DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 98     <-- 98 -->        PDF

S nekoliko snažnih riječi evocirao je bolni gubitak naše domovine povodom
smrti predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita! Slava mu i velika
hvala!


U svojem daljnjem izlaganju prof, dr B. Prpić iznio je u kraćim crtama uspješan
i plodan rad dosadašnjeg Upravnog i Nadzornog odbora, kao i ostalih radnih
odbora Saveza i Šumarskog lista u proteklih pet godina rada Saveza i njegovih
područnih terenskih DIT-ova. Detaljniji opis rada i djelovanja Saveza sadrži tajnički
izvještaj, kojeg podnosi tajnik Saveza dr N. Ko m 1 e n o v i ć.


Ovdje bi samo naveo neke krupnije promjene u društvenom pogledu, jer se
sprema nova prekvalifikacija Saveza kao dosadašnjeg »udruženja građana« u
»društvenu organizaciju« o čemu će kasnije biti više rečeno. Također se spremaju
izmjene i dopune dosadašnjeg Zakona o šumama, iz 1977. g., pa sprovedba Zakona


o udruženom radu, određivanju šumsko-gospodarskih područja, reprodukciji šuma
na kontinentalnom dijelu zemlje, kao i na kršu, sitnim pilanskim kapacitetima,
problematika privatnih šuma, ponovno razmatranje držanja koza i dr.
U društvenom dijelu naši gorući problemi su u vezi sa zgradom »Šumarski
dom«, jer sudski procesi i nadalje miruju na sudovima unatoč naših brojnih urgencija!


Imamo problema i s našom izdavačkom djelatnošću, kao i malom broju pretplatnika
na naš 106 godina stari Šumarski list o čemu detaljnije u tajničkom
izvještaju.


2. Izbor skupštinskih tijela
a) U radno predsjedništvo izabrani su: ing. Nada Antonović (Bjelovar),
mr Joso Gračan (Jastrebarsko), dr Nikola Komlenović (Zagreb), ing. Pavao
Mravunac (SI. Požega) i dr Branimir Prpić (Zagreb).


b) u verifikacionu ko mi siju izabrani su: ing. Franjo Petrović, ing.
Nadan Sirotić i ing. Rudi Štraser (svi iz Zagreba);


c) u kandidacionu komisiju izabrani su: ing. Drago Bartovčak (Bjelovar),
ing. Alojz Frković (Delnice), mr Ivan Mrzljak (Karlovac) i ing. Nedeljko
Pauča (Slav. Požega).


d) za zapisničara izabran je ing, Rudolf Antoljak, a za ovjerovitelje
dr Nikola Komlenović i ing. Srećko Vanjković.


3. Izvještaj verifikacione komisije
Verifikaciona komisija kontstatira, da skupštini prisustvuje: 43 delegata terenskih
DIT-ova, 14 članova dosadašnjeg Upravnog i Nadzornog odbora te 15
uzvanika, pa prema tome skupština može pravovaljano raditi.


4. Izmjene u Statutu Saveza
U skladu s promjenama nekih odredaba Statuta SITH i SITJ, Upravni odbor
je predložio a Skupština je prihvatila izmjene Statuta SITŠDIH, kojima se kao
kolektivni organ Skupštine bira Predsjedništvo Saveza te mjesto Nadzornog od
bora Samoupravna kontrola. Novi tekstovi Statuta glase:


— Predsjedništvo Saveza IT Šumarstva i drvne industrije Hrvatske je kolektivni
izvršni organ Skupštine, koji vodi poslove Saveza po principu kolektivnog
184