DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 113     <-- 113 -->        PDF

3. Ing. Ante Mudrovčić, član SRK
4. Tehn. Ivica Petričević, član SRK
5. Ing. Branko Špečić, član SRK.
10. Riječ novoizabranog predsjednika Predsjedništva
Novoizabrani predsjednik Saveza ing. Slavk o Horvatinovi ć zahvalio
se u svoje ime, kao i ime izabranih članova Predsjedništva i Samopupravne radničke
kontrole, na danom povjerenju i naveo niz obaveza koja proističu iz ovih zaduženja,
ovih brojnih zadataka koji stoje pred nama kako u pogledu sadržaja društveno
i stručnog rada Saveza, o problematici finaniranja, te upravljanja i održavanja
zgrade »Šumarski dom«.


»Smatram da je Savez kao široka društvena i stručna organizacija pozvana
i mjerodavna da ponudi suradnju našoj socijalističkoj zajednici, te da se to jače
putem svojih područnih društava (DIT-ova) sa Šumskim gospodarstvima, šumarijama,
i drvno-industrijskim poduzećima i drugima u cilju zajedničkog rješavanja
brojnih problema struke, jer je ta problematika ista i zajednička za članstvo
Saveza kao i za radne organizacije.


Pred nama je sada: Nadopuna zakona o šumama, formiranje šumsko-gospodinarskih
područja, problematika kadrova, držanje koza, sitni pilanski kapaciteti,
pilanska prerada, i odnosi drvne industrije i šumarstva, itd.


Međutim najvažnije je da treba raditi i nastaviti sve ono što nam je prošla
uprava Saveza ostavila u nasljeđe.«


1. Informacija o izmjenama i dopunama Zakona o šumama iz 1977. g.:
Ing. Tomisla v Krnja k informirao je prisutne članove Skupštine o raspravama
u I. V. Sabora tokom 1981. g., o Prijedlogu za donošenje Zakona o izmjenama
i dopunama postojećeg Zak. o šumama (NN br. 20 od 23. V. 1977. g.).


Ni nekoliko godina po donošenju Zakona o šumama dio njegovih odredaba u
praksi nije provedena, a za dio je pokrenuto i pitanje ustavnosti, dok su neutvrđena
šumskogoskpodarska područja onemogućavala osiguranje sredstava za biološku
reprodukciju šuma, a manjkala je i adekvatna SIZ-ovska organizacija.


Predloženim izmjenama i dopunama uređuju se odnosi u šumarstvu, regulirani
dijelom važećeg Zakona o šumama koji do sada nije dosljedno sprovođen u
praksi, a obuhvaćena je i materija, koju je, prema važećem zakonu, trebalo regulirati
posebnim zakonom. Izmjenjene su i odredbe o gospodarenju šumama i
šumskim zemljištem na koje postoji pravo vlasništva, predložene dopune u vezi
s osiguranjem sredstava za jedostavnu i proširenu reprodukciju šuma i dr.


U svemu ovome ovaj će se rad nastaviti i u 1982. godini i nakon što se utvrde
nova — proširena načela odnosno dogotovit će se Prijedlog novog Nacrta zakona


o izmjenama i dopunama Zakon o šumama u kojem će biti podrobno definirana
načela šumsko gospodarskih područja, odn. tko sve dospodari šumama i šumskim
zemljištem, sječa stabala i otkup šumskih sortimenata, imovinsko-pravni odnosi,
SIZ-ovima šumarstva šumsko-gospodarskih i šumsko-kraških područja i td.