DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 125     <-- 125 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


PLENUM
SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE
INDUSTRIJE HRVATSKE


održan 30. VI 1982. g. u društvenim prostorijama »Šumarskog doma« u Zagrebu,
Trg Mažuranića 11.


Prisutni: Ing. B. Bačak (Bjelovar), dr R. Benić (Zagreb), ing. V. Bogati (Virovitica),
ing. M. Butković (Bjelovar), ing. A. Crnčić (Virovitica), ing. V. Fašaic
(Zagreb), ing. A. Frković (Delnice), ing. S. Galović (Zagreb), ing. E. Gradečki
(Zagreb), ing. Z. Grohovac (Zagreb), ing. S. Horvatinović (Zagreb), ing. B. Hruška
(Zagreb), mr V. Ivančević (Senj), ing. V. Ivančić (Osijek), ing. L. Jursik (Vinkovci),
dr Đ. Kovačić (Zagreb), ing. F. Kolar (Koprivnica), ing. A. Kramar (Koprivnica),
ing. J. Kvesić (SI. Brod), ing. R. Lukačić (Buzet), ing. M. Maretić (Zagreb),
ing. M. Matezić (Našice), dr S. Matić (Zagreb), ing. Z. Mihelčić (Vrbovsko),
ing. B. Momčilović (Ogulin), ing. P. Mravunac (SI. Požega), mr I. Mrzljak (Karlovac),
ing. A. Mudrovčić (Zagreb), ing. J. Papac (SI. Požega), ing. I. Pašica (Koprivnica),
ing. D. Pavelić (Karlovac), ing. A. Pavlović (SI. Brod), mr S. Petrović
(Zagreb), ing. B. Pohajda (Bjelovar), ing. K. Posavec (Zagreb), dr Z. Potočić (Zagreb),
ing. O. Piškorić (Zagreb), dr B. Prpić (Zagreb), ing. S. Raguž (Pleternica),
dr R. Sabadi (Zagreb), ing. M. Stojković (Zagreb), ing. M. Strineka (Zagreb), ing.


V. Supek (Zagreb), ing. S. Šarčević (Vinkovci), ing. S. Slat (Karlovac), ing. I. Šubarić
(Gospić), ing. E. Tomas (Varaždin), dr S. Tomanić (Zagreb), ing. S. Vanjković
(Zagreb), ing. E. Vilček (Zagreb) i ing. R. Antoljak (Zagreb).
U radu Plenuma sudjelovala su 52 člana od kojih je bilo 45 šumara (87,0%)
i 7 drvara (13,0%). Najbrojnije je bilo članstvo iz Zagreba (26 članova), dok je
na teren otpalo 27 članova. (Najbrojniji su bili Bjelovarčani, pa Karlovac i SI.
Požega).


Zanimljiv je detalj da su od 52 uzvanika samo njih 28 pretplaćeno na Šumarski
list (54%).


DNEVNI RED


I Društveni dio


1.
Otvaranje Plenuma i uvodna riječ predsjednika
2.
Tajnički izvještaj o radu Saveza i područnih DIT-ova
3.
a) Završni račun Saveza za 1981. g.
b) Izvještaj Samoupravne radničke kontrole
c) Plan rada Saveza za 1982. g.
d) Financijski plan prihoda i rashoda za 1982. g.
4.
Izvještaj urednika Šumarskog lista
5.
Problematika Šumarskog doma


ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 126     <-- 126 -->        PDF

6.
Registracija Saveza i DIT-ova po novom Zakonu o društvenim organizacijama
7.
Izdavačka djelatnost Saveza i rad na propagandi i popularizaciji šumarstva
i drvne industrije
8.
Razno (priznanja, odlikovanja i dr.)
9.
Diskusija
II Stručni dio


1.
Akcija pošumljavanja u 1982. g. — Ing. A. Mudrovčić
2.
Problematika izvoza proizvoda šumarstva i drvne industrije — Ing. S. Galović
3.
Svjetski kongres o naučno istraživačkom radu u šumarstvu i preradi
drveta — IUFRO kongres 1986. g. u Jugoslaviji — Dr S. Tomanić
1. Otvorenje Plenuma i uvodna riječ predsjednika
Ing. Slavko Horvatinović: Otvaram današnji Plenum Saveza IT šumarstva i
drvne industrije Hrvatske, koji sačinjavaju članovi Predsjedništva i Izvršnog odbora
Saveza, zatim članovi Samoupravne radničke kontrole (SRK), kao i predsjednici
i tajnici odnosno delegati područnih Društava IT, članovi pomoćnih radnih
tijela i odbora Saveza, kao i ostalo prisutno članstvo i srdačno vas sve pozdravljam!


Izvršni odbor Saveza želi položiti račune i upoznati vas sa svojim radom, kako
Plenum tako i cjelokupno Predsjedništvo, u proteklom vremenu tj. od 18
XII 1981. g. kad je održana 88. redovna skupština Saveza sve do današnjeg dana
tj. do 30. VI o. g. Detaljnije o ovome čut ćete iz izlaganja društvenog tajnika dr
Dure Kovačića.


Nadalje predlažen vam da prihvatite predloženi Dnevni red Plenuma!
Predajem riječ tajniku dr Đ. Kovačiću da vaš on još detaljnije upozna s radom
Saveza.


2. Tajnički izvještaj o radu Saveza i područnih DIT-ova
Kao tajnik Saveza želim vam podnijeti izvještaj o zbivanjima i radu Saveza,
kao i informirati vas o činjeničnom stanju odnosno što je sve Savez obavio u
ovih proteklih pola godine društvenog i stručnog rada i to:


Izvršni odbor Saveza (I. O.) održao je u ovih 6 mjeseci tj. od 18. XII 1981.
godine do danas 3 sjednice i nekoliko predsastanaka sa užom grupom članova.
Sve 3 sjednice imale su dovoljan broj članova za donošenje zaključaka, tj. imale
su kvorum- Napominjem da su svakoj sjednici bili prisutni i članovi Samoupravne
radničke kontrole (SRK).


Na 1. konstituirajućoj sjednici izabran je kompletan I. O. i on se, na temelju
čl. 31.. Statuta Saveza, ovako konstituirao:


I


IZVRSNI ODBOR


1.
Ing. Slavko Horvatinović, predsjednik I.O.
2.
Dr Đuro Kovačić, tajnik I. O. i zamjenik predsjednika
328
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 127     <-- 127 -->        PDF

3. Dr Branimir Prpjć, glavni i odgovorni urednik Šumarskog lista
3. Ing. Vladimir Bogati, član Izvršnog odbora
5. Ing. Milan Ćelap, „
6. Mr Joso Gračan, ,,
7. Ing. Tomislav Heski, n
8. Mr Vice Ivančević
tr


9. Dr Slavko Matić, u
10. Mr Stjepan Petrović,
ti


11. Dr Rudolf Sabadi, „
12. Ing. Tomislav Starčević n
II


SAMOUPRAVNA RADNIČKA KONTROLA


1. Ing. Srećko Vanjković, predsjednik
2. Dr Zvonimir Potočić, član SRK
3. Ing. Ante Mudrovčić, član SRK
4. Tehn. Ivica Petričević, član SRK
5. Ing. Branko Špečić, član SRK
Također su formirana i pomoćna radna tijela Saveza i ona izgledaju ovako:


III


Odbor za osnivanje i praćenje rada područnih Društava IT šumarstva i drvne
industrije (DIT-ova)


1. Ing. Mirko Andrašek (Vinkovci)
2. Ing. Vladimir Bogati (Virovitica)
3. Ing. Tomislav Heski (Vrbovsko)
4. Dr Rudolf Sabadi (Zagreb)
5. Ing. Tomislav Starčević (Vrbovec)
IV


Odbor za organizaciju Savjetovanja,
Kongresa, stručnih skupova i si.


