DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 90     <-- 90 -->        PDF

jelena i jelen-šarenjaka. Rezultati analiza
pokazuju, da hranivost zečjaka odgovara
hranivosti livadnog sijena i veća je nego
hranivost žitne slame. Zečjak je značajan
za prehranu divljači, zaključuju autori,
posebno zimi, kada je znatan dio krošnje
iznad snijega. Značenje zečjaka za prehranu
divljači je i u tome, jer uspjeva
i na manje plodnim staništima.


F. SORBETTI-GUERRI saopćuje rezultate
svog ispitivanja primjene resorsin-
fenol-formaldehida kao ljepil a u proizvodnji
lameliranog drva, a P. CASANOVA
piše o jelenskoj divljači u
talijanskim šumama. U nedalekoj prošlosti,
prema zapisu Castelli-ja 1939. god.,
jelen se u Italiji nalazio samo na područZNANSTVENI
RADOVI
Instituta za istraživanja šumskog gospodarstva
Zvolen, SR Slovačka,
br. 31/1981.


Ovaj broj Znastvenih radova sadrži rezultate
istraživanja o ceru te hrastovima
lužnjaku i kitnjaku na području Slovačke.
To su:


A n č ä k, J .: Cvjetanje i rodnost nekih
vrsta roda Quercus u Slovačkoj (str.
13-29).


Istraživanje o cvjetanju i rodnosti hrastova
obavljena su od 1971. do 1974. na
pokusnoj plohi Bab kod Nitre a od 1975.
do 1978. godine u Malim Karpatama u
okviru internacionalnog biološkog programa
(IBP) o produkciji biomase i energetske
vrijednosti sjemena šumskog drveća.
Istraživanja su provedena metodom
fenoloških opažanja, odnosno praćenja
stvaranja cvjetnih pupova, toka cvatnje,
oprašivanja i oplodnje te razvoja i dozrijevanja
sjemena. Za praćenje fenofaza
korišćene su probne plodne grane, a intenzitet
pojedinih fenofaza utvrđen je
brojem generativnih organa po tekućem
metru plodnih grana i sve zatim preračunato
na cijelu krošnju.


ju Alpa, dok je danas rasprostranjen po
cijeloj zemlji. Proširenje areala jelena rezultat
je šumarske politike da se šume
panjače pretvaraju u visoke. Međutim nužno
je nadzirati brojno stanje, jer jelen
predstavlja opasnost za šumu odgrizanjem
mladica i guljenjem kore.


Ovaj broj, a time i godište, završava
nekrologo m Aleksandru MARCELLU


(28. 06. 1894 — 22. 12. 1980), botaničaru.
A. Marcello je, kako navodi autor nekrologa
Roberto C o r t i, 1934. godini inicirao
fitofenološka promatranja i s tog područja
Talijanska šumarska akademija izdala
je 1953. godine njegovu knjigu »Nov
a f e n o 1 o g i j a«.
Ovim istraživanjima postignuto je kako
za biologiju tako i za šumarsku praksu:


a) bolje poznavanje morfologije generativnih
organa, muških i ženskih, te
morfološko-anatomske građe plodova uz
opis procesa od cvatnje do sazrijevanja
ploda;


b) pobliže su istraženi faktori koji utječu
na pojavu i razvoj cvjetnih pupova
te periodicitet i intenzitet uroda sjemena:


c) korišćenje dobivenih pokazatelja za
procjenu odnosno predskazivanje uroda
sjemena tih hrastova.


Loeffler, A.: Optimalizacija prihranjivanja
mineralnim gnojivima ponika
hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.)


(str. 31-61).


Autor je istraživao djelovanje u geometrijskoj
progresiji povećanih doza dušika
(25, 50 i 100 kg po ha), fosfora (40,
80 i 160 kg po ha Pi-Os) i kalija (30, 60 i
90 kg K2O) i to dušik kao mokraćevina
(45!l/o N) i amonijeva salitra (33»/» N),
fosfor u superfosfatu (8´%> P) a kalij u
kalijevom sulfatu (43»/» K). U konkretnom
slučaju kao optimalno doziranje pokazalo
se dodavanjem N 90—120 kg, P2O5