DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


V SAVJETOVANJE O NACIONALNIM I REGIONALNIM
PARKOVIMA JUGOSLAVIJE


U Kaluđerskim barama na planini Tari u Srbiji, održano je od 23. do 26.
rujna, 1981. V Savjetovanje o nacionalnim i regionalnim parkovima (parkovima
prirode) Jugoslavije, u organizaciji Savjeta za čovjekovu sredinu i prostorno uređenje
SIV-a — Komisije za zaštitu i uređenje prirode, Jugoslavenskog saveza
za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline, Turističkog saveza Jugoslavije i Srbije,
Republičkog sekretarijata za urbanizam, stambene i komunalne djelatnosti SR
Srbije, SO Bajina Bašta, SO Titovo Uzice, Republičkog zavoda za zaštitu prirode
SR Srbije, Šumskog gazdinstva Titovo Uzice i Šumske uprave Bajina Bašta.


Prva glavna tema je glasila: »Izrada i međuzavisnost granskih planova u nacionalnim
parkovima i regionalnim parkovima (parkovima prirode)«, za koju je
rečeno u uvodniku da se radi o »temi koja predstavlja logičan slijed pitanja obrađenih
na prethodnim savjetovanjima. U ovom trenutku ona ima poseban značaj,
s obzirom da je na teritoriju cijele Jugoslavije u pripremi više prijedloga za proglašavanje
pojedinih područja za nacionalne i regionalne parkove. U vezi s tim,
kao jedan od ključnih problema pojavljuje se neophodnost usaglašavanja interesa
pojedinih djelatnosti i aktivnosti sa potrebama zaštite izuzetno vrijednih
prirodnih sredina«.


Druga glavna tema bila je posvećena zaštiti životinjskog svijeta: »Aktuelni
zadaci na zaštiti faune — međurepublički i međunarodni aspekt — usavršavanje
programa aktivnosti u zemlji«.


U prvoj grupi izlaganja (vezanih uz prvu glavnu temu) uz glavni referat prof.
dra Dimitrija Perišića »Međuzavisnost granskih planova i programa i planova općeg
karaktera u planiranju razvoja nacionalnih i regionlnih parkova prirode«, bilo
je prijavljeno i 6 koreferata: »Vrednovanje zemljišnog prostora u nacionalnim
i regionalnim parkovima Jugoslavije«, »Planovi unapređenja i korištenja potencijala
šuma nacionalnog parka«, »Programiranje i valorizacija turističkih potencijala
nacionalnih parkova i parkova prirode«, »»Međusobni odnosi uređenj krajine
i prisustvo čovjeka u prostoru nacionalnih parkova i parkova prirode«. Osim
ovih referata, bilo je prijavljeno još 20 materijala o toj temi, od kojih naše čitaoce
upozoravamo na »Iskustva na izradi i realizaciji šumsko uređajne osnove najuže
zone Nacionalnog parka Durmitor«. U temi »B«, koja se odnosila na zaštitu
faune, glavni referat imao je Boris Gorovnikov: »Aktuelni zadaci na zaštiti faune
— međurepublički i međunarodni aspekt — usagalašavanje programa aktivnosti
u zemlji«. U okviru te teme bilo je prijavljeno još 7 materijala.


Tema savjetovanja »C« odnosila se na planinu Taru, koja je upravo u to
vrijeme proglašena za nacionalni park (drugi u Srbiji: prvi je Đerdap). Prijavljena
su bila slijedeća saopćenja: Prikaz prirodnih vrijednosti i karakteristika područja
planine Tare, planine Sušice i kanjona Drine«, »Pregled postojećeg načina
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 74     <-- 74 -->        PDF

korištenja područja«, »Analiza dosadašnjih programa i planova razvoja područja
«, »Osnove za zajedničku i usaglašenu zaštitu, korištenje i uređenje prostora u
cjelini«, »Mogućnosti zaštite, uređenja i korištenja područja planine Tare, planine
Sušice i kanjona Drine«.


U okviru Savjetovanja održana je i izložba fotografija Stevana Kolarovića
(većim dijelom teme iz Kopačkog rita) i projekcije izvanrednih filmova iz prirode
Petra Lalovića. Istovremeno je Koordinacioni odbor za izradu crvene knjige
Jugoslavije (Pregled rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta) održao više
uspješnih radnih sastanaka.


Glavni referati sa Savjetovanja objavljeni su u časopisu »Čovek i životna sredina
« br. 5/81.


Ing. Ž. Štahan


INTERALPIN 82


U Insbrucku od 14. do 17. listopada ove, 1982, godine održat će se pod zajedničkim
nazivom »Interalpin 82«:


1.
Osmi međunarodni kongres o skijaškim pistama,
2.
Drugi međunarodni ISR — simpozij o integriranom gospodarenju sa žičarama,
3.
Međunarodna stručna izložba oruđa za zimsku službu, uređaja za otvaranja
brdskih predjela te sredstava za zaštitu i spašavnje u gorskim predjelima.
Od niza predavanja koja će biti održana na Osmom međunarodnom kongresu


o skijaškim pistama navodimo:

Problem žičara (dr G. Schöffel),
— Financijski i gospodarski problemi žičara (dr Braun), i
— Olimpijske igre 1984. u Sarajevu (dir. Drago Božja).
(Informativna služba »Interalpin 82«)