1. Ing. Vladimir Bogati (Virovitica)
2. Mr Joso Gračan (Zagreb)
3. Ing. Velimir Igrčić (Zagreb)
4.
Dr Slavko Matić (Zagreb)
V
Odbor za propagandu i popularizaciju šumarstva i drvne industrije Hrvatske


1. Ing. Rudolf Antoljak (Zagreb)
2. Mr Vice Ivančević (Senj)
3. Ing. Radoslav Jeršić (Zagreb)
4. Dr Slavko Matić (Zagreb)
5. Dr Đuro Rauš (Zagreb)
6. Ing. Tomislav Starčević (Vrbovec)


ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 128     <-- 128 -->        PDF

VI


Odbor za izdavačku djelatnost


1. Dr Stanko Bađun (Zagreb)
2. Mr Vice Ivančević (Senj)
3. Dr Đuro Kovačić (Zagreb)
4. Dr Branimir Prpić (Zagreb)
5. prof. Dinko Tusun (Zagreb)
VII


Odbor za priznanja, odlikovanja i nagrade


1. Ing. Milan Ćelap (Sisak)
2. Mr Ivan Mrzi jak (Karlovac)
3. Ing. Ante Mudrovčić (Zagreb)
4. Dr Branimir Prpić (Zagreb)
5. Ing. Tomislav Starčević (Vrbovec)
VIII


Odbor za problematiku »ŠUMARSKOG DOMA«


1. Dr Nikola Komlenović (Zagreb)
2. Ing. Rudi Štraser (Zagreb)
3. Ing. Ilija Stjepčević (Zagreb)
4. Ing. Branko Specie (Zagreb)
5. Ing. Srećko Vanjković (Zagreb)
IX


Odbor za personalnu politiku Stručne službe Saveza


1. Ing. Slavko Horvatinović
2. Dr Đuro Kovačić
3. Mr Stjepan Petrović
4. Ing. Milan Ćelap
5. Ing. Srećko Vanjković
6. Ing. Rudolf Antoljak
X
Stručna služba Saveza (SSS)


1. Ing. Rudolf Antoljak, tehn. tajnik
2. Vlatka Antonić, financijski knjigovođa
3. Đurđa Belić, administrator-blagajnik
4. Slavica Slonje, čistačica
Savez je započeo radom na izradi novog tSatuta, ali se čekaju definitivne upute
o novoj registraciji društvenih organizacija.


Naš Savez prema spomenutom Zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima
građana prekvalificiran je i nije više udruženje građana, jer je posebnim
odredbama prekvalificiran u društvenu organizaciju kao član Saveza IT
Hrvatske, a tako će biti prekvalificirana i naša terenska Društva (DIT-ovi), jer
su članovi našega Saveza.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 129     <-- 129 -->        PDF

U radu područnih terenskih Društava Saveza nastalo je neko mrtvilo i teren
se ne javlja niti zapisnicima, a niti osobno. Ipak evo nekoliko dobrih vijesti: a)
DIT-Split održao je u toku ovih proteklih 6 mj. 2 sjednice na kojima je razmatrao
društvenu i stručnu situaciju na području Dalmacije, kao i o osnivanju i problematici
Poslovne zajednice za Dalmaciju kao nosioca udruženog šumarstva i drv.
ind. i dr. Za predsjednika je Društvo izabralo Mr J.osipa Žižića (na mjesto oboljelog
ing. Ž. Vrdoljaka) i za tajnika ing. Vinka Plančića.


— Šumari Dalmacije vode neprekidnu bitku i protive se uzgajanju koza u
slobodnom uzgoju, jer ne postoje uvjeti za njihovo držanje, a niti su podesni tereni,
pa ŠG-Split traži da RTV-Zagreb organizira panel diskusiju. Za pomoć oko
ovog problema obratili su se na sve značajnije osobe i ustanove u SRH, a napose
na ing. F. Knebla, dr S. Komara i Savez!
— Ističemo primjeran rad DIT-Virovitica, koja je zaista pravo i aktivno društveno
sjedište a zahvaljujući aktivnosti ing. V. Bogatija i Drage Kovača, koje je
u posljednje 2 godine održalo 14 društvenih sjednica. Sada se Društvo uključilo
u proslavu 700. godišnjice osnivanja grada Virovitice. To su uz DIT-ove Zagreb i
Split — jedini povoljni glasovi, jer od ostalih 16 Društava nema niti zapisnika!
— Savez su posjetila 2 istaknuta šumara iz Mađarske i to: ing. Abony-Ruf f
I š t v a n iz Budimpešte, nekadašnji diplomant ŠF (1936) i dr ing. Imr e Herpay ,
sveuč. prof, iz iskorišćivanja šuma i drv. ind. u Šopronju. Uz ostalo zanimalo ih
je kako radi uprava i uredništvo Š. L. i kako smo uspjeli denacionalizirati našu
zgradu »Šumarski dom«. Dali smo im detaljnije upute i potrebnu dokumentaciju
(ŠL br. 8—9/77), kao i prigodne publikacije, značke i si.
— IX sjednica Predsjedništva SITŠID-Jugoslavije održana je u Vinkovcima
19. II 1982. kojoj su sa strane našeg Saveza prisustvovali prof, dr B. Prpi ć i ing.
S. Horvatinović, a na kojoj je prihvaćen Plan rada Saveza za 1982. g. i Završni
račun za 1981. g.
Saziv Skupštine je odložen do na jesen 1982. g. Skupština bi se trebala održati
u Beogradu. Glavne akcije toga Saveza bile su: izdavanje Dijagnostičkog
priručnika i film »Šuma i čovjek« (16 m/m) koji se prodaje uz cijenu od 2.500.000
starih dinara.


Nadalje je daljnja aktivnost središnjeg Saveza jest IUFRO-kongres koji će se
1986. održati u Jugoslaviji.


— Savez je 20. I 1982. g. proslavio i dočekao Novu godinu u svojim društvenim
prostorijama, odmah iza održane 1. sjednice I. O., uz mali umjetnički program.
— Posebno je 15. IV o. g. svečano proslavljen »1.000 četvrtak« uz uvodni govor
prof, dr B. Prpića i umjetnički koncert (Marija Bukovac, Željko Mance, Josip
Ćosić, Srećko Vanjković) i prikaz filma »Šuma i čovjek«.
— Naš kolega ing. Drago KIŠ priredio je u gradskoj vijećnici izložbu svojih
akvarela u vremenu od 15. do 30. XII 1981. g. Naše čestitke!
— DIT-Koprivnica održao je društveno veče 20. II 1982.
— Studenti (apsolventi) ŠF održali su svoju tradicionalnu veće u Esplanadi
16. IV 82. (sa lovačkom tombolom).
— Najaktivnije društvo Saveza: DIT-Zagreb održalo je tokom ovog polugodišta
niz stručnih i turističkih predavanja popraćenih color-dijapozitivima i to:
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 130     <-- 130 -->        PDF

a) 11. II P. Ziani: S puta po Islandu
b) 18. II S. To manić: XVII kongres IUFRO u Japanu
c) 25. II Posjet i obilazak tvornice olovaka — Zagreb
d) 18. III M. Rukavina : Nacionalni park Paklenica
e) 6. V O. Ž u n k o: Šumski požarevi
f) 10. VI B. H r i b 1 j a n: Razgovori o Kamerunu


— God. skupština DIT-a Zagreb održana je 20. V o. g. i na njoj je izabran
prof, dr Z. P o t o č i ć za predsjednika, a ing. Franjo Petrovi ć za tajnika društva
(ponovno).
— God. skupština SIT-Hrvatske održana je 16. IV o. g. Naš je Savez opunomoćio
14 svojih delegata od kojih su prisustvovali skupštini Joso Gračan, Đuro
Kovačić, Stjepan Petrović, Oskar Piškorić i Srećko Vanjković.
— U predsjedništvo SITH-a izabran je ing. S. Horvatinović.
za SRK ing. S. Vanjković,
za predsjednika s jednogodišnjim mandatom izabran je prof, dr Boris Gornik,
sa strane našeg Saveza: za Statut dr Đ. Kovačić , upravljanje Inženjerskim
domom ing. S. Vanjković,
za tehnološki razvoj: dr. B. Prpić, za međunarodne odnose dr R. Sab adi,
U Komisiju za ONO i DSZ ing. Zvonko Ž i v k o v i ć


— Nakon predaje Završnog računa za 1981. g. SDK-u sastao se je I. O. i na
svojoj 2. sjednici prihvatio je bez većih primjedaba:
1. Završni račun za 1981. g.
2. Plan rada Saveza za 1982, g, kao i za vrijeme 1982—1985. g.
3. Prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda za 1982. g.
s time da će ove planove ponovo iznijeti na prihvat Plenumu.
Umrli šumari u vremenu od 18. XII 1981. do 30. VI 1982. godine


Ing. Zdravko Barić, ing. Ivan Bastjančić,
Ing. Otmar Maccoratti, ing. Aleksandar Panov,
Ing. Mirko Pavić, ing. Petar Ostojić, ing. Antun šubat,
Ing. Viktor Vida, ing. Mirjana Šilobod!
HVALA IM I SLAVA!


