DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Savez ima ograničena financijska sredstva a naša zgrada propada i po malo
se ljušti, jer nije obnavljana preko 60 g.


STRUČNA BIBLIOTEKA SAVEZA


Osnovana još u XIX stoljeću, danas broji preko 3.400 primjeraka stručnih
knjiga i preko 55 što stranih što domaćih časopisa. Međutim je žalosno da spomenute
knjige veoma rijetko odlaze iz Doma, jer se takoreći skoro nitko od naših članova
ovim stručnim blagom ne koristi. Prema statističkoj evidenciji posudba je u
1980. g. bila nikakva (6 posudioca), pa i dalje opada (u 1981. g. našom se je
bibliotekom poslužilo tek 3 člana i samo jedan strani posudilac (biolog) iz Zgb.).


U periodu od 1976. do 1981. god. poklonile su Savezu svoje edicije slijedeće organizacije:
Društvo ekologa Hrvatske, Opće udruženje šumarstva, Poslovna zajednica
šumarstva za Dalmaciju u Splitu, Republički zavod za zaštitu prirode u Zagrebu,
Savez IT ŠID Jugoslavije, Šumarski fakultet u Zagrebu, Šumarski institut
Jastrebarsko, Šumska gospodarstva u Bjelovaru, Novoj Gradiški, Šibeniku, Vinkovcima,
i dr.


EVROPSKI PJEŠAČKI PUT E-6


Na prijedlog Blaže Kilibarde, turističkog radnika iz Zagreba sastao se odbor
odbor za izradu skice EVROSPOG PJEŠAČKOG PUTA E-6 u sastavu prof, dr V.
Blašković, ing. D. Böhm i ing. O. Piškorić, predlaže se da E-6 da staza prolazi
slijedećim itinererom. Kastav gdje se priključuje na slovenski dio staze, zatim Platak
— Crni lug — Omaldinsko jezero — Golubinjak — Mrzle Drage — Mrkopalj —
Tuk — Matić poljana — Jasenak — Tomići — Drcžnica — preko Gluhe Kapele,
putem partizanskih ranjenika — Krivi put — Senj — Senjska Draga — Stolac —
Oltari — Zavižan — Premužićevom stazom na Veliki Alan — Mirovo — Štirovača
— Baške Oštrije — Karlobag — trajektom na Pag — Posedarje — Obrovac —
Tulove Grede — Prezid — Gračac — Cerovačke pećine — Vrelo — Zrmanja —
Srb — Kaldrma — Drvar — time da se provede i krakom Drežnice — Modruš —
Plaški — Saborsko — Plitvice — Babin potok — Vrhovine — Otočac — Krasno —
Oltari.


DAN INŽENJERA I TEHNIČARA


14. 04. svake godine proglašen je DANOM IT kad će se proglašavati najbolji
SIT i najbolji DIT u SRH, kao i najbolja stručno-društvena publikacija u izdanju
i redakciji Šumarskog lista. Ovaj će posao obavljati naš Savez ITŠDI — Hrvatske
kao i područni DIT-ovi šumarstva i drvne industrije Hrvatske, pa će pri tome
koristiti ne samo dnevnu i nedjeljnu štampu nego i RTV (emsiiju slobodna srijeda).
Zatim bi bilo svrsishodno i korisno izdati brošuru o značenju i ulozi šuma
u zaštiti čovjekove okoline, kao izdati Šumarski list posvećen ovoj manifestaciji s
prigodnim sadržajem!
I na kraju ističemo da bi sve ovdje izneseno svakako trebalo razraditi i koristiti
sadržaj Štokholmske konferencije, a u našem Savezu osnovati propagandni
odbor, pretežno od šumara starije generacije, koji bi se stalno bavio propagandom
i popularizacijom šumarstva i drvne industrije. Ovaj bi rad bezuvjetno donio znatne
koristi u pridobivanju omladine da se školuje i osposobljava za potrebe šumarstva
i drvne industrije!