DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 88     <-- 88 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


Wolfgang Schwenke: LEITFADEN DER FORSTZOOLOGIE UND
DES FORSTSCHUTZES GEGEN TIERE.


(Osnove šumarske zoologije i zaštite šuma od životinja). Izdaje P.
Pary, Hamburg-Berlin 1981., str. 188, cijena 29 DM.


Prof. dr W. Schwenke je predstojnik
Katedre za primijenjenu zoologiju i Instituta
za primijenjenu zoologiju LM Univerziteta
u Miinchenu. Jedan je od vodećih
evropskih stručnjaka u oblasti Šumarske
zoologije, šum. entomologije i zaštite
šuma. Urednik je dvaju renomiranih entomoloških
časopisa, koje izdaje poznata
naklada P. Parey. Pod njegovim vodstvom
ista naklada izdaje velebno djelo u 5 svezaka:
Die Forstschädlinge Europas. Pisac
je brojnih naučnih i stručnih rasprava
i članaka, jedan od vodečih evropskih autoriteta
u svojoj struci. Taj vrlo ugledni
i kompetentni stručnjak objavio je nedavno
knjigu pod gornjim naslovom u Parey-
evoj biblioteci »Studientexte«. Treba odmah
reći da je to izvrstan udžbenik za
područje koje obrađuje i da ga treba prikazati
i preporučiti našoj stručnoj javnosti.


Udžbenik je podijeljen u 3 glavna dijela
i to: 1. Opća zoologija za šumare (zoološke
osnove); 2. Specijalna šumarska
zoologija i 3. Zaštita šuma od životinja.


U 1. dijelu (Opća zoologija) obrađena
su ova glavna poglavlja: porijeklo, rasprostranjenost
i razvoj (biljka i životinja, filogeneza,
prirodni sistem, geografija životinja,
razmnožavanje, nasljeđivanje);
građa i tjelesne funkcije (stanica, tkivo,
organi, skelet, kretanje, izmjena tvari, osjetila,
živčani sistem, rasplođivanje, hormonalni
sistem, termoregulacija); životi
nja i okoliš (bionomija, etologija, ekologija,
struktura i funkcioniranje ekosistema,
kruženje materije, tok energije, reguliranje
populacija i ekosistema, manipuliranje
ekosistemom — čovjek/ekosistem).


2. dio udžbenika (Specijalna šumarska
zoologija) po riječima samog autora, predstavlja
težište cijele knjige. Pisac je slijedećim
riječima objasnio zašto je to tako:
»U vrijeme kada u šumarstvu ekologija
sve više dobiva na značenju od ekonomije,
šumar je dužan da si stvori predodžbu
o svim oblicima životinja u šumi — ne samo
gospodarski važnima — i da shvati
da su sve šumske životinje članovi ekosistema.
«
U tom su dijelu obrađene skupine i
vrste 7 (od ukupno 10 koljena (phylum)
životinja, koje pridolaze u šumi. Izostavljena
su koljena Porifera, Coelenterata i
Echinodermata tj. vodene, uglavnom
morske životinje. Ovaj dio obuhvaća nešto
više od polovice cijelog opsega knjige.
S obzirom na mnoštvo životinjskih formi,
limitirani opseg i namjenu knjige (visokoškolski
udžbenik), autor je vrlo uspješno
riješio postavljeni zadatak. Opisane
su sve grupe životinja, koje se nalaze
u šumi, te karakteristične ili najpoznatije
vrste — predstavnici tih grupa.
Opis je vrlo koncizan, što je uostalom
karakteristika cijele knjige. Osim morfoloških
i bioloških karakteristika često su
spomenuti — gotovo u formi natuknice


— znanstveni problemi, vezani uz tu skupinu
ili vrstu. Bitne morfološke karakteristike
ilustrirane su dobrim crtežima.
3. dio knjige (Zaštita šuma od životinja),
iako po broju stranica obuhvaća jedva
četvrtinu opsega knjige, možda je njen
najvredniji dio. U njemu su, naime, sažeto
prikazna sva suvremena dostignuća
u toj oblasti šumarstva, u kojoj — za
razliku od opće i šumarske zoologije —