3. a) Završni račun Saveza za 1981. g.
IZVJEŠTAJ
o finßncijskom poslovanju Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske za 1981. godinu


PRIHODI I RASHODI ZA 1981. GOD.


Prihodi


Prihodi od SIZ-IV za znanstveni rad dinara 302.150,00
Prihodi od vlastite djelatnosti (tiskanice, knjige) ,, 1.352.589,35
Ostali prihodi (najamnina i drugi prihodi) „ 1.317.541,10


Ukupni prihod „ 2.972.280,45
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 131     <-- 131 -->        PDF

Rashodi


Materijalni troškovi dinara 1.823.651,75
Amotizacija „ 85.001,10
Osobni dohoci „ 472.602,15
Doprinos i porezi iz dohotka „ 75.355,45


2.456.610,45
Ostatak prihoda „ 515.670,00


Ukupni ostatak prihoda proizlazi po mjestima troškova:


— Savez i stručne službe dinara 563.652,80
— Šumarski list „ 78.556,25
— Tiskanice i stručne knjige „ 30.573,45
Svega „ 515.670,00


Ostatak prihoda u iznosu od dinara 515.670,00 rasporedio bi se: u
Fond zajedničke potrošnje i za ostale namjene dinara 80.000,00: sredstva će se
koristiti namjenski za tople obroke, regres za godišnje odmore i ostale nepredviđene
isplate koje mogu teretiti ovaj fond (Društveni dogovor) a ostatak od
435.670,00 se prenosi za iduću 1982. godinu.


3. b) Izvještaj Radničke samoupravne kontrole
Za godišnju skupštinu Saveza, koja je održana 18. XII 1981. god., podnesen
je izvještaj tadašnjeg Nadzornog odbora o financijsko-materijalnom poslovanju
za mandatno razdoblje od 1977. do 1981. godine uz napomenu da se poslovanje u
1981. god. usklađuje sa planom i da će po završenom računu za 1981. god. Radnička
samoupravna kontrola podnijeti izvještaj za cjelokupno vremensko razdoblje.


U toku 1981. god. financijsko-blagajničko poslova vršeno je dobro i uredno,
što je utvrđeno povremenim i konačnim pregledom. Jedino je pod kraj godine
nastala poteškoća zbog odlaska knjigovotkinje.


N a da n 31. 12. 1981. god.
Stanje blagajne bilo je: dinara 8.744,85
Žiro-račun iznosio je: „ 1,619.947,60
Ukupni prihod: „ 2,972.280,45
Ukupni rashod: „ 2,456.610,45


Ostatak prihoda: „ 515.670,00
Bio bi stvarno: „ 594.226,25


Po mjestima troškova ukupni ostatak prihoda iznosi:
Savez i stručne službe dinara 563.652,80
Šumarski list „ 78.556,25
Tiskanice i stručne knjige „ 30.573,45


UKUPNO: „ 515.670,00
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 132     <-- 132 -->        PDF

U fond zajedničke potrošnje 80.000,00 din., a ostalo tj. 435.670,00 dinara za
prijenos u 1982. godinu.


Ovdje treba napomenuti da nije izdvojen jednokratan iznos za usklađenje
OD za 1981. god., koji iznos određuje I. O. Saveza u postotku mjesečnog OD svakog
službenika (do 100%), što bi trebalo učiniti.


Ako se pogledaju prihodi po stavkama onda se uočuje podbačaj u ostvarenju
predviđenog plana npr. pretplate Šum. lista, prodaje tiskanica u većim iznosima,
iako se stručne službe Saveza zalažu za veće ostvarenje. Tu tere n mor a jo š
viš e pomoći , naročito što se ´tiče pretplate Šum. lista, a i štampanje tiskanica
za šumarsko poslovanje.


Potraživanj a Saveza iznosila su 167.837,10 din. od čega 35.000,00 din. iz
1978, 1980, 1981. kao dug za Š. L. i razne knjige.


Dugovanj a Saveza iznosila su: 35.900,25 din.


Odgovornom osoblju stavljeno je u dužnost da se to u najkraćem roku likvidira
što je učinjeno. Savez je podmirio sve obaveze a u toku rada naplaćen je i
dio dugova.


Vidljivo je iz Z. R. da je za obnovu Šumarskog doma utrošeno
811.985,00, što je bilo nužno obzirom na pojedine radove koje treba na obnovi
Doma izvršiti, a iznad svega uređenje fasade. Budući da to iziskuje znatna novčana
sredstva potrebno je o tome donijeti zaključke i osigurati novčana sredstva
uz pomoći OOUR-a šumarstva i drvne industrije, da ova lijepa zgrada bude
na ponos šumarsko-drvne struke!


I. O. Saveza je povećao zakupnine, da bar nekako smogne financijska sredstva
za najnužnije radove.
Prednje se iznosi Plenumu na znanje i suglasnost.
Ing. S. Vanjković
predsjednik SRK


3. c) Plan rada Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske
u 1982. godini
I


1. Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske i njegovi područni DIT-ovi
pojačati će svoju suradnju na republičkom nivou s Republičkim komitetom za
poljoprivredu i šumarstvo, Šumarskim fakultetom u Zagrebu, RK SSRNH, Općim
udruženjem šumarstva, prerade drva i prometom drvnim proizvodima, Šumarskim
institutom — Jastrebarsko, Institutom za drvo — Zagreb, Zavodom za planiranje
SRH, Republičkim sindikatom, Zavodom za zaštitu prirode, Savezom IT Hrvatske
i dr. i pojačati nastojanja oko rješavanja akutne problematike i pitanja
iz područja šumarstva i drvne industrije SRH, koja već godinama čekaju na rješavanje,
zatim o položaju struke i uzrocima njezinog zaostajanja!
2. Potrebno je da se Savez i sva njegova područna društva aktivno uključe
u izradu stručnih riješenja, napose u 1982. g., jer je to godina partijskih kongresa
i sindikalnih skupština!


ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 133     <-- 133 -->        PDF

3. Savez i njegovo cjelokupno članstvo aktivnije će se uključivati u rasprave
i diskusije iz područja šumarske politike, napose prilikom donošenja zakonskih
odredaba, rješenja, normativa i si.
4. Mi — šumarstvo i drvna industrija Hrvatske — kao da nismo u dovoljnoj
mjeri svjesni velikog značaja postojećeg šumskog fonda naše republike, koji nam
je dan na upravljanje i gospodarenje. Manjkaju nam sinhronizirana i zajednička
stručna stajališta. Nemamo solidne i dovoljno stručne i stabilne programe za pošumljavanje
napuštenih i degradiranih zemljišta, kao i saznanja o značaju šuma
i šumarstva u zaštiti čovjekove okoline i njegove radne sredine. Sve ovo je u
ozbiljnoj krizi i degradaciji!
5. U ovom je času potrebno odmah pristupiti obradi određenih tema u teza
kao što su: Uloga šume i njezinih općekorisnih funkcija u industrijalizaciji, urbanizmu
i prostornom uređenju zemljišta, vodoprivredi, poljoprivredi, elektroprivredi
i si., te programski izići u javnost; što jače istaknuti važnost šuma, kao
uporište prirodne ravnoteže, uz film o eksploataciji šuma i akcijama pošumljavanja.
Pokloniti veće povjerenje šumarskom osoblju i radnicima koji šume stručno
sijeku i obaraju, te istodobno ih pomlađuju a ne devastiraju!
II


1. U novom Statutu Saveza bit će predviđeno i šire učlanjivanje kolektivnih
organizacija šumarstva i drvne industrije, Šumskih gospodarstava, Šumarija, DIP-
ova i si., te njihova uloga u radu Saveza prilikom ostvarivanja zacrtanih zadataka.
2. Još snažnije okupljanje i učlanjivanje svih IT Šumarstva i drvne industrije
tj. svih onih IT koji se još nisu učlanili u svoj područni DIT. Zatim znatno
aktivniji rad DIT-ova od dosadašnjega!
3. Ovom prilikom ne smijemo zaboraviti niti na našu studentsku omladinu
Šumarskog fakulteta i ostalih šumarskih i drvnoindustrijskih škola, ali ne samo
prilikom i u vezi akcija oko pošumljavanja i si., nego im pružiti priliku za učlanjivanje
u Savez odnosno područni DIT, zatim korištenje stručnom bibliotekom
i pogodnijom pretplatom na Šumarski list i dr.
4. U cijelosti realizirati čl. 2 1. Statuta Saveza koji glasi: »Članom
Saveza odnosno područnog DIT-a postaje se pristupanjem i upisom u jedno
od Društava Saveza, plaćanjem mjesečne članarine (društvene) i pretplatom
na »Šumarski list« odnosno časopis »Drvna industrija«!
III


