DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 33     <-- 33 -->        PDF

The Balanced Development in Forestry and Timber Industry of Yugoslavia


Summar y


On the basis of extensive investigations
the author concludes that in the planned
development there are numerous inconsistencies.
Using elaborated and highly
developed econometric technique, a simulated
model shows that the best export
possibilities lay in forestry and timber industry,
all the other lagging far behind.


Assuming more liberal economic policy,
based on the decisive role of the associated
labor, by directing investment into
forestry and timber industry may turn
the present unfavourable economy, burdened
by the negative balance of payment,
within short time into an efficient and
advantageous one.


Otok Hvar kod Jelse: alepski bor naseljava se na napuštene vinogradske površine.
Intenzivnijim pošumljavanjem ovom vrstom može se za kratko vrijeme proizvesti
celulozno drvo na području crnikinih šuma.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 32     <-- 32 -->        PDF

vremenu, tako da vjerojatno, uz pretpostavku dobre motiviranosti, u kadrovskom
pogledu ne bi bilo ozbiljnijih problema da se ostvari ambiciozniji
proizvodni, izvozno orijentirani program kakav se ovim radom predlaže.


Rekli smo da kapaciteti nisu dovoljno iskorišteni, pa uz minimalne investicije
u modernizaciju i uklanjanje uskih grla, nije nerealno očekivati da se
proizvodnja može povisiti, ocjenjujemo do kraja razdoblja, uz nabrojane pretpostavke,
čak i dvostruko. Kako je za očekivati da će se velik dio pretpostavaka
iz odsječka 4. ostvariti, problem stabilizacije će najvjerojatnije dobiti
drugačiju kvalitativnu dimenziju. Naime, pri današnjim uvjetima poslovanja,
akcije ka stabilizaciji usmjerene su na smanjenja, npr. investicija, ali
ne i na njihovo bolje iskorištenje, za koje postojeći sistem mjera ekonomske
politike i raspodjele društvenog proizvoda ne stvara motiviranost. Taj se problem
mora riješiti sam po sebi u drugim uvjetima, u kojima udruženi rad
ima jedini pravo da donosi poslovne odluke i za njih odgovara, na socijalističkom
tržištu.


7. ZAKLJUČAK
Šumsko-prerađivačka reprodukcijska cjelina u Jugoslaviji će, zahvaljujući
šumovitosti zemlje, rastu tražnje za drvnim proizvodima u svijetu i mogućnostima
da u relativno kratkom razdoblju poveća površine pod šumama,
otvaranjem šuma komunikacijama, konverzijom degradiranih šuma i sličnim
zahvatima, koji ne zahtijevaju nemoguće visoka sredstva, značajno doprinijeti
napretku cjelokupne narodne privrede, ubrzanom i stabilnom razvoju.


Uz pretpostavke da se shvati da je investicija u proširenje šumskih
resursa jedna od najboljih među investicijskim alternativama, takav bi
pothvat bio poticajem racionalnom razvoju cjelokupne narodne privrede.


Dalja pretpostavka za takvo optimalno postizanje cilja je da se stvori
mogućnost da udruženi rad zaista bude jedini činitelj kod donošenja poslovnih
odluka, što će stvoriti povoljnu ekonomsku klimu za integraciju cijele
zemlje u jedinstveno tržište.


LITERATURA:


Sab adi, R„ (1978): Analiza ostvarenja investicijske razvojne politike u drvnoj
industriji i industriji celoloze i papira, Zagreb, RZDP.


S abadi , R., (1979): Drvna industrija u SRH 1976—1985., Zagreb, RZDP.
Sabad i R., (1979): Industrija proizvodnje i prerade papira u SRH, Zagreb,
RZDP.


Sabadi , R., Jakovac , H.: Realne mogućnosti razvitka šumsko-prerađivačke
industrije u nas, Zagreb, Bilten ZIDI, 1980, 8(6): 1—95.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Ako bi se ispunile pretpostavke koje smo naveli u odsječku 4. i ako bi
usvojili npr. varijantu razvoja koju smo ukratko opisali u odsječku 3. dobili
bi optimaliziran razvoj kojeg za 1985. godinu prikazujemo u tablici 4 u obliku
input-output modela cjelokupne privrede.


Ne treba isticati da bi za industriju to bio novi poticaj da se uključi u
međunarodnu podjelu rada, što je moguće međutim samo ako ima visokokvalitetnu
proizvodnju, koja je u cijenama konkurentna, te u svim drugim
uvjetima, uključujući složenije odnose od kupoprodajnih. Posebno su tu
velike šanse kod razmjene sa zemljama u razvoju, iako prema istraživanjima,
postoje ozbiljne mogućnosti za razvoj intenzivne razmjene s razvijenim industrijskim
zemljama, posebno u Evropi.


