DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Str. 10, 4. stupac). Ta i uredništvu je valjda poznato, da u Zagrebu postoji i Šumarski
fakultet i, u sklopu Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, uredništvo šumarske
enciklopedije.


Bez krivnje nije ni šumarska struka, jer već dugo ne poklanja nikakvu pažnju
istraživanjima prošlosti hrvatskog šumarstva i izdavanja njezine povijesti. Povijesti
bar na osnovu lahko dostupnog, tiskom objavljenog, materijala, a kojega i za
dalju prošlost od Kesterčaneka (9) naprijed ima podosta. Međutim, netko će postaviti
i pitanje ekonomske računice ovakvog rada (troška radnog mjesta povjesničara
bilo u sklopu Šumarskog fakulteta bilo Instituta za šumarstvo). Ta je jednaka
kao i od svakog drugog rada (i troška) na polju kulture. Rad na povijesti šumarstva
više spada u sferu kulture nego u sferu proizvodnje, ali može imati značaj
i za suvremenu proizvodnju. Zar to, npr. ne dokazuje i ovaj citat iz publikacije
»šumsko gospodarstvo Delnice 1960—1980« (6) sa 110 str.: »Prejako prekidanje
sklopa i povećana transpiracija oslabili su otpornost sastojina, pa su nakon nekoliko
godina čitavi predjeli podlegli jačem sušenju i zarazi jelovog moljca« (u sječinama
prije 1950. god. — nap. O. P.).


3


Svrha ovog osvrta nije da se potcijeni vrijednost Enciklopedije hrvatske povijesti
i kulture kao cjeline nego da se, kao i u nekim drugim natuknicama, u eventualnom
drugom izdanju ili u nekoj drugoj publikaciji, ispravno prikaže i ovaj
sektor gospodarskog i društvenog života Hrvatske, a time i cijele Jugoslavije.


LITERATURA


1.
Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976. kroz stranice Šumarskog lista, Zagreb,
1976.
2.
Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije, Bjelovar, 1974.
3.
šumarska enciklopedija sv. 1, Zagreb. 1959.
4.
Šumarska enciklopedija, sv. 2, Zagreb, 1963.
6.
Šumsko gospodarstvo Delnice 1960-1980, Delnice, 1981.
7.
šumarski list, V-1882, sv. V, str. 254-279.
8.
Šumarski list, C-1976, br. 7-9.
9.
Kesterčanek , F. X.:Prilozi za poviest šuma i gospodarstva kod Hrvata,
Šumarski list, V-1882, sv. I-VI i VI-1883, sv. I.
10.
K o s o v i ć, B .: Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Vel.
Kapeli od dalmatinske međe do Mrkoplja i Ogulina, Šumarski list, XXXVIII1914,
11.
Piškorić , O.: Velika potražnja za bukovinom, Šumarski list, LV-1941, br. 4,
str. 149-150.
Oskar Piškorić,


dipl. inž. šum.