Tokom 1982. g. predviđeni su slijedeći društveni Plenumi, skupovi savjetovanja
i si.:
a) Savjetovanje o dopunama i izmjenama Zakona o šumama SRH povezano
s Zakonom o proširenoj reprodukciji i minulom radu.
b) Savjetovanje: Razvoj šumsko-drvnog kompleksa SRH do 2000. godine.
c) Društveni plenum Saveza (Predsjedništva) tokom IV mjeseca o. g. s društvenim
i stručnim dijelom Dnevnog reda Plenuma:


1. Plan rada Saveza za 1982—1985. g. te Plan rada za 1982. g.
2. Financijski plan prihoda i rashoda Saveza za 1982. g.


ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 134     <-- 134 -->        PDF

3. Akcija na izradi i primjeni metodologije i analize pokazatelja uvjeta i rezultata
poslovanja u OOUR-ima kao nezamjenjivim stručnim pomagalima u vođenju
poslovanja OOUR-a.
4. Kritički osvrt i komparacija rezultata pošumljavanja u 1981. g.
5. Rad Saveza i područnih DIT-ova u vremenskom razdoblju I—III 1982. g.
c) Svi Savezi IT Jugoslavije dogovorom su odlučili da 14. travnja svake godine
bude i »DAN INŽENJERA I TEHNIČARA JRGOSLAVIJE«. Naš Savez je odlučio
da taj dan slavi pod nazivom »DAN SUME I ŠUMARSTVA« uz provođenje
prigodnih akcija, stručno-popularnih predavanja, prikazivanja stručnih filmova,
izletima i si., što se odnosi i na područne DIT-ove Saveza, Šumska gospodarstva,
Drvno-industrijska poduzeća, Šumarija i si.


d) Nadalje, u 1982. g. odmah prići akciji »88 STABALA ZA DRUGA TITA«
jer je naša struka najpozvanija za sprovedbu ovakove akcije!


e) Savez će 15. travnja o. g. svečano proslaviti »TISUĆI ŠUMARSKI ČETVRTAK
« koji će održava neprekidno od 1. V 1956. g. u društvenim prostorijama
Saveza u Šumarskom domu u Zagrebu, tj. punih 26 godina!


f) Posebno će se naš Savez angažirati u radovima oko održavanja XVIII
IUFRO-kongresa koji će se održati 1986. g. u Jugoslaviji (Ljubljana).
g) Radovi na ostvarivanju Evropskog pješačkog puta E-6 naš će Savez nastaviti
i u 1982. g. (Akcija je započeta još 1979/80. g.).


h) Savez je otkupio film »Šuma i čovjek«, koji je snimljen u organizaciji
SIT šumarstva i industrije prerade drva Jugoslavije uz financijsku pomoć i suradnju
svih organizacija šumarstva i drvne industrije Jugoslavije. Svečano prikazivanje
ovoga filma bit će na 1.000 šumarskom četvrtku (15. IV 1982). U cilju
daljnje propagande i popularizacije struke ovaj će se film prikazivati na području
Zagreba i bliže okoline za građanstvo i školsku omladinu i si.


IV


1. Činjenica je da naš Savez, kao i cjelokupno šumarstvo i drvna industrija
SRH, ne koriste u dovoljnoj mjeri široke medije informiranja i upoznavanja
javnosti o našem stručnom radu i djelovanju! U tu će svrhu SIT šumarstva i
drvne industrije SRH povećati suradnju s dnevnim, tjednim i mjesečnim tiskom,
kao i usku suradnju s RTV — službom.
2. Odbor za odavanje nagrada, priznanja i odlikovanja, radnog tijela Saveza,
prići će odmah u 1982. g. radu oko odavanja i predlaganja istaknutih vrijednih
i marljivih pojedinaca i radnih kolektiva za dodjelu spomenutih odlikovanja!
3. »ŠUMARSKI LIST« — stručno i društveno glasilo Saveza — nastavlja s
daljnjim izlaženjem i bogatijim sadržajem. Izvršena je reorganizacija Redakcijskog
odbora na bazi i prema znanstveno-stručnim područjima (disciplinama)
Imena poput: mr Vice Ivančevića (Senj), ing. T. Heskija (Vrbovsko), prof., dr
S. Bojanina (Zagreb), dr N. Komlenovića (Zagreb), prof, dr A Krstinića (Zagreb),
dr S. Matica (Zagreb) i mr I. Mrzljaka (Karlovac), prof, dr Š. Meštrovića (Zagreb),
prof. dr. K. Opalički (Zagreb), prof, dr A. Pranjić (Zagreb), prof, dr R. Sabadi
(Zagreb) — jamče za plodniji i zanimljiviji sadržaj lista!
4. Odbor za izdavačku djelatnost Saveza nastavit će s radovima oko pripremanja
i izdavanja: Malog priručnika iz dendrologije, uzgajanja šuma, kao i Malog
šumarsko-tehničkog priručnika, drvne industrije i dr
336
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 135     <-- 135 -->        PDF

3. Započeti s pripremama oko izdavanja »MONOGRAFIJA ŠUMA HRVATSKE
« i »TITO — LJUBITELJ PRIRODE« (sve u bojama).
6. Izdati »PRAVILNIK O NAČINU IZRADE ŠUMSKOGOSPODARSKIH OSNOVA
PODRUČJA, OSNOVA GOSPODARENJA GOSPODARSKIM JEDINICAMAPROGRAMA ZA GOSPODARENJE ŠUMAMA« (NN br. 19. od 19. V 1981. g.), s prilozima,
obrascima ŠGO, OGP i si.
7. I nadalje izdavati i prodavati obrasce i tiskanice za potrebe šumarstva itd
8. Stručnu biblioteku Saveza kompletirati novijim domaćim i stranim stručnim
izdanjima
i si.
V


1. U društvenim prostorijama Saveza u prizemlju potrebno je nabaviti najnužniji
namještaj (stolice i dr.), te pristupiti kupnji i obnovi dekoracije velike
dvorane itd.
2. Pred nama je i uvođenje centralnog grijanja na plin, kao i daljnja obnova
elektro-instalacija, vodovodnih cijevi i si. u čitavoj zgradi postepeno! Nadalje
započeti pripremne radove oko uređenja i obnove fasade zgrade »Šumarski
dom« i si.
3. Zgrada »Šumarski dom« je trokatnica, koja ima preko 2.500 m2 poslovnog
prostora, dalje 3 (tri) ulaza: glavni ulaz na južnu stranu ulice 8. maja br. 82,
istočni ulaz s Trga Mažuranića br. 11 i zapadni ulaz iz Perkovčeve ul. br. 3, potrebno
je angažirati: a) čistača tri stubišta, kao i ključara odnosno noćnog čuvara
(povremeni noćni obilazak).
4. Potrebno je, nadalje, okončati radove oko uređenja podrumskog prostora
koji ima Savez!
VI


Radnici Stručne službe Saveza obavljati će u 1982 g. uobičajene — svakogodišnje
— administrativne, stručne i tehničke radove, kao i obaviti zadatke koji
proističu iz godišnjeg plana rada i iz Statuta Saveza, te poslove vezane oko upravljanja
i održavanja zgrade »Šumarski dom«, poslove oko izdavanja i otpreme
Šumarskog lista, rukovođenja stručnom knjižnicom, kao i ostale radove koji se
pojave u toku redovnog poslovanja Saveza.


