DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 80     <-- 80 -->        PDF

PRIVREDNA DOSTIGNUĆA
STOLJETNOG IZAZOVA SENJA U
POTICANJU RAZVOJA RIZOSFORE


A. Procjena vrijednosti borovih i bjelogoričnih
sastojina: I. Analiza cijena radova
(str. 253—257), Opis i procjena vrijednosti
sastojina (str. 257—273), III. Ocjena
sveukupne vrijednosti sastojina (str.
273—276),
B. Osobine poljoprivrednih oblika gospodarenja:
I. Stanovništvo i proizvodni
uvjeti (str. 278—279), II Sistemi i tipovi
gospodarenja (str. 279—281), III. Struktura
poljoprivrednog gospodarenja (str. 281
—292);
C. Međusobni odnosi šumskih, poljoprivrednih
i ostalih grana privrede: I. Vrste
djelatnosti stanovništva (str. 292—293), II.
Nacionalni dohodak (str. 294—299), III.
Uloga međusobnog povezivanja različitih
grana privredne aktivnosti u rekonstrukciji
biljnog pokrova Senja (str. 299—303);
D. Značenje stoljetnog dostignuća izazova
Senja u rješavanju krša Jugoslavije
(str. 303—314).
PRIRUČNIK ZA OCJENJIVANJE
LOVAČKIH TROFEJA


U okviru proslave 100-godišnjice organiziranog
lovstva u Hrvatskoj krajem
1981. u Zagrebu je predstavljena nova knjiga
Lovačkog saveza Hrvatske — Priručnik
za ocjenjivanje lovačkih trofeja iz pera
šumarskog i lovnog stručnjaka delničkog
Šumskog gospodarstva dipl. inž. Alozija
FRKOVIĆA. Knjiga je zapravo sastavljena
od članaka koje je pod zajedničkim naslovom
»Nove formule za ocjenjivanje lovačkih
trofeja« A. Frković objavio u mjesečniku
»Lovački vjesnik« u razdoblju od
godine 1979—1981.


Prvi i najopsežniji dio knjige posvećen
je pravilima za ocjenjivanje trofeja, u
kojem su potanko navedeni i objašnjeni
svi elementi za ocjenjivanje:


Zaključak (str. 315—321).


Literatura (str. 323—332).


Summary (str. 333—334).


Bilješka o piscu (str. 335—340, autor
prof. dr. Josip Kovačević).


Literatura sadrži 268 naslova uz dodatak
14 ostalih izvora kao osnova pošumljavanja,
kompleksnih djela i dr.


Tekst je upotpunjen s 80 fotografija te
13 grafičkih prikaza odnosno karata. To
su: karta prosječnih godišnjih oborina sa
izohijetama i izotermama za period od
1954—1959. godine, karta biljnog pokrova,
karta erodibilnosti, uzdužni poprečni presječci
Senjske Drage, karta kultura opisanog
područja, te karte pluvijalnih i pedoloških
prilika planinskog zaleđa Jadranskog
pojasa Jugoslavije.*)


Dr Pavao Kovačević


* Detaljniju analizu ove knjige, a posebno u
odnosu na šumarstvo, Šumarski list donijet će
naknadno. (UR)
— rogova: srnjaka, jelena običnog, jelena
lopatara, jelena aksisa, divokoze, alpskog
kozoroga i muflona;
— kljove vepra
— lubanje i krzna: medvjeda mrkog,
vuka, risa, divlje, mačke, jazavca i lisice.
Koristeći ovaj priručnik, lovcima i šumskom
osoblju, članovima komisija za ocjenjivanje
trofeja, biolozima i svima onima
koji se zanimaju za lovnu trofejistiku,
posao na verifikaciji trofejnih eksponata
od sada će biti znatno olakšan. Za svaku
od 18 vrsta trofeja i izraženih u 14 vrsta
naše izvorne i udomaćene strane krupne
i sitne trofejne divljači dat je spisak pribora
i pomagala koji su potrebni da bi se
određena trofeja mogla pravilno ocijeniti,
način i postupak pri uzimanju mjera,
obrazac trofejnog lista i dr. Na kraju pri
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 81     <-- 81 -->        PDF

kaza uputa za ocjenjivanje uz svaku trofeju
otisnute su jedinstvene propozicije za
dodjelu medalja vrhunskim lovačkim trofejima,
koje su usvojene na generalnoj
skupštini Međunarodnog savjeta za lovstvo
i zaštitu divljači (CIC) održanoj u
Rimu svibnja 1980. godine. Priručnik sadrži
i sve one izmjene i dopune o dodjeljivanju
takozvanih »poena za ljepotu«,
koji se ocjenjuju gledajući, te upute za
ocjenjivanje novih vrsta trofeja — lubanje
lisice i jazavca, a koje su uvojene od
strane CIC-a u Marseilleu 1977. i Miinchenu
1981.


Drugi dio priručnika pod naslovom
»Obrada lovačkih trofeja« govori o obradi
rogova divljih dvopapkara preživača, kljova
veprova te o obradi i zaštiti koža i lubanja
zvjeradi. Potanko je prikazano pravilno
i nepravilno otpiljivanje rogova, zaštita
kod iskuhavanja lubanja, izbjeljivanje
svih vrsta čelenki i lubanja te monti


ranje trofeja. Autoru je promaklo da upozori
da se trofeje nikada ne smiju umjetno
bojiti ni lakirati. U ovom dijelu posebno
se govori o izradi, izboru vrste materijala
i oblika podložne daščice za trofeje.
Autor ukazuje na štetnu naviku lovaca
u nekim krajevima Hrvatske (Gorski
kotar), da se podložci za trofeje pretežno
izrađuju od tise, proređenog i zakonom
zaštićenog drva. Da se tisi kao spomeniku
prirode loše piše, moguće je zaključiti
iz jedne misli koju sam pročitao
u nedavno izašloj (jednoj drugoj) lovačkoj
knjizi »Lov na srpnjaka« autora i izdavača
M. Rabatića iz Zagreba. Na str. 128
govori se o podlošku za srneće rogove i o
tisi kao našem »naj ekskluzivnij em drvu«
autor navodi: Zbog svega toga se može
slobodno zaključiti da trofeja na zidu
nije kompletna ako nije pričvršćena na


tisovu daščicu«! (podcrtao R. Ch.)


U trećem dijelu Zakonski i drugi propisi
o lovačkim trofejima objavljeni su
integralni tekstovi važećih Pravilnika o
trofejnom listu i Pravilniku o programu
za ispit i način polaganja ispita za ocjenjivanje
trofeja divljači, koji zajedno s
nekim važnijim odredbama Zakona o lovstvu
od godine 1976. predstavlja zapravo
kompletnu zakonsku regulativu iz domene
lovne trofejistike u SR Hrvatskoj.


Lakšem poimanju tekstualnog dijela
priručnika mnogo doprinose akvarelni crteži
trofeja s naznakama mjera dipl. inž.
Nikole FIEDLERA.


Priručnik za ocjenjivanje lovačkih trofeja
ima 96 stranica formata 14 x 18 cm,
a ilustriran je sa 43 crteža i 20 crnobijelih
fotografija. Cijena priručnika je dinara
150,00 a naručuje se kod Lovačkog
saveza Hrvatske, 41000 Zagreb, Nazorova
61.


Inž. Roman Chylak