U Tablici 4 prikazani rezultati istraživanja prikazuju u sektoru »Ostala
industrija« sve industrijske grane osim pilanarstva, proizvodnje drvnih ploča,
finalne prerade drva, proizvodnje celuloze, papira i prerade papira, koje
smo sektore izdvojili zbog posebnog interesa istraživanja realnih razvojnih
mogućnosti šumskoprerađivačke reprodukcijske cjeline. U sektoru »Ostale
djelatnosti« su osim šumarstva sadržane sve ostale proizvodne djelatnosti
osim industrije. Mi smo u istraživanjima međutim ispitali svaku granu posebno,
ali prikaz je jednostavniji i pregledniji u manjoj tablici.


Na prvi pogled rezultati izgledaju nevjerojatni, što je i razumljivo, ako
uvažimo dosadašnje performanse privrede. U Tablici 4 su prikazani rezultati
dobiveni iz modela input-output, kombinirani s ekonometrijskim istraživanjima
kod predskazivanja razvoja privrede, uzevši u obzir velik broj endogenih
i egzogenih varijabli kod formuliranja makromodela. Kod potrošnje
su procjene vršene također pomoću funkcija tražnje za osobnu potrošnju,
opća potrošanja procjenjivana je kao sastavni dio makro-ekonomskog modela,
investicije su također procjenjene iz makromodela, a izvoz je procjenjivan
na temelju izvozno-uvoznog input-output modela za neke evropske zemlje te
USA, dok su druge procijenjene skupno.


6. OSTALI RESURSI
Od ostalih neophodnih resursa koji su na raspolagnju ili ih treba stvarati
u šumsko-prerađivačkoj reprodukcijskoj cjelini u prvom redu su kadrovi
i njihova stručnost. Kapaciteti u preradi drva, mehaničkoj i kemijskoj, iskorišteni
su svega oko dvije trećine, prema nekim ocjenama i niže. Iz toga bi
se moglo zaključiti da postojeći stručni kadar isto tako nije u potpunosti
iskorišten, da ima mjesta povećanju proizvodnje, izvoza i povećanju proizvodnje,
izvoza i povećanju proizvodnosti živog ljudskog rada. Ako bi u kraćem
vremenu bile ispunjene pretpostavke koje smo naveli u odsječku 4., pojavit
će se najvjerojatnije potrebe za bolje obrazovnim kadrom iz područja dizajna,
marketinga, komercijalnih djelatnosti i ekonomista šumara i ekonomista-
drvnoindustrijskih stručnjaka, koji su educirani na području ekonomike
poslovanja, optimizacije tehnoloških procesa, istraživanja tržišta, razvoja
proizvoda i si. Na sreću međutim, kapaciteti naših fakulteta i visokih škola
su takvi, da mogu u prvo vrijeme postdiplomskom nastavom, a s vremenom
i u dodiplomskoj nastavi obrazovati potrebne kadrove u relativno kratkom


437
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 30     <-- 30 -->        PDF

r- ao co CD tn >-*
H ^ (^ w J in


ca J H o> w j o


<-» aj CM -T .-» u"*


3 o indino


-j t> m ~* KI f\ m
-J in


o E
INJ .-( L


ö


to
C


n


n
SS? Jugoslavija ´ Mog ućnosli razvoja u drugoj polovici osamdesetih godine
bi se prišlo za mjeni konkurentnog uvoza u šumskopreradjivačkim industrij


ejuzen


eu|euji eudn>in


ZOAZj


16.1.71. 17.^6
16.863 58.283
5.707


3.933


61.2.233 1,137.290
772.120


6.957


tn


So


cm


3 **


- ÜI
1.5.929


4.1,87


3 0


CM


H üT r. CO O H CM
CM r-v cn PS čo m i—) in


KO *H -*: u) CM r"i ro ca CM o
-J o i*o t> -^r m o fO


efuzejj


w CJ 4 [^ ry LT in tn in


BUJBljpaUlJSJUj CM r~ m
rj fO


11.31.1


5.392


1.. 07b 371.734


3.462 252.567
0>
m


tn cn m U3 CM


-s CT* tn m uO CM


8


IO


1.932 3.871
6.612


"tlSEij^etafp


axe^so


CO


UD
tn


m


in U3


CM r-4


s CD


3.988 1.0
3.158 179
55


CA+saELjng


Efi.iasnpu´t


CM


» CO
r> ro
CM


r> CO
CM a CM


„-i


a cn


ro


o -j


24.039


366.678


992.1.32


302


CT> CM fO


ro UD
a


-T


a


CM
CM


CT> rO -H o> CT* r* fO r>
in cr> m CM -J CM ro m


S


C^
tn


tn J- CM rO


elided Epeiajd


J ffl J iD rO CO ro CM
T BfupCAZTOId ~3 in


ro


2Q2


i 305 929


U. 769 15.979
2.U93


tn CD m m


tn


a «3


ro o


13.575


SAjp


spejajd Eu´euij


Ega-rđ yxuAjp


srupaAz-jojd f


spEj3j:d E^suejTd


5.072


2.258


11.Mil


ro a


a CO


a


-J" CM


rO


OJ na c


´U > -H
a tn a. —<


=3


—< u ro ra ^


,r a. o


a a.n tn


o


nj "H a


-* o . t-, c


*-´


<


y


ra u u


rtj u OJ ci m a


rj --*


oj u u


^


ec


ac


r^5


d U OJ


1—


u a. c o -^


» u .,-* r-. > a s


j


CD


- ra
^->


1—


CL c: rc cn OJ


X


i— ^^ -3 --H rü "u m ac t/r»