4. d) Financijski plan prihoda i rashodu Saveza IT šumarstva i
drvne industrije Hrvatske za 1982. godinu
Dinara
Ostvarenou 1981. g.
Prijedlog
za 1982. g
Usvojeno
za 1982. g.
1 2 3 4
A) PRIHODI
I Vlastiti prihodi
1. Pretplata na Š. L. za tek. god. 562.285,00 730.000,00
i prošle god. (dugovi)
2. Maloprodaja ŠL separati, knjige,
oglasi i dr. 21.720,20 30.000,00
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 136     <-- 136 -->        PDF

1


3.
Prodaja tiskanica za šumarstvo 575.713,50 810.000,00
4.
Prodaja društvenih značaka 135,00 175,00
5.
Povijest šumarstva — prodaja 118.250,00 62.500,00
6.
Priručnik diag.-progn. službe — 300.000,00
7.
Godišnja članarina DIT-ova 1.600,00 20.000,00
8.
Zakupnina poslovnog prostora 1,201.101,15 1,400.000,00
9.
Prihodi od iznajmljivanja dvorane
kao naknade za upravljanje i
održavanje Šum. doma 72.885,65 80.000,00
10.
Izvanredni prihodi — razno 116.439,95 180.000,00
Svega 1—10
2,670.130,45 3,662.675,00


II
Dotacije


1.
Dotacije od SlZ-a IV i dr. za Š. L. 252.150,00 150.000,00
2.
Dotacije od SlZ-a za usmjereno
obrazovanje 50.000,00 100.000,00
Svega 1—2
302.150,00 250.000,00


Ukupni prihodi I — II: 2,972.280,45 3,912.675,00


B)
RASHODI


I Materijalni rashodi


1.
Uredski materijal 46.721,50 70.000,00
2.
Održavanje čistoće, odvoz smeća,
voda i dr. 25.940,00 34.000,00
3.
Nabava ogrijeva i dr. 21.200,00 24.000,00
4.
Nabava stručne literature 4.400,00 10.000,00
5.
Nabava sitnog inventara i si. 18.663,70 25.000,00
6.
Električna energija, plin i dr. 21.488,35 30.000,00
7.
PTT troškovi uprave, otpreme
tiskanica, knjiga i dr. 36.734,55 48.000,00
8.
PTT-telefoni, brzojavi i dr. 14.652,70 20.000,00
9.
Transportni troškovi, tramvaj i dr. 10.856,75 16.000,00
10.
Izdaci za reprezentaciju 15.439,60 22.000,00
11.
SI. list, N N, radna odijela, oglasi 11.940,00 15.600,00
12.
Usluge SDK 5.986,30 8.000,00
13.
Premija za osiguranje Šumarskog
doma 12.229,80 16.000,00
14.
Troškovi stručnih i društvenih
sastanaka — organizacija — 50.000,00
15.
Inv. održavanje — materijal 21.926,65 30.000,00
16.
Inv. održavanje — rad (šum. dom) 662.211,00 850.000,00
17.
Grad. prav. odnos: čistačica, pilenje
drva, spremanje i si. 18.700,75 25.000,00
18.
Obrtničke usluge (vodo-elektr. inst.) 149.774,15 210.000,00
19.
Ostali materijalni rashodi 37.144,05 50.144,00


ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 137     <-- 137 -->        PDF

1
2 3 4


20.
Dopr. za reg. Saveza —
zemljarina dr. 9.299,65 13.000,00
21.
Dnevnice za si. put. i dr. 7.596,00 15.000,00
Svega materijalni rashodi 1--21: 1,152.906,20 1,581.744,00
II Amortizacija 85.001,10 181.931,00
Ukupn o I — II 1,237.907,30 1,763.675,00
III Funkcionalni rashodi


1. Štampanje Šum. lista
459.000,00 700.000,00
2.
Štampanje tiskanica, SGO, OPG 13.400,00 20.000,00
3. PTT troškovi i gl. ŠL
26.958,80 42.000,00
4. Transp. troškovi ŠL i dr. 6.558,40 20.000,00
5.
Autorski honorari ŠL 164.198,00 230.000,00
Ukupn o 670.115,20 1.182.000,00
IV Porezi i doprinosi


1. Porez iz dohotka
53.266,60 70.000,00
2. Dopr. iz zdrav, osigur.
8.171,95 12.000,00
3.
Članarina SITH, SITŠDI — Jug. 9.930,00 20.000,00
4.
Porez na trošk, reprezent. 4.617,25 10.000,00
Ukupn o 75.985,80 112.000,00
V Osobni dohoci


1. Redovni radni odnos
348.515,10 550.000,00
2. Dopunski radni odnos 124.087,05 165.000,00
Ukupn o 472.602,15 715.000,00
REKAPITULACIJA


A) Prihodi
I Vlastiti prihodi 2.670.130.45 3.662.675.00
II Dotacije 302.150,00 250.000.00


Ukupn o
2.972.280,00 3.912.675.00


B) Rashodi
I Materijalni rashodi 1.152.906.20 1.581.744,00
II Amortizacija 85.001,10 181.931,00
III Funkcionalni troškovi 670.115,20 1.182.000,00
IV Porez i doprinosi 75.985,80 112.000,00
V Osobni dohoci 472.602,15 715.000,00


Svega rashodi
2.456.610,45 3.772.675,000


VI FZP — opća namjena 80.000,00 140.000,00
VII Prijenos u iduću godinu 435.670,00 —


Sveukupno :
2.972.280,45 3.912.675,00
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 138     <-- 138 -->        PDF

4. Izvještaj urednika Šumarskog lista
— U 1982. g. naš ŠL štampa se u nakladi od 1.350 primjeraka, kraj 2.500 IT
šumarstva i drv. ind. koji su članovi Saveza odn. naših terenskih Društava.
— Angažiranjem naših Društava na području SRH i pored 2.500 IT šum. i drv.
ind. povećao bi se broj pretplatnika na 2.000, i tako se umanjio ovaj financijski
deficit ŠL.
Godišnja pretplata listova u 1982. g.


Šumarski list Drvna industrija


Radne organizacije 1.200,00 1.620,00
Pojedinci 200,00 360,00
Studenti, đaci 100,00 150,00
Umirovljenici 100,00 —
Inozemstvo 1.500,00 3.200,00


— Na temelju natječaja administracija lista obratila se na SIZ-za znanstveni
rad SRH i odobrena joj je financijska pomoć od 35,000.000 St. din.
— Savez će zatražiti sličnu pomoć i od SlZ-a Jugoslavije, jer kao časopis ima
svoje pretplanike i suradnike na području čitave Jugoslavije. Ukupni troškovi izdavanja
ŠL za 1982. g. predviđeni su svotom od 1 200 000.— dinara (120 milijuna starih!).
Brojčano stanje pretplatnika »Šumarskog lista« u 1982. g.


_

0
u


´Ö rt u g


N
o 2


ß


ß a


3 >
o


"i M 30


o rti—i u
u rt >


(X 06 o PH C/5


N


E <


Hrvatska 566 238 37 51 230 1122
Bosna i Hercegovina 21 17 —. 1 — 39
Crna Gora 3 5 2 1 — 11
Makedonija 8 3 — 1 — 12
Slovenija 21 26 2 2 — 51
Srbija 17 13 8 2 — 40
Vojvodina 11 7 — — — 19
Kosovo — 1 — — — 1
Inozemstvo 1 26 — 29 — 56


Svega: 648 336 49 87 230 1350
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 139     <-- 139 -->        PDF

Brojčano stanje pretplatnika »Drvne industrije« u 1982. g.


´o
a3
o
´o
OJ
— 1 ´u a
N
´S 1
ff! o
d
_o
o
ucu
´s
N
4-1
C
o
0
G&
3
.M
3
OJ >
C/5
C/3 <0
Hrvatska 64 267 58 10 77 477
Bosna i Hercegovina 20 125 1 3 — 149
Crna Gora 3 15 — — — 18
Makedonija 3 12 — 1 34 50
Slovenija 10 67 — 1 — 78
Srbija 15 84 2 11 — 112
Vojvodina 6 6 — — — 20
Kosovo — 6 — — — 6
Inozemstvo 3 37 7 57 — 107
Sveg a 124 619 68 83 111 1006


— Iz ovdje navedenih podataka izlazi da »Šumarski list«, kao i časopis »Drvna
industrija« stvaraju veliki deficit upravama i uredništvima obiju časopisa, jer
kraj zaposlenih 2.500 IT šumarstva i drvne industrije broj pretplatnika je upola
manji, a što se najbolje vidi iz priloženih tabela i izlaganja prof, dr B. Prpića.
— U cilju povećanja broja pretplatnika potrebno je da područni DIT-ovi
postupe po čl. 21. Statuta Saveza, DIT-ova, koji kaže da se članom Saveza ITŠDI
Hrvatske postaje ne samo učlanjenjem i plaćanjem godišnje članarine nego i pretplatom
na časopis »Šumarski list« odnosno »Drvnu industriju«.
— U 1983. g. i dalje Savez će pristupiti ubiranju godišnje pretplate na ŠL
odnosno Dl posredstvom svojih područnih DIT-ova, kako bi uklonio nastali deficit,
a istodobno članstvo pozvao na odgovarajuću solidarnost i odanost struci!
Odgovorni urednik ŠL (dr. B. Prpić) iznio je definitivni prijedlog o sastavu
Redakcijskih odbora za, razdoblje od 1982. do 1985. g.


