DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 116     <-- 116 -->        PDF

općina, da definiraju površine i dinamiku pošumljivanja, osiguraju sadni materijal,
potrebnu mehanizaciju i opremu, te i stručni nadzor.


Također je potrebeno da organizacije udruženog rada u šumarstvu uspostave
što konkretniju suradnju sa Socijalističkim Savezom i omladinom u svojoj sredini.


Za razdoblje od 1981 do 1985. g. predviđeno je pošumiti površinu od 75.000 ha,
dok će ŠG Karlovac pošunaiti cea 4.500 ha bujadara i vriština te provesti konverziju
na 500 ha degradiranih šuma. Karlovac ima oko 60.000 ha ovih bujadara, vriština
i neobraslih površina, koje nisu podesne za poljoprivrednu proizvodnju, ali
se mogu koristiti za intenzivni uzgoj četinjača.


U posljednjem periodu ŠG Karlovac već je podiglo oko 3.500 ha kultura četinjača
na ovakovim područjima i one daju prve prihode u sitnoj oblovini i celuloznom
drvu provođenjem proreda. Što se tiče prihvatnih šuma bilo bi najbolje
da se privatnim vlasnicima osiguraju sadnice i da oni samo izvrše pošumljavanje.


ŠG Ogulin proizvoditi će dugoročnom proizvodnjom različite vrste četinjača,
a za potrebe ŠG — Karlovca proizvesti će godišnje jedan milijun školovanih sadnica.
Šumarski institut — Jastrebarsko proizvodit će sadnice u kontenjerima u
količini do 1,600.000 biljaka godišnje, dok će sadnice za ljetno pošumljavanje proizvesti
Radsadnik u Bosanskom Grahovu.


Na području Šumarije — Rakovica u 1981. g. bila je organizirana Savezna
omladinska akcija. Omladina je radila tokom VI — VII mj. i rezultati su dobri.


ŠG Karlovac planiralo je u 1981. g. podići kulturu četinjača na površini od
600 ha. Zbog neriješenih financijskih sredstava po SAS-u i Društvenom dogovoru
SG Karlovac je pošumio 370 ha.


3. Problematika izvoza proizvoda drvne industrije u Hrvatskoj
Referat o ovoj akutnoj problematici drvne industrije Hrvatske i čitave zemlje
biti će objavljeno u jednom od narednih brojeva u Šumarskom listu.


III ZAKLJUČNA RIJEČ


Zaključnu riječ ove zaista uspjele Skupštine, po brojnom posjetu, referatima,
uspješnoj diskusiji i konstruktivnom radu dao je predsjednik ing. Slavko
Horvatinović.


Skupština je počela u 9 s. a zaključena u 13 s. 30 min.


Ovjerovitelji: Zapisničar:
Dr Nikola Komlenović, v. r. Ing. Rudolf Antoljak, v. r.
Ing. Srećko Vanjković, s. r.