— i: o *-» e ** =D
--1 ..-< u ui 3 m M ac o


33


OL u. a. O >ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 29     <-- 29 -->        PDF

se odražava dugo vremena iza kako su prestale djelovati sile koje su je predodredile,
i očituje se u sporom prilagođivanju na strukturnu usklađenost
koju valja postići kada sistem ekonomskih mjera počne favorizirati dugoročnost,
visoku i kvalitetnu proizvodnju i objektivizira mjerila proizvodnosti
i raspodjele. S tim se je u modelu računalo.


Sistem zaštite domaće proizvodnje danas je elaboriran upravo do absurda.
Zaštićeno je sve i sva, i u neku ruku je to bilo kompenzacijom udruženom
radu, koji nije imao mnogo toga reći, da bar nije morao, kada već vegetira,
strahovati od konkurencije.


Zaštita domaće proizvodnje mora biti naglašenija tamo gdje je mnogo
međusobno konkurirajućih proizvođača jednog ili substitutnih proizvoda,
manja ili nikakva, gdje je broj proizvođača malen ili gdje je samo jedan.
Samo slobodna utakmica među samoupravno organiziranim proizvođačima
može podslicati veću proizvodnju i proizvodnost rada. Pretpostavka da se
to ostvari je da udruženi rad jedini može donositi investicijske odluke, jer
ako to u ime njega donese netko drugi, udruženi je rad taj koji snosi posljedice
ako su te odluke ekonomski neopravdane, i samoupravljanje postaje
negacijom. Slobodno konkurirajući proizvođači, uslijed djelovanja zakona
ponude i tražnje na tržištu veoma brzo ograničavaju cijene svojih proizvoda
na razinu koja je opravdana s obzirom na društveno potreban rad. Kontrola
cijena, izvan udruženog rada, preuzimajući na sebe određivanje cijena, oslobađa
udruženi rad odgovornosti za poslovni neuspjeh.


Udruženi rad najbolje poznaje tržišne prilike, ukupan volumen tražnje
koji mu može pripasti uz određene uvjete. Miješanje na tržištu izvan udruženog
rada može doprinjeti samo poremećajima, koji obvezuju da se provode
mjere saniranja, otpisivanja poreza, povećanja volumena kredita za
određene robe i si., što doprinoi kratkoročnosti u orijentaciji, a kratkoročna
tržišna orijentacija doprinosi poslovnim odlukama koje najčešće nisu optimalne,
i tako se proces nastavlja u vrtnji koja doprinosi padu društvene proizvodnosti,
nicanju neproizvodnih institucija koje bi trebale te probleme
rješavati.a sve vodi u dalji pad društvene proizvodnosti.


Kada udruženi rad bude na temelju tržišnih prilika, jedini donosio poslovne
odluke, problem integracije jugoslavenskog tržišta će se riješiti veoma
brzo i povoljno. Najvažnije je dakle osigurati da odluku o investiranju slobodnih
sredstava može i mora donijeti jedino udruženi rad, imajući dužnost
maksimiziranja dohotka, kao mjerila ispunjenja svoje društvene funkcije.
Odluke o investiranju izvan područja gdje se udruženi rad nalazi ne smije
prema tomu donositi nitko do udruženi rad, a odnose koji nastaju zajedničkim
pothvatima među organizacijama udruženog rada mora na temelju
ponude i tražnje regulirati udruženi rad, a ne netko drugi.


5. REZULTATI KOJI BI SE MOGLI POSTIĆI
Prema projekcijama društvenog plana razvoja Jugoslavije, te prema
pretpostavkama razvoja kako se on kretao do danas i uzevši u obzir činitelje
koji su utjecali na kretanja, odnos industrijske proizvodnje prema ostalim
djelatnostima, bi se znatno smanjio.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Imajući u vidu da se promišljenim investicijama u drvnoj industriji
mogu uštedjeti značajna sredstva, koja su danas mahom neracionalno uložena,
uslijed čega se neiskorištenost kapaciteta povećava, pada proizvodnost
rada i sredstava, mogu izvjesna sredstva biti usmjerena u šumarstvo
na bazi zajedničkog sudjelovanja u dohotku šumarstva i prerade, zatim
štednjom u šumarstvu, koje koristeći monopolni položaj nije stimulirano za
veću proizvodnju, već svoje potrebe pokriva stalnim povećanjem cijena,
moguće je relativno lako, uz pomoć jeftinih kredita ostvariti značajna ulaganja
u proširenje sirovinske baze. Takvo proširenje bi moglo uz određene
pretpostavke (odsječak 4.) proizvesti izvanredan poticaj na ravnomjeran razvoj
cjelokupne narodne privrede, čime bi bio riješen velik dio sadašnjih
problema.


