DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Ovdje ćemo navesti samo zagrebački DIT i njegov društveni rad u proteklih
5 godina vrijednog i uzornog rada. Od 1977. g. kad je na čelu spomenutog DIT
stajao ing. Rudi Štraser i od 1979. g. do danas ing. Vlado Spol jarić
i njegov tajnik ing. Franj o Petrov i ć. U ovih 5 proteklih godina ovo je društvo
održalo i organiziralo 23 stručnih i manji broj turističko putopisnih predavanja
(uz color diapozitive).


Nadalje članstvo ovoga DIT-a Zgb (pretežno starije generacije šumara) obilazilo
je od 1977 — 1981. g. šumska područja i tvornice na području Đurđevca, Bjelovara
(šuma »Česma« i rasadnik Šljukin gon«) Šumarija Krašić i dio Žumberačkih
šuma, u Križevcu i šume na Kalniku, zagrebačku Medvednicu, tvornicu »F.
Bobić — Mundus« u Varaždinu, DIP »Marko Šavrić« u Zagrebu, »UPIN« u Zagrebu,
»Slavoniju« u SI. Brodu, Šumarski institut Jastrebarsko.


PLENUMI, STRUČNA SAVJETOVANJA, PROSLAVE SKUPOVI


Sadanja uprava Saveza organizirala je u ovih 5 godina, kronološki poredano,
slijedeće godišnje Plenume i dr.:


1. Proljetni plenum Saveza održan je — za cjelokupno članstvo 20. 04. 1978. g.
uključujući tu i terenske-područne DIT-ove u Zagrebu sa Savjetovanjem.
U društvenom dijelu Plenuma iznesen je rad Saveza za 1977. g. U stručnom
dijelu Plenuma održano je Savjetovanje o utvrđivanju i osnivanju Šumskogospodarskih
područja osnovnih organizacija rada, te zakona o sredstvima za reprodukciju
šuma (ŠL br. 6—7/78.).


2. Društveni plenum i proslava osnivanja i rada Inspektorata za pošumljivanje
primorskog krša održani su 23 i 24 09. 1978. g. u Senju. I ovaj cjelokupni
rad zbivanja na plenumu, kao i proslava prikazan je u ŠL br. 1—3/79.
3. Društveni Plenum održan je i u Zagrebu 15. 04. 79. Uz društveni dio iznesene
su Informacije o stanju i razvoju šumarstva naše republike odnosno problematika
o kojoj se je raspravljalo glasi: Mogu li šume SRH podmiriti potrebe
na drvu?, s opsežnom diskusijom i zaključcima v. ŠL 4—6/79.).
U stručnom dijelu Plenuma i proslave iznijeta je Informacija o ŠG — Senj
(Ing. V. Skorup) te referati o radu Inspektoratu za pošumljenje primorskog Krasa
(Ing. V. Ivančević), Vizija o budućnosti Krasa Hrvatske u daanašnjim uvjetima
(Mr A. Tomašević), o primjeni Zakona o šumama na kraško područje (Ing. T.
Krnjak) te o osnivanju i zadacima Poslovne zajednice šumarstva za Dalmaciju
(Ing. D. Prgin), što je sve objavljeno i u Šumarskom listu (br. 1—3/1979).


4. Slijedilo je Savjetovanje »Gospodarenje prebornim šumama«, koje je održano
19. 10. 1979. g. u Ogulinu, a u organizaciji tamošnjeg ŠG (opširnije o ovome
Savjetovanju v. ŠL br. 11—12/79, prikaz obuhvaća 85 stranica ŠL).
5. Pod pokroviteljstvom RK SSRN-Hrvatske, i uz suradnju Šumarskog fakulteta
— Zagreb, zatim Općeg udruženja šumarstva i prerade drva Zagreb, Šumarskog
instituta — Jastrebarsko, Republičkog zavoda za zaštitu prirode, Savez je
organizirao i bio domaćin Savjetovanja »Aktualni problemi i samoupravni razvoj
šumarstva i prerađivačkog kompleksa SRH«. Spomenuti skup održan je u
Zagrebu 24. 06. 1980. g. Rad ovoga Savjetovanja u cijelosti je otiskan u Zborniku
radova Savjetovanja, a u izdanju Saveza IT Šumarstva i drvne industrije (str. 140).
Savjetovanje je prikazano i u ŠL br. 9-10/80.