DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 102     <-- 102 -->        PDF

ing. S. Vanjkovića, i ing. V. Špoljarića počasnim članovima, a ing. V. Lackovića,
ing. T. Lucarića, ing. B. Deretu, i ing. S. Horvatinovića svojim zaslužnim članovima.


10. U Poreču je 21 — 23. 11. 1979. g. održan II. Kongres o tehnološkom razvoju
Hrvatske, kojemu je sa strane našega Saveza sudjelovala ing. Nada Antonie,
član UO.
11. JAZU je organizirao i održao znanstveni skup u povodu 100 g. smrti botaničara
Roberta Visinianija — Šibenčanina u Šibeniku na dane 03. — 08.
09. 1978. g. Mnogi su šumari (Botaničari) podnijeli svoje referate, pa tako akademik
prof, dr P. Fukarek (Sarajevo), ing. P. Matković (Split), mr. S. Matić, dr.
Š. Rauš, i dr I. Trinajstić (svi Zagreb).
12. II. Kon gres ekologa Jugoslavije (čovjek i okolina) održan je u Zadru 1 — 7
10. 1979. g. s ekskurzijom u Nacionalne parkove »Paklenica« i »Plitvička jezera«
(sudjelovali svojim referatima): dr N. Komlenovič, mr. S. Matić, dr Š. Meštrović,
dr N. Lovrić, dr M. Pelcer, dr Đ. Rauš, ing. Seletković, i ing. A. Vranković. Rad
ovoga kongresa objavljen je opširno u Zborniku radova I — III; Zagreb 1979. g.
a prikazan i u Šum. listu (5—6/1980).
13. Kongres biologa SRH održan je 21 — 26. 09. 1980. g. u Poreču.
14. Kongres o zaštiti voda održan je u Ohridu 1981. g. organizaciji SIT — Jugoslavije.
15. Akcija pošumljivanja koja je sprovedena u 1981. g., na poticaj Saveza IT
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, a pod patronatom Rep. konferencije SSRN
— Hrvatske završena je. Kritički osvrt na rad ove akcije, organizaciju, uspjehe
i neuspjehe, izložiti će se detaljno u stručnom dijelu današnje 88. redovne skupštine
Saveza, kao i plan rada za period od 1982 — 1985. g.
16. SIT šumarstva i drvne industrije Slovenije organizirao je 21. i 22. 11. 1980. g.
savjetovanje: »Les kot energetski vir« u Čatežkim toplicama. Sa strane našega
Saveza sudjelovali su ing. Željko Škrgatić i ing. Željko Štahan.
17. Redovnoj skupštini Saveza ITSDI — Makedonije, koja je održana u Skopju
19. 03. 1977. g. naš Savez je predstavao ing. O. Piškorić koji je predsjedniku Saveza
Makedonije predao Zlatnu medalju i povelju, kao i neke jubilarne edicije i društvenu
značku našega Saveza.
18. U izdanju Saveza IT ŠDI — Jugoslavije izišla je publikacija »Razvoj i rad
Saveza IT ŠDI — Jugoslavije« (Beograd 1978. g.).
19. Predstavnik našega Saveza u radnoj grupi za utvrđivanje znanstvenih disciplina
pri Savjetu za znanstveni rad SRH određen je prof, dr B. Prpić.
20. U Plevenu (Bugarska) održan je Simpozij stalne konferencije IT jugoistočne
Evrope (CODISEE) »Parkovi i naselja u prigradskim zonama«.
21. U Beogradu je 12. 04. 1981. god. održana godišnja skupština SIT-a Jugoslavije
na kojoj su kao najbolji proglašeni DIT Subotica i DIT Prijedor. Za novog
predsjednika SIT-a Jugoslavije izabran je ing. Radoje K o n t i ć, rođen 1937. god.
u Nikšiću, a diplomirao na Tehnološkom fakultetu — metalurški odsjek u Beogradu
1961. god.
22. Na Tari održano je 22. i 23. 05. 1981. god. Savjetovanje o razvojnim mogućnostima
šumarstva i drvne industrije Jugoslavije u periodu 1981—1985. god. u
organizaciji Saveznog komiteta za poljoprivrendu, SITŠDI Jugoslavije i dr.