DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 106     <-- 106 -->        PDF

KADROVSKA POLTTIKA


1. Naš predstavnik u Kadrovskoj komisiji SIT ŠDI — Jugoslavije bio je ing.
Bogdan D e r e t a, koja je izradila prijedlog Nomenklature zanimanja u šumarstvu
i drvnoj industriji.
2. Službeni list SFRJ u br. 29/81 od 22. 05. 1981. g. objavio je na stranicama 756.
do 778. vrste i podvrste radi jednoobrazne njegove primjene u statističkim istraživanjima.
3. U posljednje vrijeme Savez je uočio da pojedine RO šumarstva SRH u svojim
natječajima za upravitelje Šumarija široko otvaraju vrata ne samo dipl. šumarskim
inženjerima i šumarskim tehničarima nego i agronomima, diplomantima
VŠ upravnog smjera i pravnicima, pa tako obezvrjeđuju napore šumarskih fakulteta!
4. »Napuhani slučaj« odgojno-obrazovnog centra za šumarstvo — Karlovac po
lokalnoj štampi, koji je prouzrokovao davanje ostavke dugogodišnjeg i vrijednog
direktora Školskog centra za šumarstvo i drvoprerađivačku djelatnost u Karlovcu
ing. Stanka Šibenika , počeo je spljašnjavati nakon odlučne inicijative SlZ-a
odgoja i usmjerenog obrazovanja šumarstva i drvne industrije SRH i drugih faktoüra,
koje je Savez uključio u ovaj karlovački slučaj.
5. Školski centar za šumarstvo i drvoprerađivačku djelatnost, odnosno b. Srednja
šumarska škola, u Karlovcu je proslavio 1978. godine 30-godišnjicu postojanja
na kojoj su u ime Saveza prisustvovali prof, dr B. Prpić, ing. R. Antoljak i ing. O.
Piškorić. Šumarska škola dodijelila je Savezu svoju zahvalnicu, a predsjednik Saveza
prof, dr B. Prpić predao je Školi Povelju Saveza sa zlatnom medaljom.
ODLIKOVANJA, PRIZNANJA, POVELJE, NAGRADE I DR.


1. Na čelu Savjeta za zaštitu prirode Hrvatske nalazio se od 1976. do 1981. g.
i vrlo aktivno djelovao niz godina ing. Franjo Knebl .
2. JAZU je izabrala 11. 06. 1978. g. nove akademike među kojima je i prof, dr
Dušan Klepac, redovni profesor ŠF Zagreb za izvanrednog člana, za dopunskog
člana izabran je prof, dr Mladen Josipović, profesor fitopatologije ŠF Beograd.
3. Republički odbor za znanstveni rad uvažio je prijedlog, koji mu je uputio
Savez 28. 12. 1979. g. i dodijelio prof, dr Dušanu Klepcu, prof. ŠF Zagreb, nagradu
»Ruđer Bošković« za značajnu znanstvenu djelatnost (do danas objavio preko
50 znanstvenih i 68 stručnih radova i napisao 4 stručne knjige od kojih mu je
jedna prevedena u Meksiku na španjolski jezik).
4. U 1981. g. podjeljena je Republička nagrada iz oblasti šumarske genetike
akademiku i prof. ŠF dr Mirku Vidakoviču!
5. Prof. dr Iva Horvat, profesor ŠF Zagreb dobio je u 1981. g. znanstvenu nagradu
za dugogodišnji rad i značajna djela iz oblasti tehnologije prerade drva!
6. ing. Mika Matezić, direktor ŠG »Krndija« Našice odlikovan je po Predsjedništvu
SFRJ ordenom rada sa zlatnim vijencem, a direktor ŠG »Hrast« Vinkovci
ing. Zvonko K o š č e v i ć dobio je Priznanje sa srebrnim amblemom od općine
Županja!