Nemamo iluzija da je sve to moguće postići upravo tako kako pokazuju
naša istraživanja, već zbog toga što naši ekonometrijski modeli koje smo
načinili u istraživanjima, imaju nedostatak da su kruti. S druge strane, kao
što smo rekli, ima previše pretpostavaka. No mi smo bar izveli model u
kojem smo promatrali međuzavisnost cjelokupne privrede, kao i pojedinačnim
bilanciranjem uspostavljali ravnotežu, što se na žalost ne može reći za
Plan razvoja Jugoslavije.


4. PRETPOSTAVKE UZ KOJE JE MOGUĆE OSTVARENJE
S obzirom na prethodne odluke najviših partijskih foruma, savjetovanja
i pripremnih rasprava te zaključaka Kongresa samoupravljača, može se zaključiti
da će u ostvarenjima oko formuliranja ekonomske politike postepeno
dolaziti do sve većeg i potpunijeg afimiranja udruženog rada kao činitelja
privrednog odlučivanja i do postepenog napuštanja vođenja i donošenja
mjera ekonomske politike, gdje je sve ili ponajviše odlučeno unaprijed
i najčešće izvan udruženog rada.


Jedna od pretpostavki da bi se mogli ostvariti rezultati na kojima počiva
naš ekonomski model prikazan u prethodnom odsječku (samo ukratko)
počiva na tomu, da smo socijalistička zajednica u kojoj je
proizvodnja temeljena na društvenom vlasništvu, a da se poslovne odluke
moraju potvrđivati na tržištu. Takav samoupravnim, tržišni socijalizam
je opravdan ekonomski, on je ujedno najhumaniji vid društvenih
odnosa među ljudima. To bi trebalo značiti da će u okvirima
globalne politike razvoja, globalno usvojenih načela raspodjele, udruženi rad
biti taj koji će na osnovu poznavanja tržišnih prilika, donositi poslovne
odluke o proizvodnji, raspodjeli, distribuciji dobara, i on će koristiti prednosti
koje donose dobre poslovne odluke, snositi posljedice loših. Udruženi
se rad i do danas uvijek postavljao s ciljem da maksimizira dohodak, tj. on
je stalno nastojao da optimalizira proizvodnju. U uvjetima koji su međutim
omogućavali stalne preraspodjele društvenog proizvoda, koje nisu uvijek
počivale na radu i proizvodnosti, rezultat je bio padanje proizvodnosti i padanje
proizvodnje. Pored toga su postajale i postoje mogućnosti monopola,
koje su dalje doprinosili padu proizvodnosti.


Još jedna od posljedica miješanja u poslovne odluke izvan udruženog
rada bila je tendencija kratkoročnosti u poslovanju, a to je posljedica, koja
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Prvenstveno bi napori morali biti usmjereni u otvaranje postojećih šuma.
Zbog neotvorenosti se u nas siječe neprekidno u pristupačnim šumama, zbog
čega velik dio tih šuma više i nisu gospodarske šume, da ne govorimo što
znači stalno ulaženje sječom u šume, koja je živa biljna asocijacija. Velika
površina degradiranih šuma zaslužuje isto tako pažnju i valjalo bi u njihovu
konverziju u visoke šume usmjeriti znatna investicijska sredstva. Sječom
i konverzijom tih šuma moguće je u prelaznom razdoblju, bez smanjivanja
drvne mase šuma, dobiti znatne količine potrebnih sirovina za preradu, nešto
manje za pilansku preradu, a značajne količine drva za ogrjev i kemijsku
preradu odnosno preradu u drvne ploče. Uostalom ulaganje u konverziju degradiranih
šuma nije u stvari nikakva posebna žrtva — dobija se odmah
vrijedan materijal za preradu i postoje mogućnosti da se odmah povećava
izvoz.


Isto tako valja usmjeravati sredstva u konzerviju šikara u visoko produktivne
gospodarske šume, te u podizanje nasada brzorastućih vrsta drva
listača i četinjača kratke ophodnje na slobodnim zemljištima, kojih u SFR
Jugoslaviji ima mnogo i koja nisu pogodna za poljoprivredu, ili bi pak njihova
melioracija stajala previše u odnosu na očekivane poljoprivredne prinose.


Ako bi svake godine izvršili pošumljivanje oko 20.000 ha takvim brzorastućim
vrstama listača i četinjača, te ako bi svake godine izvršili konverziju
50 — 80.000 hektara degradiranih šuma i šikara, imali bi dovoljno materijala
da svake godine podignemo po jednu tvornicu celuloze, koja bi nam
u izvozu omogućila izvanredne devizne prihode, a da pri tomu ne bi morali
sistemom subsidija stalno vršiti devalviranje vlastitog rada, kao što to činimo
u nizu privrednih grana, koje održavamo pošto-poto. Investicijska sredstva
u proširenu reprodukciju u šumarstvu nisu niti dugoročna, što se često
navodi kao razlog da se zahtjevi šumarstva odgode u neizvjesnost, niti su
nerazmjerno skupa.


