DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 99     <-- 99 -->        PDF

odlučivanja i odgovornosti u cjelini u vremenu između dvije skupštine. Predsjedništvo
se sastoji od najviše 31 člana i bira se na 4 godine. Izbor članova Predsjedništva
obavlja se na osnovu prijedloga izborne kandidacione komisije.


— Na prijedlog Kandidacione komisije Skupština bira i predsjednika Predsjedništva
i to između članova Predsjedništva s mandatom na 2 godine.
— Izvršni odbor sastoji se od 7 —11 članova, koje bira Predsjedništvo iz svojih
redova i sa mandatom od 2 godine. Radom IO rukovodi predsjednik Predsjedništva
Saveza, kojega u otsustnosti zamjenjuje jedan od članova Predsjedništva. Članovi
10 mogu biti birani i u dva uzastopna mandata. 10 Saveza je operativni organ Predsjedništva
koji obavlja svakodnevne poslove i organizira sjednice, kao i ostale
svakodnevne tekuće poslove i ostale zadatke koje mu odredi Predsjedništvo.
Broj delegata iz područnih DIT-ova, koji čine Skupštinu ovisi o broju redovnih
i punopravnih članova svakog Društva (DIT-a) i to: do 50 članova po jedan (1)
delegat, od 50 — 100 po 2 delegata, od 100 — 150 članova tri (3) delegata i preko 150
članova pet (5) delegata.


— U cilju što uspješnije, neposrednije i efikasnije kontrole, zaštite društvene
imovine te drugih prava i obaveza Skupštine osniva se Samoupravna radnička
kontrola. Odbor se sastoji od 5 članova i 5 zamjenika, koje Skupština bira s mandatom
od 4 godine iz redova područnih DIT-ova, Samoupravna radnička kontrola
za svoj rad odgovora Skupštini i njoj podnosi izvještaj o svom djelovanju.
5. TAJNIČKI IZVJEŠTAJ
O RADU SAVEZA IT ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE U OVIH
PROTEKLIH 60 mjeseci odnosno od dana 16. 12. 1976. g., kada je održana 87. g.
skupština, do danas.


Današnji UO u ovom vremenskom razdoblju održao je u svemu 17 sjednica.


Zapisnici svih ovih 17 sjednica rada Saveza obuhvaća 125 stranica normalnog
formata A-4 (manja knjiga).


Današnji UO Saveza, koji je izabran na 87,. redovnoj skupštini, broji 11 članova.
Na čelu UO bio je prof, dr Branimir Prpić, I podpredsjednik ing. Edo Kalajdžić
(Osijek), II podpredsjednik ing. Ivica Milinković, tajnik dr Nikola Komlenović
te članovi ing. Nada Antonović (Bjelovar), ing. Dragutin Böhm, ing. Ivan Dejalković,
dr Slavko Matić, mr Đuro Kovačić, šum. tehn. Andrija Kusanić (Karlovac)
i ing. Vilim Živković time, da se u toku mandata A. Kusanić zahvalio na dužnosti,
a mjesto njega kooptiran je šum. tehničar Ivica Petričević.


Danas Savez okuplja 20 područnih DIT-ova šumarstva i drvne industrije u
svim većim sjedištima odn. većim šumskim i drvno-industrijskim područjima. U
ovim DIT-ovima učlanjeno je preko 2400 inženjera i tehničara (oko 1650 inženjera
šumarstva i preko 1750 tehničara).


Rad spomenutih terenskih DIT-ova (bivših Šumarskih društava) na nekim je
područjim azaista na zavidnoj visini, ali takovih je veoma malo. Tu ističemo rad
DIT-a Vinkovci, Bjelovar, Osijek, Podr. Slatina, Senj i Zagreb. To, međutim, ne
znači da ostali DIT-ovi nisu ništa radili, ali se nisu javljali ni slali zapisnike o svom
radu (skupštine, sjednica odbora i dr.) kako bi Savez bio informiran i objavljivao
ih u Šumarskom listu.