DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 101     <-- 101 -->        PDF

REPUBLIČKA I MEĐUREPUBLICKA SURADNJA SA ORGANIZACIJAMA
Saveza IT, ŠF INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO, SITŠDI — Jugoslavije,
Općim udruženjem šumarstva, prerade drva itd.


1. Jugoslavenski Savet za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline organizirao
je Savjetovanje 18. i 19. 05. 1977. g. u Dubrovniku o Zaštiti šuma od požara.
2. U Opatiji je održano Savjetovanje 16. i 17. 06. 1977. g. o renti kao dohodovnoj
kategoriji u socijalizmu gdje su podneseni referati i analize raznih oblika rente,
pa i u šumarstvu. Sudjelovali su prof. dr. Z. Potočić i dr. U. Golubović — oba
ŠF — Zagreb.
3. U Kumrovcu 7—9 09. 1977. g. ing. Žarko Ostojić, predsjednik SITŠDI — Jugoslavije
Savjetovanje o ulozi IT Jugoslavije u općenarodnoj obrani, (sudjelovali:
prof. dr. Branimir Prpić i ing. T. Krnjak).
4. U Dubrovniku je 24. i 25. 09. 1977. g. održano Savjetovanje u organizaciji
SIT šumarstva i industrije prerade drveta Jugoslavije: Uvjeti privređivanja i razvoja
šumarstva u svijetlu ZUR-a (sudjelovali: prof, dr Z. Potočić i ing. T. Krnjak).
5. U Dubrovniku je održano 1. i 2. 03. 1978. g. razmatranje materije: Stanje
i razvoj šumarstva SFRJ u funkciji podmirenja u drvu i ostalim koristima od
od šume. Referate su podnijeli: prof. dr. 2. Milin dr F. Drinić, ing. D. Nikolić, dr.
S. Damjanović i prof. dr. B. Kraljić.
6. U Ljubljani su održani od 8—12. 05. 1978. g. »EKOLOŠKI DANI« u sklopu
Gospodarskog rastavišča u organizaciji SIT šumarstva i drvne industrije Slovenije.
7. Na međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu održan je 18.
05. 1978. g. simpozij o zaštiti šuma od požara, kao i izložba suvremene šumske
mehanizacije i opreme.
8. U Kuparima je održano 27. i 28. 05. 1978. g. Jugoslavensko zasjedanje o
općenarodnoj obrani i zaštiti čovjekove okoline na kojem je general Nikol a
Ljubiči ć u svojem uvodnom referatu iznio za šumare i drvare — slijedeće:
Još uvijek je prisutna intenzivnija eksploatacija šuma od njihovog uzgajanja i rekao:
»Pošumljivanje određenih područja neposredno se pridonosi unapređenju čovjekove
koline, ali i poboljšanje uvjeta za maskiranje i smanjenje mogućih zračnih
desantnih prostora«, dalje »Nedovoljno se provodi pošumljivanje i unapređenje fondova
šuma« kao i »Pripadnici oružanih snaga će se i dalje angažirati u akcijama
pošumljivanja, uređenju izvorišta vode, izgradnje puteva, poduzimanje mjera za
sprečavanje elementarnih nepogoda i si.«
9. U Zagrebu je 16—18. 09. 1978. g. održana Skupština i proslava 100 g. osnivanja
i rada »Kluba inženjera i arhitekata«, tj. današnjeg SIT — Hrvatske, uz
prigodnu izložbu u povodu 100 g. rada na tehničko-tehnološkom polju Hrvatske.
Na ovoj proslavi podnio je referat i predsjednik našega Saveza prof, dr Brani mi
r Prpić : Suvremena tehnička civilizacija i prirodno bogatstvo naših šuma.
Na proslavi su proglašeni po SIT-Hrvatske slijedeći članovi našega Saveza
za počasne članove: Prof. dr B. Prpić, ing. J. Šafar i ing. S. Vanjković, a
za zaslužne : ing. B. Hribljan (Bjelovar), ing. Z. Maurin (SI. Požega), dr N.
Komlenović (Zagreb) ing. E. Kalajdžić (Osijek), ing. A. Kramar (Koprivnica),
ing. V. Lacković (Bjelovar) i ing. R. Štraser (Zagreb).


U povodu ove proslave SIT — Hrvatske podijelio je i Savez IT šumarstva i
industrijske prerade drveta — Jugoslavije i proglasio je ing. J. Šafara, ing. Šepića,