DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 22     <-- 22 -->        PDF

ske jednoulazne tablice daju volumen srednjeg sastojinskog stabla. Obračunavanje
volumena sastojina pomoću volumena srednjeg sastojinskog stabla,
do sada se u nas izvodilo primjenom Krenn-ovih sastojinskih tarifa za hrast
koje su načinjene 1948. god. grafičkim putem na temelju njemačkih prirasno-
prihodnih tablica. Kod izrade ovih tarifa nije se diferencirao hrast
lužnjak od kitnjaka, već su se ove dvije vrste tretirale sumarno (u smjesi).
Zbog toga, a i zbog različitosti podneblja, te veće produktivnosti naših tala,
javila se potreba izrade sastojinskih jednoulaznih tablica posebno za hrast
lužnjak, a posebno za kitnjak, koje će odgovarati našim uvjetima.


2. NAČIN IZRADE TABLICA
Tablice smo izradili na sličan način kao i Krenn samo što su svi podaci
izjednačavani računskim putem. Pri tome smo koristili prirasno-prihodne tablice
za naš lužnjak i kitnjak (ŠPIRANEC 1975.).


Kod sastojinskih jednoulaznih tablica koje daju volumen srednjeg sastojinskog
stabla (srednje plošno stablo), najvažnije je uskladiti odnose između
visina srednjeg plošnog stabla ovisnih o prsnom promjeru srednjeg plošnog
stabla, te volumena srednjeg plošnog stabla ovisnih o prsnom promjeru istog.
Kod obje vrste izvršili smo usklađivanje ovih odnosa na istovjetan način,
nailazeći pri tom na izvjesne poteškoće.


Tako smo kod proučavanja visina srednje plošnih stabala hrasta lužnjaka,
koje su uzete iz prirasno-prihodnih tablica, utvrdili da nemaju pravilan slijed
jer se prestrmo penju osobito u jačim debljinskim stupnjevima, te bonitetni
nizovi visina imaju oblik gotovo paralelnih pravaca na milimetarskom papiru.
Ovu nepravilnst smo ispitali i na funkcijskim papirima Mihajlovom i Henriksenovom.
Zbog toga spomenute visine nismo mogli uzeti u obzir prilikom
izrade ovih tablica te smo (ne ulazeći pri tom u uzroke ovih pogrešaka), bili
prisiljeni uzeti podatke o visinama za hrast lužnjak koji su utvrđeni prilikom
izrade jednoulaznih tablica za hrast lužnjak (PRANJIĆ 1979.). Ove su visine
mjerene na svim specifičnim staništima hrasta lužnjaka, a obuhvaćaju gotovo
za sve bonitete (visine tarifnih nizova br. 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 39).


Računsko izjedačavanje podataka izvršili smo metodom najmanjih kvadrata.
Prethodno smo odabrali najpovoljniji analitički izraz izjednačenja. Za


b,
volumene je to parabola v = bo d


b


a za visine Mihaj lova funkcija h = 1,3 + a e d


Usklađivanje volumena, visina i promjera srednjoplošnih stabala izvršili
smo tako da smo najprije odredili tarifne nizove volumena pomoću visinskih
nizova i dvoulaznih tablica za dotične vrste, a zatim iste, pored već
dobivenih tarifnih nizova izračunatih na temelju izjednačenih volumena, nanosili
na milimetarski papir i ispitivali njihovu usklađenost. Kod hrasta lužnjaka
smo u tu svrhu izvršili korekciju parametara pomoću njihovih standardnih
devijacija.