DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 82     <-- 82 -->        PDF

IV SAVJETOVANJE O NACIONALNIM


I REGIONALNIM PARKOVIMA
JUGOSLAVIJE — Titograd, 1981.


Četvrto jugoslavensko savjetovanje o
nacionalnim i regionalnim parkovima
(parkovima prirode) održano je u Žabljaku
od 19. do 21. IX 1980. godine pod
pokroviteljstvom Predsjedništva Skupštine
Crne Gore. Savjetovanje je organizirao
Republički zavod za zaštitu prirode
SR CG i Samoupravna interesna zajednica
nacionalnog parka »Durmitor«. Tema
Savjetovanja bila je »Metodologija izrade
prostornih planova nacionalnih i regionalnih
parkova«. O tom Savjetovanju
Savjet za čovjekovu sredinu i prostorno
uređenje SIV-a Beograd, u redakciji dr
Mihaila Vučkovića, predsjednika Komisije
za zaštitu i uređenje prirode, izdao
je 1981. god. knjigu pod naslovom »IV
SAVJETOVANJE O NACIONALNIM I
REGIONALNIM PARKOVIMA JUGOSLAVIJE
« opsega 104 stranice. Knjiga sadrži
održane referate te dio rasprave (diskusije).
»Brojni prilozi sa savjetovanja nijesu
objavljeni u ovoj publikaciji, jer autorizirani
materijali nijesu dostavljeni i
pored upornog traženja izdavača publikacije
«, kako u Predgovoru »sa žaljenjem«
konstatira glavni urednik publikacije dr
Mihailo V u č k o v i ć.


Ova knjiga sadrži:
Predgovor (str. 7—8),
Pozdravni govori (str. 9—17),,


Ante Marinović — Uzelac: Metodologija
izrade prostornih planova nacionalnih
i regionalnih parkova (str. 19 —
44),


Zlata Jarić : Ušlo vi i način izgradnje


u
nacionalnim i regionalnim parkovi


ma (str. 45 — 56),


Slađana Krasulja & Života Rado


vanović : Način korišćenja i uređe


nja rezervata u okviru izrade prostor


nog plana nacionalnog parka (str. 57—


61),


Mihailo V u č k o v i ć : Osvrt na sadržaj
programa uređenja nacionalnih parkova
Crne Gore (str. 63—68),


Matjaž J e rš i ć & Stane P e t e r 1 i n :


Izhodišča za planiranje na območju
Triglavoskega narodnega parka (str.
(69 — 75),


Đorđe Milutinovic: Kategorizacija
prirodnih sredina i kvantitativno prisustvo
posjetilaca u Nacionalnom parku
Fruška gora (str. 77 — 85),


Branibor Fabjanić & Mevlida S e r-
d a r e v i ć : Planiranje prostornog uređenja
nacionalnih parkova u Bosni i
Hercegovini u svjetlu zakonodavno-
pravne regulative i prakse (str. 87—
93),


Diskusije (str. 95—102),
Zaključki Savjetovanja (str. 103—104).


Prof. dr Ante Marinović-Uzelac obradio
je kompletnu metodologiju za izradu prostornih
planova za nacionalne parkova
prirode i zajedno s ing. J. Movčanom
predložio termin »zona temeljnog
fenomena « parka nasuprot termina
»stroga prirodna zona«, koji se nalaze u
Konvenciji UICN-a utvrđenoj u Banfu
1972. god. To je onaj dio nacionalnog
parka koji mu daje osnovno obilježje kao
što su npr. u NP Plitvička jezera — jezera.


Prema referatu ing. Đorđa Milutinovića
»u pojedinim prirodnim sredinama Nacionalnog
parka Fruška gora može
se dozvoliti sledeće prosečno kvantitativno
prisustvo građana a da se, pritom,
prirodna sredina bitno ne ošteti i njen
razvoj ne poremeti:u manje izmenjenoj, izvorno stabilnoj
sredini 5 posetilaca/ha

u izmenjenoj, srednje stabilnoj prirodnoj
sredini 4 posctioca/ha

u jače izmenjenoj, labilnoj prirodnoj
sredini 3 posetioca/ha
— u jače izmenjenoj, potencijalno ugroženoj,
vrlo labilnoj prirodnoj sredini
2 posetioca/ha