DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Također se još uvijek nalazi oko 200 komada knjige »Povijest šumarske Hrvatske
« što bi trebalo prodati.


Savez ima znatne prihode od prodaje tiskanica i stručnih knjiga, zahvaljujući
agilnosti tajništva Saveza i to naročito u posljednje vrijeme i uz suradnju
s Općim udruženjem šumarstva i prerade drva, te ukoliko teren treba posebne
tiskanice, bilo bi uputno da ih traži da se tiskaju putem Saveza.


Na žalost do danas još nije riješeno pitanje iseljenja ustanova, koje su dobile
otkaz, te se to rješenje nalazi još na sudu, a time i otpadaju mogućnosti ostvarenja
zadataka Saveza i stvaranju prihoda.


Neki se spore oko visine zakupnina iako bi se time pomogli Savezu, da se
postepeno uredi Šumarski dom. Posebno je pitanje uređenja fasade doma i krovišta
o čemu bi se trebalo održati širi sastanak s predstavnicima ŠD i DIP-ova.
Navodim da je u 1980. g. utvrđeno stanje osnovnih sredstava za 4.265.459,05 din.


Predlažem ovaj izvještaj Skupštini na prihvaćanje! Zagreb 18. XII. 1981.


Predsjednik NO
ing. Srećko Vanjković


8. Rasprava o podnesenim izvještajima i davanje razriješnice članovima
dosadašnjeg Upravnog i Nadzornog odbora.
Rasprava nakon podnesenih skupštinskih izvještaja bila je značajna, sažeta
i brojna, pa ovdje iznosimo skraćene sažetke.


Prvi se je za riječ javio mr Tomislav Heski (Vrbovsko) koji smatra,
da društveni i stručni rad našeg Saveza kao i brojnih područnih Društava IT
šumarstva i drvne industrije nije u dovoljnoj mjeri priznat. Ovaj vid društvenog
okupljanja stručnjaka, a bez privlačnog sadržaja rada kojim bi se privuklo
članstvo nije dovoljan jer se ograničio na uski sadržaj i mali broj članova. Dosadanji
rad trebao bi se obogatiti privlačnim stručnim predavanjima i filmovima
te razmatranjem aktualne stručne problematike. Smatra da nova uprava
i predsjedništvo Saveza treba pripremiti i organizirati Kongres struke, jer —
kaže ing. T. Heski — da se šumari i drvari Hrvatske češće nađu zajedno u inozemstvu,
na kojekakovim sajmovima i izložbama, nego kod nas u zemlji.


Daljnji diskutant bio je mr Stjepan Petrović (Zagreb): premda se
ovdje na skupštini jača društvena aktivnost, to izgleda vrijedi samo za šumare,
ali ne i za drvare! I tu će uprava Saveza morati biti aktivnija u društvenom
radu, kao i područna terenska Društva. Slično je stanje i u izdavačkoj djelatnosti
kao na pr. u sadržajima naših vodećih stručnih listova »Šumarskom listu«
i časopisu »Drvna industrija«. U ovim listovima veoma se rijetko naiđe na članak


o dodiru i poticaju suradnje šumara i drvara odnosno njihove zajedničke problematike.
Tu svakako treba doći do zajedničke suradnje, promjene rada (načina,
međusobno povezanosti kako na terenu tako i u Savezu, Institutu za drvo, Exportdrvu
i si.).