DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 115     <-- 115 -->        PDF

Prvo savjetovanje »Mladih čuvara prirode
« za područje Zajednica općina Varaždin
(Vinica, 28. 05. 1981.)


Skraćeni referat Alf reda Ob ranica:
»Stanje voda tekućica na području ZO Varaždin
i mjere zaštite« što ga je održao
u Vinici 28. 05. 1981.


Tragon nekoliko zanimljivih izleta u
prirodu


Pošumljivanje novih površina kao osnovni
preduvjet životnih uvjeta i gospodarskog
napretka


Uloga i značaj šumskih rasadnika pri
pošumljavanju novih površina


Pripremni radovi pri pošumljavanju
novih površina


Načini pošumljavanja


Njega novih šuma podignutih pošumljavanjem


Znanstveni skupovi


Prvi kongres biologa Hrvatske, Poreč,


21. do 26. 09. 1981.
Prikaz i knjig aizložab a
i
Dr Harr y Garm s i Dr Le o


Born : Fauna Evrope (s njemačkog preveli:
prof, dr Ivo Matoničkin, doc.
dr Ivan Habdija i mr Nikola
Tvrtković)


Zvonimir Jakobović: Leksikon
mjernih jedinica


Ilija Živanović: Putujmo zajedno
— putujmo Jugoslavijom


Izložba »Meteoriti i udarni krateri«
(Vel. Gorica, 3—11. 12. 1981.)


Zablude i stranputice


Zaštita životnog okoliša
Lisenk o — dogmom protiv znanosti
Lisenkove žrtve


I. Mikloš
BOLETIN DE LA ESTACION


CENTRAL DE ECOLOGIA,


br. 18, Madrid 1980. donosi:


Lopez Fernandez, A., G. Rodrigez-
Cordoba, J. M., Gonzales Este
vez, M. A., Infante Miranda, F.:


Rezidui organoklornih insekticida u sedimentima
hidrografskog bazena rijeke
Guadalquivir u pokrajini Cordoba


Radi utvrđivanja distribucije i nivoa
kontaminacije hidrografskog bazena rijeke
Guadalquivir u pokrajini Cordoba reziduima
organoklornih insekticida analizirano
je pomoću plinske kromatografije
236 uzoraka sedimenata iz rijeke Guadalquivir
i njenih 30 glavnih pritoka. Istraživani
su slijedeći insekticidi: alfa, beta i
gama izomeri heksaklorcikloheksana
(HCHs), heptaklor, aldrin i dieldrin, koji
odgovaraju grupi poliklorciklodina (PCCs)
te pp´DDE, pp´TDE i pp´DDT iz grupe diklorfeniletana
(DDTs). HCH je pronađen
u svim uzorcima u relativno visokoj koncentraciji
(X = 0,52 ppm), DDT u 56 od
100 uzoraka s prosjekom od 0,0084 ppm,
dok je iz grupe PCCs pronađen samo dieldrin
u 21 od 100 uzoraka u prosječnoj
koncentraciji od 0,0015 ppm. Statistička
je obrada dobivenih rezultata pokazala da
je kontaminacija sedimenata desnih pritoka,
s prosječnom koncentracijom od
0,56 ppm, nešto viša od one u lijevim pritocima
(X = 0,48 ppm), iako razlika nije
signifikantna. Kontaminacija uzoraka sedimenata
prikupljenih na ulazu rijeke u
pokrajinu Cördobu (X = 0,28 ppm) manja
je od one na izlazu iz pokrajine (X = 0,51
ppm).


Parra Or tum, J.: Osnivanje rasadnika
alepskog bora i pinije cijepljene
na alepski bor u pokrajini Murcia


Opisani su pokusi dobivanja sjemena
cijepljenjem pupova s »plus stabala« alepskog
bora na biljke iste vrste u rasadniku
i njihovog presađivanja u šumu, gdje bi
se na maloj površini skupljalo sjeme do
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 116     <-- 116 -->        PDF

bre kvalitete. Slični su pokusi načinjeni
cijepljenjem pupova pinije na alepski bor
radi dobivanja kvalitetnog drva i jestivih
sjemenki, pinjola.


