DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 151     <-- 151 -->        PDF

g) Odbor za personalnu politiku Stručne
službe Saveza: Ing. S. Horvatinović,
Dr Đ. Kovačić, Mr S. Petrović, ing. M.
Ćelap, ing. S. Vanjković i ing. R. Anto-
Ijak.


Sastav Samoupravne radničke kontrole:
Ing. S. Vanjković, predsjednik, a članovi:
prof, dr Z. Potočić, ing. A. Mudrovčić,
tehn. I Petričević i ing. B. Špečić.


ad 7:


Sastav Savjeta Šumarskog lista i uređivačkih
odbora:


— Savjet: ing. F. Knebl (predsjednik),
ing. M. Andrašek, dr M. Androić, dr R.
Benić, ing. V. Cvitovac, ing. S. Galović,
mr J. Gračan, ing. S. Horvatinović, ing.
A. Jurić, ing. Ć. Kladarin, dr D. Klepac,
ing. T. Krnjak, mr Z. Motal, ing. A. Mudrovčić,
dr Z. Potočić, dr I. Spaić, ing. S.
Vanjković, dr M. Vidaković (svi SRH),
zatim: dr V. Velašević (Beograd), dr D.
Mlinšek (Ljubljana), dr K. Pintarić (Sarajevo),
dr R. Rizovski (Skopje) i dr D. Vučković
(Titograd).
Uređivački odbori: Dr B. Prpić (predsjednik),
ing. R. Antoljak, dr S. Bojanin,
ing. A. Frković, mr T. Heski, mr V. Ivančević,
ing. I. Knežević, dr N. Komlenović,
dr A. Krstinić, dr S. Matić, dr Š. Meštrović,
mr I. Mrzljak, dr K. Opalički, dr A.
Pranjić, ing. O. Piškorić i dr R. Sabadi.Glavni i odgovorni urednik: dr B.
Prpić
— Tehnički urednik: ing. O. Piškorić

Lektor: prof. Vesna Smokrović-Bingulac
ZAPISNIK


3. sjednice I.O. Saveza
održane 13. V 1982. u društvenim prostorijama
Šumarskog doma u Zagrebu, Trg
Mažuranića 11.


Prisutni: Ing. S. Horvatinović, ing. V.


Bogati, ing. M. Ćelap, mr T. Heski, mr V.


Ivančević, dr D. Kovačić, tehn. I. Petri


čević, mr S. Petrović, ing. O. Piškorić, dr


B. Prpić, ing. B. Špečić, ing. S. Vanjković
i ing. R. Antoljak.
DNEVNI RED


1.
Otvaranje sjednice i važnija društveno-
stručna zbivanja
2.
Izvještaj urednika Šumarskog lista
3.
Proljetni Plenum Saveza
4.
Registracija Saveza
6.
Razno
ad 1:
Sjednicu je otvorio predsjednik ing.


5. Horvatinović i pozdravio sve prisutne
članove i iznio važnija zbivanja:
— Godišnja skupština SIT-Hrvatske održana
je 16. IV o. g. kojoj su prisustvovali
i naši delegati mr J. Gračan, dr Đ.
Kovačić, mr S. Petrović, ing. O. Piškorić
i ing. Srećko Vanjković.
— U predsjedništvo SITH-a izabran je
i ing. S. Horvatinović, a u SRK ing. S.
Vanjković. Za predsjednika Predsjedništva
izabran je dosadašnji predsjednik
prof, dr Boris Gornik. Nadalje su izabrani
u komis iju za Statut dr Đ. Kovačić,
za upravljanje IT domom ing. S. Vanjković,
za tehnički razvoj dr B. Prpić, za
međunarodne odnose dr R. Sabadi i u
Komisiju za ONO i DSZ ing. Zvonko Živković.
— Savez je dostavio SITŠDI-Jugoslavije,
na njegovo traženje, prijedlog da se
na slijedećoj skupštini izaberu za počasne
članove: Ing. D. Böhm (Zagreb), Ing. D.
Hanzl (SI. Požega), ing. T. Krnjak (Zagreb),
ing. S. Lukačić (Karlovac), ing. P.
Nežić (Ogulin), ing. O. Piškorić (Zagreb),
ing. R. Štraser (Zagreb) ing. Drago Videc
(Varaždin), ing. A. Mudrovčić (Zagreb) i
ing. Ž. Vrdoljak (Split).
— za zaslužne: ing. N. Antonović (Bjelovar),
tehn. B. Delibašić (Vinkovci), ing.
J. Harapin (Sisak), ing. V. Hibler (Rijeka),
ing. V. Ivančić (Osijek), ing. S. Ivković
(Našice) i ing. S. Srnić (Vukovar).
353