3. POKUS ZAMJENOM UVOZA
U znanstvenim istraživanjima realnih mogućnosti razvoja šumskoprerađivačke
industrije u nas izveli smo simuliran pokus zamjene uvoznih količina
materijala iz šumskoprerađivačke cjeline iz sadašnjih uvoznih transakcija
unutar cjelokupne privrede i došli do zanimljivih rezultata: Ako bi
u cijenama 1978. i primijenjeno na odnose 1978. godine zamijenili 2.522,6
milijuna dinara uvoza domaćim izvorima (uz pretpostavku da ih osiguramo
— o čemu je bilo riječi u odsječku 2. i uz druge pretpostavke, o čemu će
biti riječi u odsječku 4.) postoji mogućnost od polovine 80-tih godina dalje,
izvoz šumsko prerađivačke reprodukcijske cjeline dostigne oko 6,0% ukupnog
izvoza, što je relativno manje od današnjeg učešća, ali bi takav razvoj
dao impuls da odnos uvoz:izvoz cjelokupne privrede od današnjeg 1:0,5
postane 1:1,48. Naravno da tu ima previše pretpostavki, koje je teško ostvariti
u kratkom vremenu, ali je pokus vrijedan pažnje, jer bilanciranjem, koje
smo vršili u svim ostalim sektorima narodne privrede nismo dobili ni približno
tako dobre rezultate.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 26     <-- 26 -->        PDF

2. SIROVINSKA BAZA I MOGUĆNOSTI POVEĆANJA
Unatoč tomu što se nešto preko jedne trećine državnog teritorija Jugoslavije
nalazi pod šumama, ne možemo reći da smo neograničeno bogati drvom.
U Tablici 2. smo prikazali šumovitost, drvnu masu i prirast, iz kojeg
se doduše ne vidi da li nam je što imamo dosta, sve dok ne usporedimo s
potrošnjom. U Tablici 1. dajemo pregled proizvodnje, uvoza, izvoza i potrošnje
pojedinih šumskih sortimenata i najvažnijih sirovina za daljnju
preradu, za 1978. godinu. Iz podataka te tablice se vidi da je trenutačno najkritičnija
sirovina celulozno drvo, ogrjevno drvo onoliko koliko ga ima je
potrošeno, s tim da sasvim sigurno nije zadovoljena cjelokupna tražnja.
Pored celuloznog drva alarmantna je stavka celuloza, papir i karton. Sve
te stavke zajedno predstavljaju potencijalno rastuće manjkove, s obzirom
na očekivan porast potrošnje u nas. Ako bi međutim htjeli ostvariti planove
za zadovoljenje domaće tražnje kao i izvozne tražnje, situacija postaje upravo
dramatska, jer za takve pothvate danas apsolutno nemamo dosta sirovina,
a ne ćemo ih imati niti u doglednoj budućnosti, ne poduzmemo li odmah
nešto što bi situaciju ublažilo ili problem riješilo. Ocjenu potreba najvažnijih
proizvoda polovinom osamdesetih godina dajemo u Tablici 3, kojoj nije potreban
nikakav komentar.


TABLICA 3


SFH JUGOSLAVIJA 1385.: Procjena potreba Šumskih
i drvnih proizvoda za pokriće domaće i izvozne tražnje


VRST A PROIZVOD A Jedinica mjere Količina
Pilanski trupci listača
Pilanski trupci četinjača
Ostali pilanski trupci
F i L trupci
Celulozno drvo
000 m3
000 m3
000 m3
000 m3
000 rri3
<+.202
5.531
76U
998
2.355
Ogrjevno drvo
Piljena grada četinjača
Piljena građa listača
Furnir
000 m3
000 m3
000 m3
000 rn3
L».972
3.736
2.976
399
Šperploče
Panelploče
Ploče iverice
000 m3
000 m3
000 m3
186
72
1.295
Namještaj u garniturama 000 gar. kl*5
Komadni namještaj 000 kom. 31. U3
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 25     <-- 25 -->        PDF

šumljivanje 100.000 ha brzorastućim vrstama drva kratke ophodnje, s nužnim
melioracijama i mrežom putova, ukamaćeno na 25 godina uz 3,5% stoji
međutim samo 8,6 milijardi dinara, a moguća proizvodnja materijala među
kojem ima i trupaca, pored izvanrednog materijala za celulozu, je oko 22,5
milijuna m3 glavnog prihoda. Još je povoljnije investiranje u konverziju šikara
u visoke šume četinjača i listača, s obzirom da se krčenjem šikara
može dobiti stanovita količina prostornog materijala za ogrjev i kemijsku
preradu drva, odnosno za proizvodnju drvnih ploča.


Prema propozicijama Plana razvoja Jugoslavije, izvoz celuloze i papira,
s obzirom na sadašnju i još težu buduću nestašicu u nas, nije prema naprijed
istaknutom realna, time će teškoće krajem petogodišnjeg razdoblja postati
još težima i postoji ozbiljna bojazan da nas to može navesti na nepromišljenost,
da bi radi kratkoročnih ciljeva žrtvovali dugoročne — potrajnost
šumskih prihoda.