Elvira Payan, B.: Bilješke o rasprostranjenju
i sistematskom položaju šarana
Chondrostoma toxostoma arrigonis
(Steindlachner, 1866) (Pisces, Cyprinidae)


Autor daje morfološke i biometričke podatke
o šaranima Chondrostoma toxostoma
arrigonis Steindachner, 1866, uhvaćenim
na novom lokalitetu (Cortes de Pallas,
Valencia) tipičnog bazena (rijeka Jučer)
i revidira taksonomski status populacije
te podvrste. Primjerci koje je proučavao
Collares-Pereira (1978) u Portugalu signifikantno
se razlikuju od onih iz tipičnog
bazena, po čemu se pretpostavlja da spomenute
portugalske populacije ne pripadaju
podvrsti Chondrostoma toxostoma
arrigonis.


Aragonska ornitološka grup
a: Prvi katalog kralješnjaka lagune
Gallocanta i njene okolice


Članak predstavlja prvi katalog kralješnjaka
lagune Gallocanta i njene najbliže
okolice. Osobito je detaljno obrađena ornitofauna,
od koje se navode ukupno 213
opaženih vrsta, a od tih se 91 vrsta gnijezdi.
Zabilježeno je vrijeme pojavljivanja i
stupanj abundancije za svaku od njih.
Svrha je istraživanja bila ukazati na faunističku
vrijednost tog lokaliteta i omogućiti
komparaciju sa drugim vlažnim
područjima. Predviđa se nastavak istraživanja
da bi se povremeno pridodale nove
vrste i podaci za kompletiranje tog kataloga.


Te 11 er i a Jorge, J. L.: Preliminarni
podaci o ekološkim i biogreografskim
značajkama ptičjih zajednica planinskog
masiva Ayllon


Nakon ekološkog i biogeografskog opisa
planinskog masiva Ayllon autor raz


matra budućnost avifaune tog područja
s obzirom na opsežni plan pošumljavanja
koji se ovdje provodi. U svijetlu dobivenih
podataka zaključuje da će doći do
gubitaka mediteranskim faunističkih elemenata,
dok će se s druge strane pojaviti
nepoznate vrste, kojih nema u autohtonim
prirodnim sredinama. Ekološki promatrano,
obogaćenje budućih zajednica o-
visit će o načinu pošumljavanja. Zbog degradacije
prirodnih šuma listača one se
ne mogu uspoređivati sa šumama četinjača.


Autunez, A., V a r g a s, J. M., B 1 a sco,
M.: A^vifauna lagune Medina (Cadiz)


Tijekom 1977. godine proučavana je
avifauna lagune Medina u pokrajini Cadiz.
Među ukupno 69 vrsta dominantna je
Fulica atra, od koje je utvrđeno više od


6.000 primjeraka. Radi očuvanja značajnog
područja mora se voditi računa o lovu
i drugim vanjskim utjecajima.
Otero Muerza, C: Prilog poznavanju
laguna Alcazar de San Juan


Rad sadrži popis vrsta ptica koje gnijezde
u spomenutim lagunama, kratki
prikaz stanja populacija najvažnijih vrsta
te analizu rezultata prstenovani a i ponovnog
hvatanja tih ptica. Ilustracije uključuju
kartu Alcazara i jezera Yeguas,
crtež glava dviju vrsta galebova (Larus
ridibundus i Gelochelidon nilotica), shematski
prikaz najreprezentativnijih biotopa
i mjesta gniježđenja te kartu ponovnog
hvatanja prstenovanih ptica u Alcazaru
de San Juan i vlastitih nalaza u
Alcazaru onih ptica koje su prstenovane
u Evropi. Komentiraju se vremenske prilike
u vrijeme istraživanja 1976. i 1977.
god. s naglaskom na vrsti Larus ridibundus
u obadvije godine. Također su grafički
prikazani vegetacija otoka, mjesto
gniježđenja i neki drugi faktori u 1977.
godini. Na kraju je sažetak rezultata prstenovani
a i brojanja u periodu istraživanja,
koje je provela studijska grupa Lo