DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Za riječ se javio ing. Mirk o Andraše k (Vinkovci) i kao delegat Saveza
IT šumarstva i industrijske prerade drva Jugoslavije pozdravlja Skupštinu i
zaželio joj uspjeh, uz čestitke na dosadašnjem uspješnom i plodnom radu. U
nastavku je iznio niz prijedloga za buduću aktivnost Saveza i posebno naglasio:


1. da treba programirati i ostvariti akciju »88 stabala za druga Tita«,
2. pokrenuti izdavanje monografije »Tito — ljubitelj prirode,
3. održati Savjetovanje za dopune i izmjene Zakona o šumama povezano sa
Zakonom o proširenoj reprodukciji i minulom radu«,
4. održati savjetovanje »Razvoj šumsko-drvnoj kompleksa Hrvatske
do 2.000. g.«
5. realizirati pripreme za svjetski IUFRO u Jugoslaviji 1986 g.,
6. organizirati distribuciju i prikazivanje filma »Šuma i čovjek«. Također
je naglasio da svaki član DIT-a treba biti pretplaćen na »Šumarski list« odnosno
na časopis »Drvnu industriju«.
Riječ je dobio Peta r Davidovi ć (ŠG Split) koji iznosi paralelu rada
i načina života šumara kontinentalca i šumara na kršu. Iznosi primjer iz lovstva
i lovne privrede koja je na Kršu u rukama nešumara i neprivrednih »stručnjaka«
što nam donosi velike gubitke, dok šumarima ostaje erozija, rentu uzimaju drugi,
OD osoblja su veoma niski, koze su opet na tapeti i dr. Nadalje smatra nelogičnim
da se prilikom izbora za direktore gospodarstava postavljaju nešumari
s poljoprivrednim fakultetom ili višom poljoprivrednom školom. Navodi slučaj
Šumskog gospodarstva »Brač« i smatra da u ovom slučaju samo šumarski stručnjak
može s uspjehom obavljati dužnost direktora i voditi stručne šumarske poslove
u skladu s Zakonom o šumama.


Za riječ se javlja prof, dr B. Prpi ć i iznosi niz primjera iz dnevne štampe
gdje pojedine Šumarije i Šumska gospodarstva objavljuju svoje natječaje za
direktore! U svojim propozicijama postavljaju alternative: »... ili dipl. pravnik
(ŠG — Sisak), ekonomista ili pravnik (Šumarija Perušić, Pakrac, Vrhovina, Kostajnica
i dr.).


Pa što će nam onda Šumarski fakultet, Srednje šumarske škole i struka?


Na rad skupštine i aktualnu šumarsku i drvno-industrijsku problematiku osvrnulo
se još niz uzvanika: ing. Ivan Puškar (Zagreb) mr Vice Ivančević
(Zagreb) i ing. Nada n Siroti ć (Zagreb) koji predlaže obilazak bolesnih šumara
i si.).


Završavajući ovu točku dnevnog reda Skupština je prihvatila i povoljno ocijenila
podnesene izvještaje i prijedloge, te jednoglasno dala razriješnicu članovima
dosadašnje uprave Saveza tj. Upravnom i Nadzornim odboru Saveza.


9.
Prijedlog Kandidacione komisije i izbor predsjednika i članova Predsjedništva
Saveza te članova Samoupravne radničke kontrole
Kandidaciona komisija u sastavu ing. D. Bartovčak, ing. A. Frković, mr Ivan
Mrzljak i ing. N. Pauča, uvažavajući statutarne promjene, predložila je Skupštinu