TABLICA a
S.F.R. JUGOSLAVIJA : Površin ai godišnji
šuma , drv
prirast;
"l
n a mas a
Površina Drvna
ŠUM E u
hektarima
masa
m3
Prirmast
3


UKUPNO 8,687.74.1 983,´+73. 335 21,007.723
OČUVANE ŠUME 5, <+50.152 63*4,008. 8H2 17,515.354
Listača 3,436.620 L21,016.228 9,585.215
Četinjača H57.922 77,655.284 1,544.356
Mješcuite 1,555.61D 335,33H.290 6,435.783
DEGRADIRANE ŠUME 1,703,521 111,012.184 2,439.903


Listača 1,439.599 85,´+02.951 143.219


Četinjača Bft.335 7,055.562 143.219


Mješovite 179.586 17,553.571 356.468
LISNIČHE ŠUME 218.81* L4 7,976.756 209.629
ŠIKARE 1,211.175 29,103.026 663.558
MAKIJE 111.OW 1,377.49= 79.079


_


IZVOR: Statistički bilten, Šumarstvo, Br. 321, SZ3, Beograd, 1554.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 24     <-- 24 -->        PDF

izvode, budući da svaka od zemalja uvoznica ima veće ili manje probleme
vlastite poljoprivrede, čak i bez obzira na to u kojoj su te domaće poljoprivrede
insuficijentne kod zadovoljenja domaće tražnje. Za razliku od drva
i drvnih proizvoda, proizvodi poljoprivrede i nekih industrija, nisu samo u
izvozu problemi opskrbe već često puta i vezani u neku vrstu političkih problema,
sa svim implikacijama, na koje izvozna orijentacija naše zemlje na druge
osim drvnih proizvoda može naići. Za vjerovati je da drvo i drvni proizvodi ne
će takvima nikada postati. Iz toga bi se moglo zaključiti, da bi orijentacija
na maksimalno korištenje resursa šumarstva i prerade drva u zadovoljenju
rastućih domaćih potreba i u maksimalnom zadovoljenju izvozne tražnje, bila
racionalna, ako ne najracionalnija, u odnosu na moguće ostale alternative
usmjeravanja razvoja.


Uz pretpostavku da će doći do određenih nužnih promjena u načinu
privređivanja u nas i stvaranju naglašene motiviranosti za veću proizvodnju,
proizvodnost i izvoz, možemo racionalno pretpostaviti da već danas raspolažemo
kapacitetnim i kadrovskim mogućnostima, da do 1985. godine udvostručimo
izvoz finalnih proizvoda, uz zadovoljenje domaće tražnje, koja će
najvjerojatnije biti do 1985. možda čak dvostruka u odnosu na onu iz 1978.
godine.


Očekivanja da će potrošnja papira u nas porasti s današnje potrošnje
od oko 45 kg po glavi stanovnika godišnje na oko 60 kg do kraja 1985. godine
postavlja još jedan ozbiljan problem opskrbe sirovinama već danas
insuficijentne proizvodnje celuloze i papira. Uzevši u obzir teškoće koje
već danas imamo u obskrbi celuloznim drvom, bez poduzimanja sasvim
konkretnih mjera za proširenje sirovinske baze problem obskrbe papirom
postat će krajem razdoblja toliko ozbiljan, da će vrijednost uvezenog
papira iznositi godišnje> koliko se može ocijeniti, koliko stoji podizanje oko
četiri tvornice celuloze kapaciteta iznad 400 to/dan bijeljene celuloze. Po-


TABLICA 1


SFRJ.1S78.: BILANCA


VRSTA PROIZVODA PROIZVOD
NJA
UVOZ IZVOZ POTROŠNJA
Trupci za piljenje,
F i L trupci, GOO m3
(a) četinjača
(b) listača
3.957
2.803
2k
103
5
W5
3.976
2.k91
Celulüzna drvo i drva
za drvne ploče, 000 m3 1.536 986 253 2.269
Drvne ploče000 m3
i furnir
1.172 65 1»»5 1.092
Celuloza, 000 t S05 157 32 730
Papir i karton, 000 t 71Lf 123 80 757


IZVOR: Yearbook of Forest Products, 1961-1972 & 1966-1977, FA0, UN,
Rome
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 23     <-- 23 -->        PDF

razine već današnje, veoma niske potrošnje, očigledno se postavlja pitanje
kako ćemo stajati u bliskoj budućnosti, kada tražnja dalje poraste, za što
postoje svi uvjeti? Pri tomu moramo voditi računa, da uslijed energetske
krize valja računati s daljim porastom potrošnje drva za gorivo, što će
još više smanjiti skromne količine takvog drva za preradu u ploče i papir.


Kada bi htjeli da zadovoljimo tražnju koja se očekuje da će biti 1985.
godine, stopa rasta proizvodnje šumskoprerađivačke reprodukcije cjeline bi
trebala biti oko 10% godišnje, a to bi značilo ne da moramo sjeći 21 — 27
milijuna m» drvne mase već oko 35 milijuna m3. Svima je jasno da to uz
postojeće okolnosti niti možemo niti smijemo. Prvo, u veoma kratkom
vremenu bismo ostali bez šuma, drugo, pitanje je da li bi povećana sječa
bila dovoljno racionalna da dobijemo baš željeni asortiman, ili bi da bi ga
postigli, morali sjeći čak i više.


