DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 89     <-- 89 -->        PDF

nova spektakularna otkrića pristižu (izvanredno)
brzim tempom. To se naročito
odnosi na tehniku zaštite šuma tj.
na nove metode i sredstva u fitofarmaciji.
U tom su dijelu obrađena ova glavna
poglavlja: kontrola, dijagnoza, prognoza,
terapija (fizikalne, kemijske, biološke,
biotehničke metode suzbijanja); higijena
šuma (uzgoj otpornih vrsta drveća,
uklanjanje habitata, divljač, naseljavanje
domaćih i stranih neprijatelja štetnika,
šumsko-uzgojno mjere). Naročito
su vrijedna poglavlja o biotehničkim metodama
suzbijanja, koja među ostalim in


formiranju o selektivnim insekticidima,
hormoidima, seksualnim i agregacionim
atraktantima i dr.


Čitajući ovu knjigu, naročito poglavlja


o strukturi i fukcioniranju ekosistema,
ne mogu a da da se ne prisjetim slijedećeg
apsurda: mi šumari pretendiramo
na istaknuto ili čak vodeće mjesto među
poznavaocima i istraživačima zakonitosti
L´ITALIA FORESTALE E MONTANA
XXXVI — 1981 — No 6


U šestom broju, koji je stigao kada je
prikaz svih 5 brojeva bio već tiskan (u


S. 1. br. 1—3/1982), na uvodnom mjestu
nalazi se članak Alfonsa ALESSANDRINl-
ja pod naslovom »Vrijeme vjerovanja
«. To je kako piše uredništvo na
uvodnom mjestu, »prvi od duge serije u
kojoj se neće pretresti ni tehnički ni ekonomski
ni politički problem nego iznositi
razmišljanja generalnog direktora, i Riviste
(tj. ovog časopisa), ponuđena svim
šumarskim radnicima. U tim razmišljanjima
razmatrat će se porijeklo idealnih
vrijednosti koje su osnovica našeg izbora
struke i koje moraju biti prisutne u našem
svagdašnjem radu«. A Alessandrini
veli: »Šuma je najljepši izražaj Stvoritelja,
spas svijeta, čovjekova savjest svih
vremena i ogromni izvor energije koja se
neprekidno obnavlja... Prosvjećenost jedekosistema
(posebno šumskih), a pri tome
na zagrebačkom Šumarskom fakultetu,
vjerojatno jedinom u Evropi, ne postoji
predmet Zoologija. Otkuda nam te
pretenzije, kada ne poznajemo osnove ekosistema
tj. dio koji se odnosi na životinjske
organizme.


Knjiga W. Schwenke-a odličan je udžbenik
zoologije za šumare, uključujući
i dio zaštite šuma od životinja. Vrlo je
sažeta, ali daje dobar uvid u životinjski
svijet šume i u zakonitosti tog svijeta.
Sadrži informacije o svim najnovijim
spoznajama i dostignućima disciplina
koje obrađuje. Zbog svega navedenog treba
ju toplo preporučiti svim šumarima,
ne samo studentima šumarstva za koje je
prvenstveno napisana, nego i stručnjacima
u praksi. Bilo bi korisno prevesti
tu knjigu, jer bi ona ispunila veliku i
neugodnu prazninu u našoj stručnoj literaturi
na tom području.


I. Spaić
nog naroda mjeri se ljepotom njegovih
šuma. ... Mi smo povlašteni da se stručno
bavimo šumom, da je uzgajamo. Djelatnost
šumara ujedinjuje a ne dijeli...
Djelatnost koja je kultura, poezija i filozofija
života, koja je sloboda, mašta, čistoća,
prošnja. Velikodušna djelatnost, jer
gleda u budućnost i priprema dobra za
druge.«


Isti autor u članku »Turizam, urbanizam,
zaštita prirode i šu-
m a« naglašava da je »šuma od najveće
važnosti kao elemenat valoriziranja krajolika
« a »šumari moraju biti aktivni u
unapređivanju polivalentnih funkcija šume
i moraju zadržati položaj koordinatora
između tih djelatnosti.«


U članku P. CASANOVA et al. »Važnos
t z e č j a k a« (Sarothamnus scoparus
Koch.) za prehranucervitida«
saopćeni su rezultati istraživanja Zootehničkog
instituta Sveučilišta u Firenci o
vrijednosti ove biljke za prehranu srna,


175