DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 117     <-- 117 -->        PDF

IN MEMORIAM


Prof. VASILIJE MATIĆ
(1906—1981.)


.


Nakon kratke i teške bolesti, 20. avgusta
1981. godine preminuo je u Sarajevu
poznati stručnjak i naučni radnik u
oblasti šumarstva VASILIJE VAJO MATIĆ,
redovni profesor Šumarskog fakulteta,
u penziji. Sahranjen je u Srpskim
Moravicama 22. avgusta 1981.


VASILIJE MATIC je rođen 1906. godine
u Srpskim Moravicama, SR Hrvatska. Nakon
završene gimnazije u Ogulinu 1926.
godine, studirao je šumarstvo na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu Univerziteta
u Zagrebu, gdje je diplomirao 1930.
godine. Najprije se zaposlio u Direkciji
šuma u Sušaku na poslovima uređivanja
šuma. Radi pružanja pomoći prilikom uvođenja
savremenih metoda uređivanja
šuma prelazi 1933. godine u Direkciju šuma
u Sarajevu, a 1937. godine u Direkciju
šuma u Tuzli, kada je osnovana ta direkcija.
Nakon uspješno obavljenog posla
u Bosni, vraća se 1938. godine u Direkciju
šuma u Sušaku i preuzima dužnost šefa


Šumske uprave u Jasenku, u Gorskom
kotaru, gdje je ostao do početka drugog
svjetskog rata. Vrijeme rata (1941. do
1945. godine) proveo je kao ratni zarobljenik
u Njemačkoj.


Po povratku iz zarobljeništva preuzima
rukovođenje poslovima šumarstva u Okružnom
narodnom odboru u Delnicama.
Na traženje vlade NRBiH, Vasilije Matić
je premješten 1946. godine u Sarajevo, u
Ministarstvo šumarstva i drvne industrije
NRBiH, gdje je rukovodio poslovima
planiranja, prvo kao načelnik Odjeljenja
(1946—1947), a zatim kao pomoćnik ministra
(1947—1949). Početkom 1950. godine
izabran je za profesora na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Sarajevu,
za predmet uređivanje šuma. Ovu dužnost
je vršio do polovine 1972. godine,
kada se povukao u penziju. Ali ni tada
nije prestao da radi. Na Fakultetu je radio
do kraja svog plodnog života. Cijelo
vrijeme aktivnog rada na Fakultetu bio
je šef Katedre za uređivanje šuma i studentima
predavao taj predmet. Vršio je
dužnost šefa Zavoda za uređivanje šuma,
odnosno, Odjeljenja za uređivanja šuma
Instituta za šumarstvo u Sarajevu, bio
prodekan i dekan Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta, te dekan Šumarskog fakulteta
u Sarajevu, kada je ovaj fakultet
osnovan kao samostalna ustanova. Aktivan
je bio i u Savezu inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za preradu
drveta SRBiH, i jedno vrijeme bio predsjednik
tog saveza.


Profesor VASILIJE MATIĆ je objavio
veći broj knjiga, naučnih radova, studija
i drugih publikacija. Među najznačaj
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 118     <-- 118 -->        PDF

nije spadaju: Borba za visoku produktivnost
rada u šumarstvu (1950, koautor);
Položaj šumarstva i drvne industrije u
sklopu narodne privrede i perspektive za
dalji razvoj (1952); Prirast jele, smrče i
bukve u šumama NRBiH (1955); Normalno
stanje u jelovim i smrčevim prebornim
šumama (1956); Taksacioni elementi prebornih
šuma jele, smrče i bukve na području
Bosne (1959); Osnovi i metod utvrđivanja
normalnog sastava za preborne
sastojine jele, smrče, bukve i hrasta na
području Bosne (1963); Metod inventure
šuma za velike površine (1964); O planiranju
i o snimanjima u okviru uređivanja
šuma (1965); Rezultati inventure šuma
na velikim površinama u SRBiH
(1964—1968); Osnovne smjernice gazdovanja
šumama u BiH za period 1971—2005.
godine (1969, sa grupom autora); Uređivanje
šuma, udžbenik, dvije knjige (1968.
i 1969); Metodika izrade šumskoprivrednih
osnova za šume u društvenoj svojini
na području SRBiH (1977); Prirast i prinos
šuma, udžbenik za studente (1980),
itd. Većinu najznačajnijih naučnih i stručnih
radova profesor VASILIJE MATIĆ
je radio timski, sa saradnicima, što ga
odlikuje kao organizatora savremenog
timskog naučnog rada. On je poznat i
široj naučnoj javnosti. Njegovi referati


na naučnim skupovima u većem broju
mjesta u našoj zemlji i inostranstvu afirmisali
su naučnu misao naše zemlje, Univerziteta
i Šumarskog fakulteta u Sarajevu.


Dvadeset i dvije generacije visokokvalifikovanih
šumarskih stručnjaka koji su
diplomirali na Šumarskom fakultetu u
Sarajevu (1951—1972. godine) i danas dobro
pamte i visoko cijene ono što su naučili
od svog profesora. Znatan je i broj
naučnih radnika (magistara i doktora nauka)
koji su ova visoka zvanja stekli učeći
kod profesora VASILIJA MATICA.


Za svoj doprinos naučnom radu i obrazovanju
kadrova profesor VASILIJE
MATIĆ je dobio »Nagradu 27. juli« i nagradu
»Veselin Masleša«. Za doprinos razvoju
privrede i našeg društva on je odlikovan
ORDENOM RADA SA ZLATNIM
VIJENCEM i ORDENOM ZASLUGA ZA
NAROD SA ZLATNOM ZVIJEZDOM.


I ovom prilikom, kao i na posljednjem
skromnom ispraćaju, kakav je i on sam
bio, veliko hvala dragom profesoru i drugu
VASILIJU VAJI MATICU za sve što
je dao za razvoj šumarstva u Bosni i Hercegovini
i u cijeloj zemlji.


Prof. dr Petar DRINIĆ