Osim svega, kada bi nam upravo i stajala na raspolaganju drvna masa
za preradu veća za 50% od današnje, moramo ustvrditi da nismo u stanju
uspješno preraditi takvu recimo novu masu, jer za to nemamo kapacitetne
niti kadrovske mogućnosti, da bi to uspješno proveli u kratkom vremenu.


Prema našim računicama, izvoz 2—5 m3 drvne mase u neprerađenom
obliku predstavlja, sa svim međuzavisnim djelovanjima, jedno radno mjesto
zaposlenog za cijelu godinu manje. Iz toga bi izašlo da se moramo koncentrirati
da preradimo svaki m3 iz naših šuma u gotove proizvode. To uostalom
nije saznanje koje je dostupno samo nama, jer zemlje koje nam danas isporučuju
drvne sirovine (celulozno drvo), pokazuju sve manje dobre volje da
bi to činili i u budućnosti, orijentirajući se na njegovu preradu sämi.


Situacija u svijetu glede tražnje za drvom i drvnim proizvodima postaje
sve kritičnijom. Drvo i drvni proizvodi spadaju u tzv. proizvode luksuza,
kako ih razvrstava teorija potrošnje, budući da svi imaju, osim ogrjeva,
elasticitet tražnje u odnosu na realan disponibilni prihod veći od jedinice.
Porastom životnog standarda tražnja za drvom i drvnim proizvodima, u nas
i u svijetu, unatoč substitutima, raste neproporcinalno, što izaziva i izazvat
će do kraja stoljeća ozbiljne manjkove.


Iz toga bismo mogli zaključiti, da ako bi ispunili osnovne preduvjete
za isporuke finalnih drvnih proizvoda, papira i prerađevina papira, a koji
se sastoje u kvaliteti, cijenama i rokovima isporuke, da bi u budućnosti
mogli bez ozbiljnih teškoća isporučivati inozemstvu sve za izvoz raspoložive
količine. Pri tomu valja voditi računa da je dugoročni trend u prilog izvozne
orijentacije, budući da cijene imaju stalnu tendenciju porasta. Taj porast
nije nagao poput onoga sirove nafte, osim toga je povremeno izložen sezonskim
i godišnjim oscilacijama (celuloza, papir i piljena građa), ali u desezoniranom
trendu pokazuje porast koji leži iznad porasta cijena industrijskih
proizvoda, a još daleko iznad trenda porasta cijena poljoprivrednih proizvoda.


Izvozne perspektive drva i drvnih proizvoda su daleko najbolje od svih
drugih izvoznih alternativa koje ima naša zemlja. Potrebna ulaganja da
bi se postigla jedinica izvoza manja su nekoliko puta od slijedeće najpovoljnije
alternative: poljoprivrede. Za razliku od poljoprivredno-prehrambenih
proizvoda, drvni proizvodi se izvoze danas, a vjerojatno će se to dešavati
i u budućnosti, bez restrikcija, što se ne može reći za poljoprivredne pro
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 22     <-- 22 -->        PDF

društvenog proizvoda ostvariti u skladu sa željama izraženim u »Analizi...«,
koja je poslužila kao temelj za donošenje osnovnih proporcija Društvenog
plana razvoja Jugoslavije za razdoblje 1981 — 1985.


Planiranu strukturu na početku Plana, tj. 1980. i na kraju Plana 1985. godine
smo pokušali uz pomoć podataka iz Plana kontrolirati uz pomoć input-output
modela, kojeg smo za tu svrhu izveli, prvo za 1980. iz poslednjeg poznatog
za 1976. godinu. Rezultati do kojih smo došli i svodna bilanca cjelokupne privrede
je takva da je gotovo nemoguće očekivati niti približna ostvarenja, kako
pojedinačnih, tako niti globalnih ciljeva koje si postavlja Plan. To nam nije
uspjelo postići niti kada smo input-output strukturu i rezultirajuću svodnu
bilancu narodne privrede korigirali uzevši u račun pojedinačne projekcije
objekata koji su u različitim fazama izgradnje i koji će stupati u pogon
tijekom razdoblja od 1985. godine.


Glede bilance plaćanja s inozemstvom Plan razvoja izražen u »Analiza ...«
po svemu sudeći ignorira neka svjetska kretanja (stalna tendencija poskupljenja
sirove nafte, pooštrenje svjetske energetske krize, krupna strukturna
prestruktuiranja privrede u npr. USA, zemljama zajedničkog tržišta i Japanu,
rezultirajuća povećanja cijena sirovina iz zemalja u razvoju — pamuka, kave,
ruda, itd.). Sve to ne može proći bez odraza na specifičnosti koje se m or
a j u odraziti na bilancu plaćanja s inozemstvom naše zemlje. Posebno ako
se u nas poduzme malo ili ništa za prestruktuiranje, povećanje proizvodnje
i povećanje proizvodnosti rada, o čemu »Analiza...« ne govori ili govori
najopćenitije, ne ukazujući gdje i koliko, kako i zašto.


