DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 83     <-- 83 -->        PDF


u potpuno izmenjenoj, degradiranoj
prirodnoj sredini potpuno isključene
posete«
Od Zaključaka tog Savjetovanja
navodimo:


— usvojen je prijedlog Marinović-Movčan,
da se za cijelu zemlju mjesto »regionalni
park« (koji je naziv primjenjivan
u nekim Republikama) koristi naziv »park
prirode« kao i da se primijeni termin
»zona temeljnog fenomena«,
— da je osnivanje parkova prirode od
izuzetnog značaja za čitavu zemlju i da
ovom kategorijom zaštite treba obuhvatiti
veći prostor s posebim estetskim i
biološkim vrijednostima, osobito u pri-


GLASNIK Republičkog zavoda za zaštitu
prirode i Prirodnjačkog muzeja u Titogradu,
No 13, Titograd, 1980.


1. Od 17 objavljenih radova u ovom
svesku »Glasnika« izdvajamo:
— Lakušić, R.: Dvadeset i pet novih
vrsta u flori Crne Gore (str. 15—21),


— Lakušić, R. i P u 1 e v i ć, V.: Rasprostranjene
i ekologija vrste Daphe malyana
Blečić (str. 23 — 27),
— Vizi, O. Vasić, V.: Istorijat ornitoloških
istraživanja Crne Gore sa bibliografijom
(navedeno je 187 naslova),
— Miladinović, M.: Prilog poznavanju
geologije terena između Višegrada
i planine Zvijezde (str. 117 — 122 i jedna
pregledna karta),
— Perović , N.: Dinamika zagađenja
titogradske sredine fluoridima od aluminijske
industrije (str. 139 — 151) i
— Bakić, J. i dr.: Žir kao krušarica
u oskudici (str. 161—169).
2.1 Istraživanja N. Pero vic a pokazala
su, da koncentracija fluorida iz Aluminijskoj
kombinata Titograd u atmosferi
okolnog područja dosižu i do 18
puta iznad dozvoljenih količina što pokamorskim
i brdsko-planinskim područjima,
doline rijeka, jezera i njihove okoline.
»Parkovi prirode«, tekst je Zaključaka,
»naprikladniji su oblik zaštite čovjekove
okoline posebno s gledišta razvoja turizma
i rekreacije, a njihova se egzistencija
može sasvim uskladiti s unapređenjem
šumarstva, poljoprivrede i nekih
drugih djelatnosti«.


Nekoliko točaka Zaključaka odnosi se
na NP Durmitor, a za kanjon i rijeku
Piv u deklariraju da »pretstavljaju izuzetnu
vrijednost prirodnih dobara Jugoslavije
pa ih treba u cijelosti zaštititi«.


O.
Piškorić
zuje »da je ovo područje ozbiljno napadnuto
fluoridima iz postrojenja elektrolize
Aluminijskog kombinata u Titogradu,
a mogu se očekivati pojačana zagađenja
puštanjem u pogon i druge faze
elektrolize«. (str. 150).


2.2 »Žir kao krušarica u oskudici
« je referat, kojeg su autori, (osim
navedenog J. Bakica i M. Škare, M.
Micković, M. Gedo i I. Fredotović) održali
na II sastanku prehrambenih tehnologa,
biotehnologa i nutricionista Hrvatske
u Zagrebu lipnja 1979. Autori su ispitali
sastav i kaloričnu vrijednost žira
6 vrsta hrastova s Kraškog područja i
to: 4 uzorka žira česmine (Qu. ilex) —
1 uzorak iz park-šume (Marjan?) u Splitu,
2 iz makije na otoku Cresu i 1 s kamenjara
na otoku Cresu; dva uzorka žira
kitnjaka (Qu. petrea) i 1 s Mosora a 1
iz Crne Gore; dva medunca (Qu. langinosa)
— 1 s otoka Lokrum a drugi iz
Crne Gore te po 1 uzorak lužnjaka (Qu.
robur scutarenis) iz Crne Gore i makedonskog
hrasta (Qu. trojana) iz Crne Gore
(Iat. nazivi prema referatu).