SAVJET ŠUMARSKOG LISTA
Predsjednik: ing. Franjo Kneb l


1. Članovi s područja SR Hrvatske
Ing. Mirko Andrašek, prof, dr Milan Andr o ić , prof, dr Roko B eni ć,
ing. Vjekoslav Cv i t o v a c, ing. Slobodan G a 1 o v i ć, dr Joso G r a č a n, ing.
Slavko Horvatinović, ing. Ante Jurić, ing. Čedo Kl a dar in, prof, dr Dušan
K1 e p a c, ing. Tomislav K r n j a k, mr Zdravko M o t a 1, ing. Ante Mudrovčić,
prof, dr Zvonimir Potočić, prof, dr Ivo S p a i ć, ing. Srećko V a n j k o v i ć i
prof, dr Mirko Vidaković;


341
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 140     <-- 140 -->        PDF

2. članovi s područja drugih Socijalističkih republika i Autonomnih pokrajina:
Prof. dr Velizar Velašević — Beogad, prof, dr Dušan Mlinšek — Ljubljana,
prof, dr Kondrat P i n t a r i ć — Sarajevo, prof, dr Radoslav R i z o v s k i


— Skopje i dr Dušan Vučković, Titograd.
UREĐIVAČKI ODBOR S NOSIOCIMA ZNANSTVENO-STRUCNIH PODRUČJA


Predsjednik prof, dr Branimir Prpi ć i urednik za područja Biologija šumskog
drveća, ekologije šuma, ekologije krajolika, oblikovanja krajolika, općekorisne
funkcije šume.


Ing. Rudolf A n t o 1 j a k — Društveno-stručne vijesti i »Mala šumarska kronika
«, prof, dr Stevan Boj an in, ing. Alojzije Frković — Lovstvo, mr Tomislav
H e sk i — Iskorištavanje šuma, šumske prometnice i mehanizacija u šumarstvu,
mr Vice Ivančević — Krš, problematika i osvajanja, ing. Ivo Knežević,
dr Nikola Komlenovi ć — Fiziologija i ishrana šumskog drveća, šumarska
pedologija, ckoiiziologija, prof, dr Ante Krstini ć — Šumarska genetika, oplemenjivanje
šumskog drveća, dendrologija, doc. dr Slavko Mati ć — Njega šuma,
šumske kulture i plantaže, sjemenarstvo i rasadničarstvo, pošumljavanje, prof,
dr Šime Meštrovi ć — Zaštita prirode, nacionalni parkovi, parkiranje, mr
Ivan M r z 1 j a k, prof, dr Katica 0 p a 1 i č k i — Zaštita šuma, šumarska entomologija,
šumarska fitopatalogija, prof, dr Ankica Pranji ć — Dendrometrija,
uređivanje šuma, rast i prirast šumskog drveća, šumarska fotogrametrija, ing.
Oskar Piškori ć — Povijest šumarstva i publicistika, prof, dr Rudolf Sabad i
— Ekonomika šumarstva i prerade drva, organizacija rada.


Glavni i odgovorni urednik:
Prof. dr Branimir Prpić


Tehnički urednik:
ing. Oskar Piškorić


Lektor:
Vesna Smokrović — Bingulac, prof.


5. Problematika »Šumarskog doma«
Namjena poslovnog i društvenog prostora u zgradi »Šumarski dom« prvenstveno
je utvrđena da služi struci i njezinim potrebama, kako bi ova zgrada
ostala simbol i središte šumarstva i drvne industrije Hrvatske. Međutim sa
sadašnjim korisnicima poslovnog prostora u zgradi Saveza nije naišao na razumjevanje
u pogledu njezinog održavanja. Sadanje zakupnine su više simboličke
i bezuvjetno bi trebale biti ekonomske i realnije, i to prvenstveno iz razloga
što zgrada zahtijeva žurnu obnovu fasade, krovišta, koje prokišnjava, zamjenu
dotrajalih elektro-instalacija i sanitarnih uređaja koji su u derutnom stanju,
pa zahtijevaju veća ulaganja, budući da već 85 g. nisu vršeni nikakovi veći popravci,
izuzevši popravak krovišta 1968. g.


342
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 141     <-- 141 -->        PDF

Cjelokupni poslovni prostor zgrade »Šumarski dom« iznosi 3.398,51 ni2 od
čega otpada na a) podrumski prostor 676,98 m2, b) na prizemlje 725,29 m2, c) I.
kat zgrade zauzima prostor od 736,80 m2, II. kat 716,22 m2, III. 513,02 m2 tj. svega
3.398,51 m2.


Šumarske i drvno-industrijske radne organizacije koriste 2.624,56 m2 (77,23 %).
Preostali dio u površini od 773,95 m2 (22,77%) koriste: a) Tehnološki fakultet
(259,39 m2), zatim Institut za zemlje u razvoju 461,40 m2 i c) Centar za kulturu
grada Zagreba (računovodstvo 52,66 m2 tj. svega 773,95 m2.


Ovim posljednjim radnim organizacijama dan je sudski otkaz još 1977, g.,
ali sudske rasprave nisu do danas okončane. Spomenute nešumarske organizacije,
izuzevši što ne plaćaju — već 5 godina — nikakve zakupnine, što za Savez predstavlja
— u čekanju na okončanje sudskih rasprava i otkaza — gubitak u zakupninama
u iznosu od cea 1 milijardu 462 milijuna starih dinara.


Međutim su u zgradi tokom zadnjih 40 godina dotrajali kanalizacijski, sanitarni,
vodovi uređaji, pa električne instalacije, nadalje krovište žljebovi, stolarija
i dr. ne računajući ovdje opravak i obnovu fasade, vanjske i nutarnje,
što bi sve prešlo 3—4 milijarde starih dinara.


Izvršni odbor Saveza, preispitujući ekonomsku opravdanost dosadašnjih visina
zakupnina, stao je na stanovište, da je potrebno mijenjati dosadašnju visinu
utvrđene zakupnine, kojom bi se osiguralo barem približno tekuće investiciono
održavaje, kao i proširena reprodukcija poslovnog prostora zgrade. Pogotovo
kad se imaju u vidu kvalitet prostora s mnogostrukim prednostima postojeće
lokacije »Šumarskog doma« i namjene poslovnog prostora.


Na temelju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u zgradi »Šumarskog do
ma« i Zakona o poslovnim zgradama i prostorijama (SL 16/59. i 57/65) ovaj
Savez, kao zakonski nosioc prava korištenja i raspolaganje spomenutom zgradom,
na 3. sjednici Izvršnog odbora, održanoj 13. V 1982. g., utvrdio je nove visine
zakupnina za korisnike spomenutog poslovnog prostora u važnošću od 1. VII. o. g.
i to:


a) Uredski poslovni prostor 300.— din/m2


b) Podrumski poslovni prostor , 150.— din/m2


c) Exportdrvo — vanjska trgovina (prema Ugovoru br. 82/78.


od 31. VII 1978. g.) 75.— din/m2
s tim da će se — ovako određena zakupnina — valorizirati svaki 12 mjeseci u
skladu s povećanjem troškova.


Utvrđene činjenice pokazale su opravdanost utvrđivanja novih ekonomskih
zakupnina, jer je dosadašnji niski i neekonomski iznos zakupnina, koje je do
sada primjenjivao vlasnik zgrade »Šumarski dom«, bio je znatno niži i ispod
razine u gradu.


U vezi s naprijed iznijetim svim zakonitim korisnicima poslovnih prostorija
u zgradi »Šumarski dom« dostavio je Savez Aneks ugovoru o zakupu na
prihvat i supotpisivanje.


