DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 97     <-- 97 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


88.
redovne skupštine Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
održane u Zagrebu 18. 12. 1981.
Prisutni: Skupštini su prisustvovali delegati područnih Društava IT šumarstva
i drvne industrije u Bjelovaru, Delnicama, Gospiću, Karlovcu, SI. Brodu, SI. Po
žegi, Splitu, Varaždinu, Virovitici, Vinkovcima i Zagrebu, zatim dosadašnji Upravni
i Nadzorni odbor Saveza, članovi Redakcijskog savjeta Šumarskog lista te članovi
pojedinih pomoćnih radnih tijela Saveza, svega oko 70 učesnika.


DNEVNI RED


I Društveni dio


1.
Otvorenje skupštine i riječ predsjednika Saveza prof, dr B. Prpića.
2.
Izbor radnog predsjedništva skupštine, verifikacione i kandidacione komisije
te zapisničara i ovjerovitelja skupštinskog zapisnika.
3.
Izvještaj verifikacione komiisje o pravovaljanosti skupštine.
4.
Izmjene nekih članova u Statutu Saveza.
5.
Izvještaj tajnika dr Nikole Komlenovića o radu Saveza između 87. i 88. redovne
skupštine tj. od 16. 12. 1976. do 18. 12. 1981. god.
6.
Izvještaj glavnog urednika Šumarskog lista prof, dr B. Prpića.
7.
Razmatranje financijskih izvještaja i izvještaj Nadzornog odbora o financijskom
poslovanju Saveza u razdoblju od 1976. do 1981. godine.
8.
Rasprava o izvještajima i davanje razrješnice dosadašnjim članovima Upravnog
i Nadzornog odbora Saveza.
9.
Izvještaj Kandidacione komisije i izbor predsjednika i članova Predsjedništva
te članova Samoupravne radničke kontrole.
10. Riječ novoizabranog predsjednika Predsjedništva.
II Stručni dio Skupštine


1.
Informacija o izmjeni i dopuni Zakona o šumama iz 1977. g.
2.
Akcija pošumljavanja u 1981. g., koju je, na poticaj Saveza IT šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, organizirao SSRNH.
3.
Problematika izvoza proizvoda drvne industrije SRH.
III Zaključak Skupštine


RAD SKUPŠTINE


1.
Otvorenje Skupštine i riječ prof, dr B. Prpića
Skupštinu je otvorio dosadašnji predsjednik Saveza i pozdravio sve prisutne
članove i uzvanike, kao i delegacije pojedinih područnih DIT-ova te im zaželio uspješan
rad!