DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 113     <-- 113 -->        PDF

2. »Jela (Abies alba Mill.) je vrlo korisna
vrsta u šumama Makedonije«, uvodno
konstatira N. Popnikola u naprijed
navedenom »Prilogu za proučavanje varijabilnosti
i morfoloških karakteri stika
šišarica jele« (Abies alba
Mill.) u prirodnim populacijama SR Makedonije
« i nastavlja da »prilikom očetinjavanja,
a samim tim i prilikom poboljšanja
strukture tih šuma, jeli pripada dominantno
mesto«. Šteta što autor nije
naveo i površinu kako čistih jelovih sastojina
tako i mješovitih bilo četinjača
bilo listača i četinjača.
Materijal za proučavanje sakupljen je
s »osam najkarakterističnijih populacija
širom republike«, tj. s lokaliteta:


1.
Pelister (od 1360 do 1610 m.n.v.)
2.
Kajmakčalan (1650 m.n.v.)
3.
Sliv Brajčinske reke (1500 do 1600
m.n.v.)
4.
Bistra (1400 m.n.v.)
5.
Galičica (1400 m.n.v.)
6.
Vrteška (1380 m.n.v.)
7.
Belasica (1350 m.n.v.)
8.
Kožuf (1150 m.n.v.).
Po boji češeri su smeđasti (braonasti),
zelenkasti i intermedijari. Dužina se kreće
od 111,41 ± 1,68 (na Galičici) do
158,73 ± 3,05 mm (na Bistri), raspon širine
češera iznosi od 49,12 ± 2,21 (na
Kožufu) do 63,93 ± 0,77 mm (na Kajmakčalanu)
a težina od 42,56 ± 1,64 gr
(na Kožufu) do 93,14 ± 3,98 mm (na Bistri)
za smeđaste češere, dok je zelenkastih
najveća dužina iznosila 159,44 ± 1,61
mm (na Pelisteru), najveća širina 59,47 ±
0,70 mm (na Kajmakčalanu) a najveća
težina 101,36 ± 3,22 gr (na lokalitetu
Brajčinska reka). Najduže češere intermedijarne
boje, 144,12 ± 1,56 mm, imaju
jele na lokalitetu Vrteška, najdeblje
59,15 ± 1,02 mm, na lokalitetu Bistra,
dok su najteži na lokalitetu Kajmakčalan,
88,99 ± 1,9 mm.


Broj sjemenki u jednom češeru srneđastih
kretao se od 214,00 ± 4,65 (na Ko


žufu) do 299,00 ± 12,65 g (na lokalitetu
Vrteška), zelenkastih od 226,70 ± 4,26
(na Belasici) do 293,80 ± 7,94 (na Pelisteru)
a intermedijarni od 210,00 ± 7,46
(lokalitet Brajčinska reka) do 295,80 ±
23,94 (na Kajmakčalanu).


Osim ovih podataka autor je saopćio
i rezultate istraživanja o »korelativnoj vezi
između pigmentacije muških cvasti i
pigmentacije šišarica jele« te »obliku šišarica
« s »koeficijentom forme šišarica«
i zastupljenosti prema »obliku apikalnog
i bazalnog dela šišarica« (zaobljenog, oštrog
i prelaznog). Zaobljenost donjeg (bazalnog)
dijela češera prevladava u sva tri
tipa po boji (sa 66,7 — 67,7%) dok je zaobljenost
vršnog dijela različita i iznosi
na smeđastim češerima 73,7%, na zelenkastim
59,5% na na intermedijamom 50,0%;
oštar završetak ima 15,8% smeđastih češera,
30,9% zelenkastih i 33,3% intermedijarnih
češera a ostali (do 100%) su češeri
s prelaznim oblikom vrha.


»Na kraju treba istaći«, završava autor
svoj rad, »da započeta istraživanja treba
produžiti i narednih godina po mogućnosti
proširiti ih i na ostale populacije jele
u Makedoniji«. Nadamo se, da ćemo u
novom izvještaju moći pročitati i podatke
o bonitetu staništa na kojem rastu jele
s kojih su uzimani češeri, pa tako i
klimatskim osobinama i o težini sjemena
(težina 1000 sjemenki) koji su podaci nužni
da se mogu »pravilno primeniti genetsko-
selekcioni principi«, kako uvodno (na
str. 24) navodi i autor. Također je potrebna
i diferencijacija sjemena između tamno-
i svjetlokorih jela, za koje je autor
obavio stanovita istraživanja (v. Šum. list


1979, br. 9—10, str. 495).


O. Piškorić
PRIRODA, časopis Hrvatskoga prirodoslovnog
društva,


u brojevima 1—10 šk. god 1981—1982. donosi,
između, ostalih i ove priloge:


315
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Članci


Božičević Srećko: Jezero otrova
kod Obrovca


Huber Đuro: Utočište u divljini


Huber Ivan: Plahi razbojnici


Ke 1 emen-Pepeonik Valerija:
Tragovi risovih stopa
Kochansky-Devide Vanda: Medi


teranac na Medvednici


Kranjčev Radovan: Vrbe i vrbaci
Podravine


Kranjčev Radovan: Održavanje
botaničko-geografskog rezervata Đurđevački
pijesci


Kranjčev Radovan: Moji lepršavi
susreti
Lattinger Romana: Što znači
»određivati« biljke i životinje?
Lovrić Andrij a-Ž e 1 i m i r : Posmrtno
slovo jednom ekosistemu
Matoničkin Ivo: Svijetao život
Matošić Srećko: Slasne gljive iz
čelika
Pavušek Ivanka: Nevidljivi čistači
svijeta
Pfeifer Vladimir: Moji susreti
s medvjedom
Pfeifer Vladimir: Sve tiše brundanje
Stanković M. Stevan: Skadarsko
jezero
Stanković M. Stevan: Vulkan
Teide na ostrvu Tenerife
Stanković M. Stevan: Sićevačka
klisura
Stilinović Božidar: Hidromikrobiologija
protiv ekološke krize


Zanimlj ivosti


Onečistači odnose kišu
Najstariji otkriveni cvijet na svijetu
Mogu li se spasiti tropske kišne šume?
Manje poznati staklokrili leptiri


Cestovni tunel Učka u činjenicama i brojkama
Znanstveni napredak spašava laboratorij


ske životinje
Osvetoljubivi borovi
U središtu Jugoslavije


Hvarska čipka od agave
Otpaci mrava hrana su biljkama
Nacionalni park Abruzzi u opasnosti
Ugljenari
Ubojica ubojitog korova
Na presjeku borovog stabalca
Gromobran u zelenoj krošnji
Zeleni dar budućnosti


Čuda svijeta


Kanjon rijeke Colorado ili Grad Canyon
Crater Lake — jezero u krateru
Deset tisuća vrućih izvora Yellowstonea
Havaji — otoci izrasli iz dna oceana
Mamutske spilje — najveći prirodni laboratorij
svijeta
Nijagara — voda što grmi


Dojmovi i doživljaji
iz prirode


Jedinstvena rijeka Una
Splavarenje Tarom
Putovi do cvijeća
Moji susreti s medvjedom
Moja divna znanica, Kostanjevica na Krki


Život s prirodom


Zaštita ptica kroz zaštitu staništa
Što se krije ispod krtičnjaka
Tko to tamo gricka?
Sisavci koji lete noću
Modre žabe
Jež
Zavirili smo u jelovnik sove kukuvije
Prilika za dabra


Mladi čuvari prirode


Obavijesti iz ogranaka »Mladih čuvara
prirode«