DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Na osnovu molbe Saveza I. T. Saboru, podnijete 29. 05. 1977. god., i obrazloženja


o potrebnom prostoru Savezu za izvršenje programa rada i zadataka šumarstva i
drvne industrije Hrvatske te o potrebi osnivanja Centra za propagandu i popularizaciju
šumarstva i ostalim trajnim akcijama Saveza Sabor SRH je donio Zakon
o vraćanju dijela zgrade »Šumarski dom«, koji je bio 1960. godine nacionaliziran.
Zakon je objavljen u Narodnim novinama br. 25/77. od 26. 06. 1977. god.
Vraćanje trokatnog Šumarskog doma Savezu zasluga pripada kako ing. Tomislavu
Krnjaku i ing. Radi Pavloviću tako i tehn. tajniku ing. Rudolfu Antoljaku,
koji se je — kako je to posebno istaknuto na sjednici Saveza — pravovremeno u-
porno zalagao počevši još 1974. g. na akciji oko vraćanja doma.


Upornost Saveza nastavila se i dalje pred Ustavnim sudom SRH, koji je odbacio
prijedlog, Instituta za zemlje u razvoju i Instituta za drvo — Zagreb, za
pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona!


Sada je slijedilo da se što hitnije poduzmu mjere oko iseljenja dosadašnjih
stanara i to prvenstveno Instituta za zemlje u razvoju, kao i Organo-kemijskog
laboratorija Tehnološkog fakulteta kako bi se što prije oslobodio prostor za
namjensku razdiobu površina i prostora zgrade (kako je to zacrtano u programu
rada Saveza), a što je Sabor i uvažio kao glavni razlog vraćanja nacionaliziranih
površina (50*Vo površine zgrade »Šumarskog doma«).


Međutim i nakon objavljivanja ovog Zakona Institut za zemlje u razvoju izgradio
je unatoč oštrog protivljenja Saveza, prostorije u površini od cea 460 m* na
tavanskom prostoru i uselio se u daljnji prostor, ne napuštajući dosadašnje prostorije
u II katu.


Savez je poduzeo i niz sudskih postupaka o iseljenju nešumarskih organizacija
u zgradi odmah po stupanju na snagu spomenutog Zakona, ali predmet se veoma
sporo rješava.


Predstavnici Saveza posjetit će, odmah na početku nove 1982. godine predsjedništvo
Okružnog i Vrhovnog suda i zatražiti obrazloženje iz kojih to razloga do
danas nije donesena presuda o iseljenju Instituta za zemlje u razvoju. Tehnološkog
fakulteta i Centra za kulturu grada Zagreba.


Međutim, unatoč ovih beskonačnih sudskih sporova, Savez je 1981. g. pristupio
bojenju, ličenju i uređenju svojih društvenih prostorija, kao i izvršenju pripremno-
tehničkih radova za obnovu fasade Šumarskog doma, uređenju krovišta,
dotrajalih vodoinstalacija, elektro-instalacija, uvođenju centralno-plinskog grijanja
prostorija, jedinstvenog za cijelu zgradu na metansko gorivo. Do sada je na
obnovu društvenih prostorija u prizemlju utrošeno preko 1,500.000,00 st. din. To
je zapravo sitnica u odnosu na stanarinu koju duguju stanari koji su »zauzeli«
prostor u bivšem nacionaliziranom dijelu zgrade kroz punih 18 godina i njihov
»dug« za zakupu iznosi preko dvije i pol milijarde starih dinara i koji je iznos nepovratno
izgubljen za upravu Šum. doma, jer je nastupila zastara potraživanja.


Na temelju, ovdje iznesene problematike Šum. doma, Savez zanima, da li bi
nam u ovom času za realizaciju naših izdavačkih planova kao i samo djelomično
obnove zgrade Šumarskog doma mogla financijski pomoći Šum. gospodarstva i
šumarije, kao i Opće udruženje šumarstva i drvne industrije da participiraju po
nekom ključu oko uređenja prostorija Saveza (namještaj, obnova sanitarnih i vodovodnih
instalacija, fasade zgrade, uvođenje centralnog plinskog grijanja, obnove
krovišta i si.).


189