudio je
i spominjao da se još jednom nadiše
onog zraka i mirisa ličkih šuma i vidi
plavetnilo svoga Velebita. I taj divni Velebit,
kao simbol njegovog življenja i
posljednjih želja, podigao se kao ogromni
spomenik nad grobom u koji smo položili
mrtvo tijelo našeg vrlog šumara i
dragog druga i prijatelja, Ivicu Frana.


Karlo Posavec


Tijekom rada Sekcije održana je i stručna
ekskurzija u nacionalne parkove Lovćen,
Biogradska Gora i Durmitor. Učesnici
su još obišli i šumske komplekse
Kosanicu, Vezišnicu, Ljubišnju i Crne
Pode (ŠIK »Velimir Jakić« — Pljevlja).


Učesnici sastanka Sekcije su posjetili
povijesne spomenike Cetinja, Njegošev
mauzolej i manastir Morača — zadužbinu
kneza Stefana, sina Vukanovog iz 1252.
godine.


Učesnici sastanka Sekcije su odlučili
da se pospješi budući rad Sekcije organizacijom
rada u slijedećim radnim grupama:


I Radna grupa za Uređivanje šuma


Koordinator: prof, dr Dušan Klepac


II Radna grupa za Rast i prirast


Koordinator: dr Dražen Cestar


III Radna za Dendrometriju — Biometriku
— Informatiku
Koordinator: izv. prof, dr Ankica Pratt
jić


Za domaćina slijedećeg sastanka Sekcije
za uređivanje šuma izabran je Šumarski
fakultet Zagreb.


Za predsjednika Sekcije izabran je prof.
dr Dušan Klepac.


Nikola Lukić, dipl. ing.