DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 150     <-- 150 -->        PDF

iznijet Završni račun za 1981. g., kao i izvještaj
SRK.


— DIT-Koprivnica održao je 20. II o.g.
svoje tradicionalna DRUŠTVENO VEĆE.
— Zaključeno je da pretplata Šum.
lista u 1982. god. ostaje ista kao i prošlogodišnja.
— Savez je naručio od SITŠID-Jugoslavije
1 komad filma »Šuma i čovjek«.
— DIT-Zagreb organizirao je predavanje
o Japanu i IUFRO kongresu 1981. g
— U Zagrebu je umro ing. Mirko P a-
v i ć, prof, i u Zadru ing. Aleksandar P an
o v. Hvala im i slava!
— Povodom objavljivanja Zakona o
društvenim organizacijama i udruženjima
građana (NN 7/82. od 16. veljače o. g.)
skreće se pažnja područnim DIT-ovima da
će I.O. Saveza na proljetnom Plenumu dati
detaljnije upute o novoj registraciji i
usklađivanju Statuta kako Saveza tako i
područnih DIT-ova (v. čl. 59 Zag.)
ad
2:


— Prihvaćen je Završni račun po Planu
prihoda i rashoda za 1981. g. i to:
— Prihodi 2.972.280,45 Din
— Rashodi 2.456.610,45 „
— Ostatak 515.670,00 „
Ukupni ostatak prihoda po mjestima
troškova:Savez i Stručne
službe + 563.652,80 Din.

Šumarski list — 78.556,25 „

Tiskanice, obrasci,
knjige + 30.573,45 „
Ostatak + 515.670,00 Din.


ad
3:


— Prihvaćen je također Plan rada Saveza
za 1982. g., kao i perspektivni plan
rada za razdoblje 1982—1985. g.
ad
4:


— Prihvaćen je i Plan prihoda i rashoda
za 1982. g. i to:
1.
Vlastiti prihodi 3,662.675,00 Din.
2.
Dotacije 250.000,00 „
Svega: 3,912.675,00 Din
II Rashodi


1.
Materijalni rashodi 1,581.744,00 Din.
2.
Amortizacija 181.931,00 „
3.
Funkcionalni rashodi 1,182.000,00 „
4.
Porezi i doprinosi 122.000,00 „
5.
Osobni dohoci 715.000,00 „
6. Fond zajedničke
potrošnje 140.000,00 „
Svega: 3,912.675,00 Din.


ad
5:


— Razmotren je i prijedlog SAS-a za
radnike Stručne službe Saveza, ali ga treba
još uskladiti i nadopuniti po postojećim
propisima.
ad
6:


— Pomoćna radna tijela Saveza
a) Odbor za osnivanje i praćenje rada
područnih DIT-ova: Ing. M. Andrašek, ing.


V. Bogati, ing. T. Heski, dr R. Sabadi i
ing. T. Starčević.
b) Odbor za organizaciju savjetovanja,
kongresa, stručnih skupova i dr.: Ing. V.
Bogati, Mr J. Gračan, ing. V. Igrčić, Dr S.
Matić.


c) Odbor za propagandu i popularizaciju
šumarstva i drvne industrije: Ing.


R. Antoljak, Mr V. Ivančević, ing. R. Jeršić,
dr S. Matić, dr Đ. Rauš i ing. T. Starčević.
d)
Odbor za izdavačku djelatnost: Dr


S. Bađun, Mr V. Ivančević, Dr Đ. Kovačić,
Dr B. Prpić, ing. M. Maretić, prof. D.
Tusun, ing. V. Živković.
e) Odbor za priznanja, odlikovanja i
nagrade: ing. M. Ćelap, Mr I. Mrzljak, ing.


A. Mudrovčić, dr B. Prpić, ing. T. Starčević.
f) Odbor za problematiku »Šumarskog
doma«: dr N. Komlenović, ing. R. Štraser,
ing. I. Sljepčević, ing. B. Spečić, ing. S.
Vanjković.


352