Promatrajući međutim kretanja potrošnje uz pomoć ekonometrijskih
modela, razvoj tražnje pojedinih grupa proizvoda funkcijama tražnje, dolazimo
opet do zaključka, da bi na kraju planskog razdoblja 1981—1985. kriza
snabdijevanja kako proizvodnje, tako i potrošnje, ostala ili postala još dubljom.
Kvantitativne veličine proizvodnje pojedinih grupa jedva imaju veze
jedna s drugom, a sve zajedno po svemu sudeći ne će osigurati skladan razvoj
i zadovoljenje potreba za proizvodima svih vidova finalne potrošnje.


U takvoj situaciji smo pokušali projicirati što će se desiti s proizvodnjom
u šumskoprerađivačkoj cjelini Jugoslavije ako se ona bude doista razvijala
kako to pretpostavlja »Analiza...«, a zatim smo pokušali izraditi kako bi
se ta reprodukcijska cjelina trebala razvijati, da bi ispunila svoju društvenu
i ekonomsku funkciju, a ta je da se u njoj proizvede maksimum proizvoda
uz najmanje žrtve.


1. TRAŽNJA KAO JEDAN OD PARAMETARA U PLANSKOM RAZVITKU
NARODNOG GOSPODARSTVA
Uz stope razvoja predviđene Planom razvoja unutar šumsko prerađivačke
reprodukcijske cjeline bi došlo do ozbiljnih nedostataka sirovina u
planskom razdoblju, a različiti vidovi finalne potrošnje bi ostali nepodmireni.
Pilanska prerada i proizvodnja ploča od drva već danas ima ogromne
teškoće oko podmirenja potreba sirovinama. Proizvodnja celuloze također
ima nepremostive teškoće oko obskrbe sirovinama i danas se uvozi oko jedan
milijun m´ prostornog drva, poglavito četinjača, da bi se zadovoljila današnja
intermedijarna tražnja. Ako dodamo da je u nas proizvodnja papira ispod
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Šum, list 105:441—1981.


BILANCIRANI RAZVITAK U ŠUMARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI
JUGOSLAVIJE*


Prof. dr Rudolf SABADI, dipl. ing., dipl. oec.


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


SAŽETAK. Na temelju opširnih istraživanja autor zaključuje da
planirani razvitak sadrži mnoge nekonsistetnosti. Upotrebljavajući
razrađene i visoko razvijene metode ekonometrijske tehnike, simulacioni
model ukazuje da najbolje izvozne mogućnosti leže u šumarstvu
i preradi drva, slijedeće mogućnosti daleko zaostaju. Prztpostavivši
liberalniju ekonomsku politiku, temeljenu na odlučujućoj
ulozi udruženog rada, usmjerenjem investicija u šumarstvo i
drvnu industriju, može današnju nepovoljnu situaciju u privredi,
opterećenu negativnom bilancom plaćanja, pretvoriti u djelotvornu
naprednu privredu.


KLJUČNE RIJEČI: Razvitak — Ekonometrijske metode — Bilanca plaćanja.
KEY WORDS: Development — Econometric Methods — Balance of Payment.


UVOD


U »Analizi o mogućnostima i pravcima društveno-ekonomskog razvoja
Jugoslavije za period od 1981. do 1985. godine«, izd. Savezni zavod za društveno
planiranje, Beograd, Br. 129/38, od 29. dec. 1980. predviđena stopa
rasta ukupne privrede će se prosječno godišnje kretati oko 4,5%, industrije
5,0%, izvoza 8,0%, a uvoza 1,0%.


U istoj »Analizi...« predviđena stopa rasta prosječno godišnje u šumarstvu
je 2,0%, pilanskoj proizvodnji i proizvodnji drvnih ploča 4,5%, finalnoj
preradi crva 6,5%, a proizvodnji i preradi papira 4,0%.


Ako se stope rasta date po granama industrije, te ostalim oblastima
projiciraju, dobijamo daleko višu stopu rasta i drugačiju strukturu, od one
koju »Analiza...« navodi. Isto tako nije moguće dovesti u logičan sklad npr.
raspodjelu društvenog proizvoda s projekcijom rasta pojedinih oblasti. Najveći
nedostatak spomenute »Analize ...« međutim je u tomu, što predviđa
da će se razina različitih elemenata finalne potrošnje kretati po dosta neoubičajenim
odnosima. Kako u spletu mjera, predviđenih za ostvarivanje postavljenih
ciljeva nema nijedne koja bi bila do sada nepoznata, a uzevši u obzir
dosta slabu djelotvornost postojećih, teško je očekivati da će se raspodjela


* Referat priređen za jugoslavensko savjetovanje: »BILANCIRANJE KAO
FAKTOR PRODUKTIVNOSTI«, Skopje, 8. i 9. 10. 1981., u organizaciji Privredne
komore Jugoslavije.
427