Ukoliko isti ovo ne prihvate, te nam ga ne povrate do 30. VI. o. g. smatrat ćemo
da su odustali od daljnjeg korištenje, odnosno da su odustali od daljnjeg zakupa
poslovnog prostora u zgradi, pa ćemo morati postupiti prema čl. 46/2 spomenutog
Zakona o poslovnim zgradama i prostorijama i dati im sudski otkaz.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 142     <-- 142 -->        PDF

Iskaz korisnika poslovnog prostora u Šumarskog domu


rt
Korisnik §
u
«^ » an
>
-a o
0.
U
CL


1.
Savez IT šum. i dr. ind. Hrv. 295,19 293,11 — — — 588,30
2.
Institut za drvo 294,20 — 490,92 — — 785,72
3.
Tehnološki fakultet — 259,39 — — — 259,39
4.
Fotolaboratorij Z. Sorić — 15,86 — — — 15,86
5.
Exportdrvo: Zajed. si. v. trg. — — 155,74 — 227,56 383,30
6.
Inst. za zemlje u razvoju — — — 223,70 238,20 461,90
7.
Poslov. udruženje, celuloze
i papira — — — 181,39 — 181,39
8.
Centar drv. ind. (CDI) — — — 40,66 — 40,66
9.
Centar za kulturu grada Zagreba — — — 52,66 — 52,66
10. Šumarski muzej
— — — 143,05 — 143,05
11. Stubište
86,99 156,93 90,14 104,76 47,26 486,08
Ukupno :
676,98 725,29 736,80 716,22 513,02 3.398,51


Plenum je u cijelosti podržao stavove Izvršnog odbora Saveza: povišenje zakupnina
putem aneksa, kao i daljnje održavanje i obnovu fasade zgrade i ostalih
ruiniranih i dotrajalih instalacija u zgradi »Šumarski dom«.


6. Registracija Saveza i DIT-ova
Naš Savez započeo je s radom na izradi novog Statuta i čeka na definitivne
upute o novoj registraciji društvenih organizacija. Prema spomenutom Zakonu


o društvenim organizacijama (NN br. 7/16. II 1982. g.). naš če Savez biti, prema
spomenutom zakonu, prekvalificiran i prebačen iz »udruženja građana« u »društvene
organizacije«, jer je član Saveza IT — Hrvatske.
Tako će biti prekvalificirana i naša područna Društva IT šumarstva i drvne
industrije (DIT-ovi, jer su članovi našega Saveza i ukoliko su vođeni u registru
kao udruženje građana.


U
vezi s iznijetim svakako je potrebno da područni DIT-ovi, na temelju čl.


31. spomenutog zakona, podnesu općinskom-gradskom — zajednice općina, nadležnom
za poslove opće uprave za društvene organizacije, zahtjev za upis u spomenuti
registar (čl. 31/2).
Ovdje donosimo važnije izvatke iz spomenutog najnovijeg zakona, a koji
se odnosi kako na Savez i tako i na područne DIT-ove.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 143     <-- 143 -->        PDF

IZVACI IZ ZAKONSKIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA DRUŠTVENE
ORGANIZACIJE


I


1.
Narodne novine br. 7/16. II 1982: Zakon o društvenim organizacijama i udruženjima
građana (na snazi!)
2.
NN br. 34/17. VIII 1982: Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra
društvenim organizacijama (na snazi)
3.
NN 26/9. VIII 1973: Zakon o Udruženjima građana (prestao važiti 16. II
1982. g.)
II.
VAŽNIJE ODREDBE I IZVODI IZ PODRUČJA ZAKONA O DRUŠTVENIM
ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENJIMA GRAĐANA (NN 7/16. II. 1982 g.)


1 a) Društvene organizacije, njihovi Savezi i drugi oblici udruživanja upisuju
se u registar društvenih organizacija (čl. 10/1).


b) Predmet upisa u registar društvenih organizacija: osnivanje, poslovi i djelatnost,
naziv sjedište organizacije, imena osoba ovlaštenih za zastupanje, organi
upravljanja, prestanak rada društvenih organizacije (čl. 10/2).


c) Društvenu organizaciju može osnovati najmanje 10 punoljetnih građana
(čl 13).
d) Incijativu na osnivanje društvenih organizacija mogu dati i društvenopolitičke
i druge društvene organizacije udruženog rada (čl. 14).
c) Društvena organizacija ima STATUT koji donosi najviši organ upravljanja
društvene organizacije (čl. 18).
f) Društvene organizacije mogu se udruživati u Saveze i druge oblike udruživanja
(čl. 19)


g) Društvene organizacija stječu i ostvaruju sredstva od članarina, dotacija,
priloga i darova, prihoda od igara na sreću, imovine i prava na osnovi naknade
za izvršenje dogovorenog programa, te od prihoda za obavljanje privredne i
druge djelatnosti i prihoda iz drugih izvora (čl 20).


h) Društvene organzacije mogu aktom osnovati radnu organizaciju za obavljanje
privredne djelatnosti (čl. 21).
i) Društvena organizacija može sudjelovati u dohotku ostvarenom obavljanjem
privredne i druge djelatnosti (čl. 24/4).
j) Društvene organizacije mogu privredne i druge djelatnosti obavljati i neposredno
i ako ne postoje uvjeti za osnivanje radne organizacije (čl. 21/5).


Obavljanje djelatnosti iz čl. 21/5 upisuje se u sudski registar (čl. 21/6).


2. Registar društvenih organizacije vode: a) Općinski
orga n uprave nadležan za poslove opće uprave za društene organizacije koje
djeluju na području samo jedne općine (čl. 29/1), b) organ uprave zajednic e
općina i gradske zajednice općina iste zajednice općina (čl. 29/2) i
345
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 144     <-- 144 -->        PDF

c) Republički organ upće uprave za društvene organizacije koje djeluju na
na više općina različitih zajednica ili cijelim područjem republike (čl. 29/3). Upis
u registar društvenih organizacija vrši se na zahtjev osnivača (čl. 31).


3. Zahtjevu za upis društvenih organizacija u registar prilažu se: a) Odluk a
o osnivanju b) Zapisni k o radu osnivačke skupštine c) Statut d) iska z
osnivača i e) članov a organa upravljanja (čl. 31/2).
4. Prestana k rad a društvene organizacije: a) Odluka nadležnog organa
upravljanja o prestanku djelovanja (razlozi: proteklo dvostruko više vremena
za održavanje skupštine (Statutom određeno), odnosno ako se smanji broj članova
ispod broja određenog za osnivanje društva, nadalje ako je društvenoj
organizaciji zabranjeno djelovanje (čl. 44).
5. Prelazne i završne odredbe: Udruženja koja su do stupanja
na snagu zakona registrirana kao udruženje građana, a prema posebnim zakonima
smatraju se društvenim organizacijama, dužna su u roku od šest mjeseci od
dana stupanja na snagu ovoga zakona uskladiti svoje statute s njegovim odredbama
i podnijeti organu nadležnom za registraciju zahtjev za upis u registar
društvenih organizacija (čl. 59).
6. Udruženje građana izst. 1. ovoga člana nije dužno zatražiti
mišljenje organa iz čl. 17. ovoga zakona ako je udruženo u savez ili drugi oblik
udruživanja, koji je već registriran kao društvena organizacija (čl. 60).
III.
PRAVILNIK O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA DRUŠTVENIH
ORGANIZACIJA (važnije odredbe iz Pravilnika: NN br. 34. od 17. VIII 1982. g.).


1. Za upis u registar društvenih organizacija sa svojstvom društveno pravne
osobe
(čl. 2. Pravilnika) potrebni su slijedeći obrasci:
a) Registar društvenih organizacija obr. 1/RDO
b) Izvod iz registra obr. 3/RDO


2. Zahtjev za upis u registar
obr. 1/1
3. Izmjene i dopune
„ 1/b
4. Iskaz osnivača
„ l/c
5. Popis članova organa upravljanja
„ l/d
6. Registar Saveza
» 3/a
7. Izmjene i dopune u registru Saveza
„ 3/b
Napomena : Zakon o društvenim organizacijama i udruženjima građana
stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u Narodnim novinama, a primjenjivat
će se nakon proteka 90 dana od dana stupanja na snagu.


