DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 107     <-- 107 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Emilija Vukićević:


DEKORATIVNA DENDROLOGIJA


II dopunjeno izdanje, IŠRO


»Privredno finansijski vodič«,
Beograd 1982, 781 str.


Ovo je 2. dopunjeno izdanje univerzitetskog
udžbenika koji je napisala dr E.
Vukićević redoviti profesor Šumarskog
fakulteta u Beogradu. U ovom izdanju
materija je dopunjena i djelomično izmijenjena.
Opći dio je nov a posebni dio
je obogaćen nekim vrstama, formama i
kultivarima kao i novijom literaturom
vezanom za pojedine vrste odnosno rodove
i familije. Literatura u knjizi je
veoma opširna. Kod opisa vrsta važnijih
rodova dat je prikaz publikacija koje
se odnose na te vrste, a na kraju knjige
prikazana je ona literatura koja se
odnosi na cjelokupnu materiju. Broj fotografija,
crteža i arealskih karata je povećan
na 561. Na kraju knjige dat je
registar naučnih naziva i registar narodnih
imena.


Udžbenik je podijeljen na dva dijela:
opći i posebni dio. U općem dijelu koji
obuhvaća 43 stranice obrađena je materija
u poglavljima pod naslovima: podjela
drvenastih vrsta prema obliku i visini,
neke morfološke i dekorativne osobine
drvenastih vrsta (korijen, stablo,
krošnja, kora, list, cvijet i cvat, plod),
ekološki faktori, zagađenost zraka i drvenaste
vrste, životni oblici biljaka, spektar
životnih oblika, geografski areali, introdukcija,
fenologija drvenastih vrsta i
taksonomske kategorije.


Težište udžbenika je na posebnom dijelu,
koji obuhvaća 706 stranica. U tom
dijelu dat je prikaz autohtonih i stranih
vrsta drveća, grmova, polugrmova i povijuša.
Osim vrsta opisane su i niže tak


sonomske jedinice (podvrste, varijeteti i
forme) kao i mnogi ukrasni kultivari značajni
za ozelenjavanje naselja i predjela.
Tako npr. kod roda Picea opisano je 9
vrsta, kod roda Juniperus 13, kod roda
Salix 15, od Tilia 6, od roda Acer 15 vrsta
itd.


Od kultivara prikazani su obično oni
koji se najčešće uzgajaju npr. kod Picea
pungens opisani su kultivari ´Argentea´,
´Columnaris´, ´Glauca´, ´Glaucb Pendula´,
´Glauca Globosa´ i ´Viridis´, kod Acer platanoides
opisano je 5 kultivara: ´Globosum´,
´Columnare´, ´Faassens Black´, ´Laciniatum´
i ´Schwedleri´. S obzirom na
ogromnu materiju koja se u knjizi obrađuje
autorica je radi lakšeg savladavanja
iste donijela veći broj taksonomskih
ključeva za određivanje rodova i vrste.
Vrste su obrađene sistematskim redom.
Pored botaničkog opisa pojedine vrste i
njezinih nižih taksona težište je stavljeno
na opis hortikulturnih kultivara. Kod
mnogih vrsta značajnih ili perspektivnih
za hortikulturu i uzgoj u Jugoslaviji dati
su i podaci o raznim vanjskim faktorima
(mraz, suša, temperatura, oborine, tlo,
vjetar, insolacija, štetni plinovi, prašina
i dr.) koji utječu na uspješan rast biljke
u urbanim i drugim sredinama. Skoro
za svaku vrstu date su njen hortikulturne
karakteristike. Crteži i fotografije
su znalački načinjene i zajedno s areal-
skim kartama su značajan prilog tekstu.


Udžbenik Hortikulturna dendrologija
prof. Emilije Vukićević je prvi takve vrste
kod nas. Materija u knjizi je sistematično
obrađena. S obzirom na opseg
i sadržaj knjige smatramo je veoma vrijednim
prilogom našoj dendrološkoj literaturi,
a naša hortikulturna znanost i
struka dobili su značajno djelo. Knjiga
je namijenjena studentima hortikulture
kao i srodnih područja. Preporučujemo


309