DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 93     <-- 93 -->        PDF

sa krošnjama stabala u obliku bouquet-a;
drugi ekotip su lužnjakove sastojine u
istočnoj Slovačkoj u ravnici Košića i u
is točno slovačkoj dugodolini. Stabla imaju
krošnje većinom u obliku metle i kratkog
su debla.


C i f r a , J .: O problematici rekonstrukcije
podunavskih šuma nakon izgradnje
vodograđevina (str. 247—256).


Hidromelioracijama Gapčikovo — Nagymaros
opao je nivo podzemne vode u
tolikoj mjeri, da će sastojine mekih listača
trebati zamijeniti tvrdim listačama
(hrastom, jasenom, bagremom). U radovima
treba primijeniti mehanizaciju.


LESNICKA PRÄCE 60 (1981)


Br. 1.


Dušek, V.: Uzgajanje velikih sadnica
u omotima i sadašnje mogućnosti njihovog
korišćenja


Za proizvodnju velikih sadnica u omotima
smreke i bukve visine 50-70 cm preporuča
se tzv. kratkotrajni uzgoj sadnica
odnosno, u trajanju koje ne prekoračuje
2,5 mjeseca. Za sadnju u omote s
relativno malim sadržajem (do 1,5 litre)
namjenjene su 4 — 5 godišnje sadnice
iz rasadnika s prorjeđenim korijenjem.
Opisane su mogućnosti produženja vremena
sadnje, njega izravno u transportnim
kontejnerima, predložen je način
transporta i sadnja takvih sadnica strojem
RZS 1 s izmijenjenim ralom priređenim
za sadnju sadnica visine do 90
cm i s omotom korijenja promjera do
12 cm.


Šindelaf, J.: Prva kultura ariša
(Larix decidua) iz sjemena sa sjemenskih
plantaža u ČSSR


Prva kultura iz sjemena sa sjemenskih
plantaža ariša (Larix decidua) je osnovana
u ČSR u proljeće 1966. godine. Sjeme
je ubrano s 5—7 godišnjih cjepljenih stabala.
Sjetva je provedena odvojeno po
klonovima. Kao standard za upoređiva


Koči, Z .: Tehnologija eksploatacije
drva u nedozrelim sastojinama i industrijsko
iskorišćivanje tog drva (str. 257—
—265).


U nedozrelim hrastovim sastojinama i
u iskorišćivanju proredama kao najpogodnija
metoda pokazala se primjena
kompleksnih radnih grupa i izrade sortimenata
prostornog drva nakon što se
stabla izvuku iz sječine. Takva tehnologija
omogućuje povećanje produktivnosti
rada za 72»/o u usporedbi s tradicionalnom
tehnologijom tj. izradom prostornog
drva kod panja.


Ing. Bernard Hruška


nje je korištena sjetva sjemena iz priznate
sastojine sudetskog ariša. Potomstvo
iz sjemena iz sjemenskih plantaža je
dostiglo u starosti 16 godina, prosječnu
visinu od 8,87 do 10,36 m i premašuje
izrazito u ovom indeksu kontrolu. Masa
srednjeg stabla je u poređenju s kontrolom
veća za 29—52%-


Lokvenc, T.: K problematici uvođenja
novih metoda kod pošumljavanja


Mnoge nove metode, a i mala pnilagođavanja,
tehnološkog toka pošumljavanja
nisu prije uvođenja dovoljno ispitane, osobito
ne s gledišta utjecaja na rast sadnica.
Zahvat u biologiju šumskog drveća
u juvcnilnom stadiju može naime izazvati
neželjene promjene u razvoju, koji dostižu
kritični stadij. Ova spoznaja je dokumentirana
na utjecaju mnogih omota
na rast deformacija korijenja, a i neodgovarajuće
upotrebe mehaničke zaštite
protiv žderanja, koje ostavlja izrazito oštećene
kulture.


Kantor,?.: Hidrično djelovanje brdskih
šuma zimi


U tri zimska razdoblja (1976/1977 —
1978 1979) je upoređivano hidrično djelovanje
zrelih sastojina smreke i bukve u
Orlickim gorama (890 m nadmorske visine).
Za obje sastojine utvrđene su
vrijednosti snježnog pokrivača, intercep


179