7.
Izdavačka djelatnost Saveza i rad na propagandi i popularizaciji šumarstva
i drvne industrije
Naš se Savez već godinama bavi i povremeno štampa za potrebe operative
i terena obrasce, tiskanice, blokove, tablice, priručnike i dr. i štampa ih u dovoljnim
količinama, pa će to i nastaviti prema usvojenom planu rada od 1982. do
1985. g.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 145     <-- 145 -->        PDF

Situacija oko malih — džepnih — šumarskih katekizama, priručnika i si.
je oskudna i nikakova. Stoga je Izdavački odbor odlučio i priprema niz malih
udžbenika iz stručnih disciplina. Pravo je čudo kako se operativci, đaci i stručno
osoblje šumarstva snalazi i čime se sve služe!


U ovom času marketing odn. tržište traži ovakove knjižice na sve strane,
a njih nema jer nema više prof. Veselija, Nenadića, Ugrenoviča i dr. koji su
vodili brigu što terenu i tržištu treba, jer su mali džepni priručnici nestali, pa
čak i oni od bivše šumske milicije.


Stoga je naš Savez odnosno Odbor za izdavačku djelatnost odlučio da započne
s radom oko realizacije ideja koje je predložio još pokojni prof, dr A. Ugrenović.


Evo naziva pojedinih stručnih disciplina koja će Savez obraditi: biološk a
skupin a (pedologija, geologije, petrografija, botanika i dendrologija, genetika,
uzgajanje, fitopatalogija i dr.


Nadalje tehnološk a skupina: tehnologija drva, exploatacija i mehanička
prerada, sporedni proizvodi, drvna industrija, pa dalje tehničk a skupina
(geodezija, komunikacija, hidrologija i bujičarstvo) i td.


Savez je također odlučio da priredi i izda II izdanje Malog šumarsko-tehničkog
priručnika za potrebe šumarstva i drvne industrije. O potrebi izdavanja
ovakvog priručnika nije potrebno govoriti pogotovo kad se zna da je već 1949. g.
naš savez izdao ovakav priručnik džepnog formata u 6.000 primjeraka, koji je
bio za kratko vrijeme u cijelosti rasprodan, kao i separatni svezak o mjerama
i procjenbenim tablicama za uređivanje šuma (urednik ing. R. Antoljak).


Slično je bilo i 1966. g. kad je izišao Šumarsko-tehnički priručnik (urednik
prof, dr R. Benić) u izdanju Nakladnog zavoda Hrvatske pa Drvno-industrijski
priručnik u izdanju »Tehničke knjige« (uredili prof. dr. I. Horvat i ing. J.
Krpan). Svi ovi priručnici su rasprodani!


8. Kazno
Naš Savez dostavio je prijedlog da se na slijedećoj skupštini Saveza IT
šumarstva i industrijske prerade drva Jugoslavije izaberu: a) za počasn e
članov e iz Hrvatske slijedeći: ing. D. Böhm — Zagreb, ing. D. Hanzl SI. Požega,
ing. T. Krnjak — Zagreb, ing. S. Lukačić — Karlovac, ing. P. Nežić — Ogulin,
ing. O. Piškorić — Zagreb, ing. R. Štraser — Zagreb, ing. D. Videc — Varaždin, ing.


A. Mudrovčić — Zagreb i ing. Ž. Vrdoljak — Split.
b) za zaslužn e članove: ing. N. Antonović — Bjelovar tehn. B. Delibašić
— Vinkovci, ing. J. Harapin — Sisak, ing. V. Hibler — Rijeka, ing. V. Ivančić
— Osijek, ing. S. Ivković — Našice i ing. S. Srnić — Vukovar.
— Također je sličan prijedlog upućen Savezu IT Hrvatske da se počasni m
članovim a proglase: ing. M. Andrašek — Vinkovci ing. T. Heski — Vrbovsko,
dr. N. Komlenović — Zagreb, ing. D. Smojver — N. Gradiška ing. J. Filipović
— Vinkovci i ing. V. Babić — Zagreb, a za zaslužne : ing. V. Bogati — Virovitica,
ing. A. Frković — Delnice, mr. V. Ivančević — Senj, ing. B. Vujasinović —
Gospić i ing. S. Mikulec — Karlovac.
— Određeni su delegati našega Saveza, koji će sudjelovati u radu skupštine
Saveza IT šumarstva i ind. prerade drva — Jugoslavije: ing. Mirko Andrašek
— Vinkovci, ing. Drago Bartovčak — Bjelovar, ing. Vlado Bogati — Virovitica,
mr. Joso Gračan — Jastrebarsko, mr Tomislav Heski — Vrbovsko, ing. Vera
347
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 146     <-- 146 -->        PDF

Ivančić — Osijek, dr Đuro Kovačić — Zagreb, ing. Stjepan Mikuc — Karlovac,
ing. Ante Mudrovčić — Zagreb, ing. Adam Pavlović — SI. Brod, dr. Branimir
Prpić — Zagreb i ing. Žarko Vrdoljak — Split. Predviđeno je da se skupština
održi 7 — 9. o. g. na Borskom jezeru kod Zaječara. Delegaciju iz Hrvatske voditi
će predsjednik Saveza ing. S. Horvatinović (Zagreb).


— ing. T. H e s k i (Vrbovsko) član Predsjedništva Saveza, uslijed otsutnosti,
ovlastio je ing. Mihelčića da u njegovo ime upozna prisutne na Plenumu sa
sadržajem njegovog pisma upućenog Savezu i redakciji Šumarskog lista u kojem
iznosi svoje poglede i pobude o potrebama i mogućnostima snažnijeg izdavačkog
rada Saveza, napose uređivanja ŠL, a na temelju ocjena mogućnosti i potreba
šumarstva.
— Sažeto izneseno ing. T. Heski predlaže da ŠL donosi što više aktualnijih
članaka iz terenskog stručnog rada, zatim cjelovite prikaze rada i djelovanja pojedinih
Šumskih gospodarstava, regije i šumarija, prikaze društvenog rada Saveza
i njegovih DIT-ova, da redovitije izlazi, nadalje preći na štampanje ŠL u offset
tisku, upućivati profesionalne snimatelje na teren, proširiti i obuhvatiti pretplatom
na list ne samo IT, nego i poslovođe, čuvare, sjekače i si.
— Ing. T. Hesk i pledira da Savez pojača svoju izdavačku djelatnost izdavanjem
šumarskih priručnika, kalendara-rokovnika, popularnih publikacija prožetih
duhom staleške etike i morala, prevođenjem i izdavanjem zapaženijih inozemnih
publikacija, knjiga i si., da se pristupi popisu svih IT Šumarstva i drvne
industrije, monografskih prikaza rada i djelovanja pojedinih šumskih regija,
šumskih gospodarstava, šumarija i si.
V. Diskusija
U diskusiji i radu Saveza i područnih DIT-ova, kao i u stručnom dijelu Plenuma
sudjelovali su: ing. L. Jursik — Vinkovci (rad DIT-a Vinkovci stručne ekskurzije),
ing. Z. Mihelčić — Vrbovsko (prijedlozi redakcije ŠL i Savezu: dopis
ing. T. Heskija), ing. B. Momčilović — Ogulin (akcija pošumljivanja) mr. I.
Mrzljak — Karlovac (pošumljivanje — sadnice), ing. J. Papac — SI. Požega
(stručne ekskurzije DIT-a), ing. B. Pohajda — Bjelovar (rasadnici, slaba aktivnost
DIT-a), ing. K. Posavec — Zagreb (problematika Šum. doma), predstavnik
Like u Predsjedništvo: ing. Šubarić), ing., S. Šarčević — Vinkovci (dopisnici o
radu DIT-ova), ing. E. Tomas — Varaždin (rad Dit-a) i ing. S. Vanjković —
Zagreb (koze na RTZ).


II STRUČNI DIO PLENUMA


Poslije završne diskusije o Društvenom dijel u Plenuma i kraćeg odmora
prešlo se je na realizaciju Stručnog dijela Plenuma u kojem je ing. Ante MUDROVČIĆ
iznio podatke i pružio informacije o akciji i planu pošumljavanja u 1982., g.
Ing. Slobodan G a 1 o v i ć pružio je informacije o problematici izvoza proizvoda
šumarstva i drvne industrije, na kraju prof, dr Simeun Tomani ć govorio je o
Svjetskom kongresu u znanstvenom i istraživačkog radu u šumarstvu i preradi
drva i budućem IUFRO kongresu koji će se održati 1986. g. u Jugoslaviji.


Spomenute sve tri zanimljive informacije donijet će Šumarski list u slijedećim
brojevima.
Tehn. tajnik:
Ing. R. Antoljak