Zirovo brašno u smjesi s pšeničnim
brašnom u omjeru 1:1 »pokazalo se kao
najprihvatljivije u pogledu kvaliteta vezi


169
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 84     <-- 84 -->        PDF

vanja, pečenja, ukusa i racionalne potrošnje
pšeničnog brašna«. U radu se nalaze
i usporedni podaci o količinama masti,
bjelančevina i ugljičnih hidrata u brašnu,
a sastav im je slijedeći:


— žirovo brašno: 3,260/0 masti, 4,67%
bjelančevina i 80,15% ugljičnih hidrata,


— pšenično brašno tip »B« 80—90%>:
l,5°/o masti, 11,7% bjelančevina i 74,3J/u
ugljikohidrata,
— pšenično brašno tip »600«: 1,1% masti,
10,9% bjelančevina i 75,5J/o ugljikohidrata;
— kalorična vrijednost žirovog brašna,
u 100 gr, iznosi 331 kal. (nije iskazano u
joule-ima), pšeničnog »B« 350 kal. a pšeničnog
»600« 364 kal.
Za prehranu ima prednost žir česmine
, jer sadrži najmanje treslovine
te je prihvatljiv za prehranu i bez prethodnog
odrastranjivanja ove primjese
(žir česmine sadrži 4,9% treslovine, medunca
6,2% a kitnjaka 8,8%). Dodajem,
da u Španjolskoj razlikuju »slatki« i »gorki
« žir od česmine. Moja ispitivanja, da
li se i u našim krajevima (u Dalmaciji
i na otocima) razlikuje »slatki« i »gorki«
žir dala su negativan odgovor. Vjerojatno
je to »slatki« žir, jer vlastito kušanje
pokazalo je, da oljušten žir gotovo da
nema gorči okus od okusa lješnjaka (gorčina
žira s korom jača je od oguljenog).


Žir s različitih lokaliteta ima i različit
sastav. Za žir česmine dani su ovi podaci
(djelomično zaokruženi):


Lokalitet:
Sastav: 12 3 4


voda 34,1 40,4 39,8 37,9
pepeo 1,3 1,1 1,1 1,2
celuloza 4,3 5,8 3,5 5,7
mast 4,9 3,2 2,9 3,9
bjelančevine 3,1 2,5 1,8 2,1
ugljohidrati 56,6 47,0 50,8 49,2


Kal./100 gr 296,6 204,6 213,9 217,0


(pod br. 1 lokalitet Split, pod 2 lokalitet
Cres kamenjara, 3 i 4 lokalitet Cres makija)


Korištenje žira za ljudsku prehranu
bilo je, kako i autori navode, u prošlosti,
ali sada su ispitane i kvalitete te, potencijalne,
hrane. Međutim, svojedobno u
velikoj mjeri koristio se žir u ljudskoj
hrani preko domaće stoke, svinja i ovaca,
pa se npr., u Dalmaciji žir prodavao
na tržnici, a vrijednost starih hrastovih
stabala nije se procjenjivala prema vrijednosti
njegovog drva nego prema urodu
žira. Posebno je značajna vrijednost
žira česmine u prehrambenoj industriji,
jer to ukazuje na mogućnost korištenja
i saslojina makijskog tipa tj. česmine
koje se zbog edafski činioca ne mogu razviti
u veće pa ni manja stabla. Dakle,
uz korišćenje takvih sastojina za proizvodnju
tanina ili gnojiva (v. Šum. list
br. 10—12/1981. str. 520) one se mogu, u
proizvodnom smislu, koristiti i za prehranu.


3. »Povodom 40 godina od objavljivanja
prvog naučnog rada« dra Dušana V u čković
a ovaj broj »Glasnika« donosi i
prikaz života i rada ovog crnogorskog šumarskog
stručnjaka iz pera dr V. P e 1 ević
a (str. 171 — 178).
D. Vučković rođen je 16. 06. 1912. u
Butte, Montana, USA, ali je osnovnu školu
i gimnaziju polazio na Cetinju, a šumarstvo
studirao na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu u Beogradu. Cijeli radni
vijek (od 1935. do 1976. god.) proveo je
u Crnoj Gori, počevši od Odsjeka za šumarstvo
Banske uprave Zetske banovine
na Cetinju do Republičkog poslovnog udruženja
šumarstva i industrije za preradu
drveta. Uz rad na području šumarstva,
Vučković je bio aktivan i na području
zaštite prirode (proglašenje Lovćena,
Biogradske gore i Durmitora 1952. g. nacionalnim
parkovima, prvi crnogorski zakon
o zaštiti prirode 1961, i osnivanje
Republičkog zavoda za zaštitu prirode,
koji je počeo raditi 1962. god.). D. Vučko