DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 105     <-- 105 -->        PDF

IZDAVANJE OBRAZACA (TISKANICA) ZA POTREBE
ŠUMARSTVA


1. Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske već niz godina izdaje i drži
na skladištu preko 50 vrsta obrazaca štampanih u arcima, na kartonskim listovima
i u blokovima kao i obrasce prema Pravilniku o načinu izrade šumskog gospodarskih
osnova, osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama i programa za
gospodarenje šumama tj. obrasce ŠGO, zatim OGP, kao i manuale OGT za opis
sastojina i evidenciju izvršenih terenskih radova (OGT-1), manuale za primjerne
površine i totalnu klupažu (tvrdi povez).
2. Savez će naskoro štampati novi Pravilnik o načinu izrade šumsko-gospodarskih
osnova područja, osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama i programa
gospodarenja šumama sa potrebnim normtivima i JUS-ovima, te komentarom (NN
br. 19/81 od 19. 05. 1981. g.).
3. Savez će nastaviti i dalje s izdavanjem obrazaca,tiskanica za potrebe šumskih
gospodarstava, kao i za kompjutorsku obradu podataka.
4.U izdanju Saveza ITŠDI — Jugoslavije izašao je Priručnik izvještajne i dijagnostičko-
prognozne službe zaštite šuma. Sve RO šumarstva i dr. koji su naručili
ovu knjigu narudžbenicom dobit će je poštom do završetka 1981. g. Ovaj
Priručnik štampan je uz financijsko učešće Saveza ITŠDI — Hrvatske, kao i ostalih
SR.
ŠUMARSKA POLITIKA I ZAKONODAVSTVO SR HRVATSKE


1. U NN SRH br. 25/77. od 26. 06. 1977. g. objavljen je Zakon o vraćanju nacionaliziranog
dijela zgrade »Šumarski dom« u ulici 8. maja 1945. br. 82, Perkovčeva
ul. br. 5. Savezu IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske kojim se (Savezu)
daje pravo u pogledu korištenja i raspolaganja spomenutim dijelom zgrade, a radi
ostvarivanja njegovih društveno-stručnih ciljeva predviđenih Statutom Saveza
i predloženim planom rada!
2. 23. 05. 1977. g. objavljen je Zakon o šumama SRH (NN br. 20 od 23. 05.
1977. g.).
3. Na prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu Savez i njegovo članstvo
nadležnoj Saborskoj komisiji dostavilo je niz primjedbi. Primjedbe su dostavili i
Opće udruženje šumarstva, drvne industrije i prometa drvnim proizvodima u Za
grebu. Poslovna zajednica šumarstva za Dalmaciju, Šumskog gospodarstvo Zadar,
Šumsko gospodarstvo Knin i dr. Zakon će biti objavljen vjerojatno u 1981.
godini.
4. U NN br. 11/79 od 03. 03. 1979. g. objavljen je Zakon o mjerama za unapređenje
stočarstva u kojem je donesena Odluka o prestanku važnosti Zakona o zabrani
držanja koza (NN br. 60/54)!
5. U NN br. 24 od 16. 07. 1981. g. objavljen je Zakon o proglašenju parkom prirode
planina Velebita, Biokova i zapadnog dijela Medvednice (zagrebačke gore).
6. Prihvaćen je prijedlog za donošenje izmjena i dopuna sadašnjeg Zakona o
šumama (NN br. 20 od 23. 05. 1977. g.). Zakon o šumama s izmjenama i dopunama
bit će objavljen u prvoj polovini 1982. g.